ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butt*, -butt-

butt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butt (vt.) ขวิด
butt (n.) ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ Syn. handle
butt (n.) ตัวตลก
butt (n.) ถังขนาดใหญ่ See also: ถังใส่เหล้าองุ่น Syn. cask
butt (n.) ส่วนก้น See also: สะโพก
butt (sl.) ก้น See also: สะโพก
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
butt in (phrv.) ยุ่ง See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
butter (n.) เนย
butter up to (phrv.) ประจบ See also: สอพลอ, ประจบประแจง
buttercream (n.) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
buttock (n.) สะโพก
buttocks (n.) บั้นท้าย See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ Syn. bottom
button (n.) กระดุม See also: ดุม, ลูกดุม Syn. frog
button (n.) ปุ่ม See also: สวิตช์
button (vt.) กลัด See also: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
button up (phrv.) ติดกระดุม
button up (phrv.) เงียบ (คำสแลง)
button up (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้เสร็จ, ทำให้เรียบร้อย
button-down (adj.) ป
buttonhole (n.) รังดุม See also: รังดุมเสื้อผ้า Syn. eyelet
buttress (vt.) ส่วนที่ค้ำจุน See also: ส่วนที่ค้ำ
buttress (n.) โครงสร้างที่เป็นส่วนค้ำจุน Syn. strut
buttress up (phrv.) สร้างให้แข็งแรง (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง)
buttress up (phrv.) ทำให้เข้มแข็ง See also: ทำให้เข็มเเข็ง
butty (n.) แซนด์วิช
English-Thai: HOPE Dictionary
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
butt platen. แผ่นโลหะคลุมท้ายปืน
butt shaftลูกธนูหัวทู่
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
buttstock(บัท'สทอค) ท้ายปืน
English-Thai: Nontri Dictionary
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
buttonhole(n) รังดุม
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buttressพอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวิด (v.) butt See also: gore, horn, ram Syn. เสี่ยว, ชน
ส้น (n.) butt
สอดเสือก (v.) butt in Syn. สอด, เสือก
เสือก (v.) butt in See also: intrude Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง
กระดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม, ลูกดุม
ดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ปุ่ม (n.) button See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node
ลูกกระดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม
ลูกดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
เครื่องกลัดกัน (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม
ติดกระดุม (v.) button up See also: fasten with buttons, fasten the buttons Syn. กลัดกระดุม Ops. ปลดลูกกระดุม
กลัดกระดุม (v.) button up one´s coat Syn. ติดกระดุม
รังดุม (n.) buttonhole
ก้นกรอง (n.) cigarette butt Syn. ก้นกรองบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ (n.) cigarette butt
ก้นปอด (n.) lean buttocks See also: flat buttocks Syn. ก้นแฟบ
ก้นย้อย (n.) fat buttocks Syn. ก้นห้อย Ops. ก้นปอด
ก้นสอบเล็ก (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
Drag his butt in here!วางมันไว้ที่นี่เถอะ!
Raise your butt out of there and come meet him.ลุกขึ้นไปพบกับเขาซะดี ๆ
I didn't come all this way to get my butt whipped.ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกหวดก้น
I was just smoking a butt while I was waiting.ฉันแค่สูบบุหรี่ตอนที่รอเท่านั้น
Do you speak English, butt steak?คุณพูดภาษาอังกฤษก้นสเต็ก?
Especially that big, white, m-mushy butt of yours.โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีขนาดใหญ่สีขาว m-อ่อนก้นของเธอ
The thumb up my butt sounds better.นิ้วหัวแม่มือขึ้นก้นของฉันเสียงดี
Better get your butt out of here.ยาที่คุณใช้เป็นสีอะไร?
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
I'm just gonna bake his little butt for breakfast!ฉันจะเอามันมากินเป็นอาหารเช้าเลย เธอไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่มั้ย
Ooh, that nasty butt first thing in the morning, I'd kick 'im out too.That nasty butt first thing in the morning, l'd kick him out too.

