หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องมือช่าง (tools supplies)

หมวด เครื่องมือช่าง (tools supplies)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

barrel
n
ถังใส่ของเหลว

bolt
n
น๊อตตัวผู้

brush
n
แปรง

n
เลื่อยสองมือใช้ตัดไม้

can
can
n
กระป๋อง

chisel