butt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[féng, ㄈㄥˊ, 夆] to butt (as horned animals)
枪把儿[qiāng bà r, ㄑㄧㄤ ㄅㄚˋ ㄖ˙, 枪把儿 / 槍把兒] butt of a gun
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 对襟 / 對襟] buttoned Chinese jacket
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, 屁股] buttocks; bottom; arse; end; butt
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 牛油] butter
纽扣[niǔ kòu, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 纽扣 / 紐扣] button
[tún, ㄊㄨㄣˊ, 臀] butt; buttocks
臀部[tún bù, ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 臀部] butt; buttocks
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
[bì, ㄅㄧˋ, 髀] buttocks; thigh
[kòu, ㄎㄡˋ, 扣 / 釦] button
扣子[kòu zi, ㄎㄡˋ ㄗ˙, 扣子 / 釦子] button
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 钮 / 鈕] button; surname Niu
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, 菸蒂] cigarette butt
领扣[lǐng kòu, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄡˋ, 领扣 / 領釦] collar button
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反证 / 反證] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
[tí, ㄊㄧˊ, 醍] essential oil of butter
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, 旋钮 / 旋鈕] knob (e.g. handle or radio button)
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生浆 / 花生漿] peanut butter
花生酱[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生酱 / 花生醬] peanut butter
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 按钮 / 按鈕] push button
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)

butt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
バットジョイント[, battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt
差し越える[さしこえる, sashikoeru] (v1) to go out of turn; to butt in
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp,v1) to interrupt; to butt in
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate
石突き[いしづき, ishiduki] (n) shoe; ferrule (of an umbrella); butt end (of a lance); hard tip (of mushroom)
突合せ継手;突き合わせ継手;突き合わせ継ぎ手[つきあわせつぎて, tsukiawasetsugite] (n) butt joint
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)
アイコンボタン[, aikonbotan] (n) {comp} icon button
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イジェクトボタン[, ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インタラクティブボタン[, intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ボタン[ぼたん, botan] button
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton

butt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram FR:
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นบุหรี่[n.] (konburī) EN: cigarette butt ; butt ; cigarette stub ; cigarette end FR: mégot [m]
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
ซ่น[n.] (son) EN: heel ; butt FR:
ส้น[n.] (son) EN: butt FR:
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkh) EN: interrupt ; intervene ; butt in FR: interrompre ; couper la parole
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive FR: fouiner ; fureter
ตอ[n.] (tø) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag FR: souche [f] ; chicot [m] ; moignon [m]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บั้นท้าย[n.] (banthāi) EN: hips ; buttocks ; rump FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
บุตร-[pref.] (buttra-) EN: child ; offspring ; son ; daughter FR:
บุตรา[n.] (buttrā) EN: son FR: fils [m]
บุตรธรรม[n.] (buttratham) EN: son's duty ; daughter's duty ; son's or daughter's duty FR:
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter FR: fille [f]
บุตรีตระสุม[n.] (buttrītrasu) EN: Clerodendrum chinense FR: Clerodendrum chinense
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ดุม[n.] (dum) EN: button FR: bouton de vêtement [m] ; bouton [m]
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
จรด[adj.] (jarot) EN: abutting ; joined with ; touching against ; contiguous with FR:
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner

butt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Hintern {m}behind; butt
Gewehrkolben {m}rifle butt; shotgun butt
Anlieger {m}abutter
Startknopf {m}activate button
An-/Aus-Schalter {m}power button
Klingelknopf {m}bell push; call button
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Buttermilch {f}buttermilk
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Butterblume {f}buttercup
Butterbonbon {n}butterscotch
Butterdose {f} | Butterdosen
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Butterfass {n} | Butterfässer
Stumpfschweißen {n}butt welding
Stoßspleißung {f}butt joint [Br.]
Regelklappe {f}butterfly valve
Tastengruppe {f}button block
Tastenposition {f}button position
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Auslöseknopf {m}cancellation button
Büttenredner {m}; Büttenrednerin
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Doppeldickspeiche {f}double butted spoke
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Auswurftaste {f}eject button
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Schwibbogen {m}flying buttress
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butt
Back to top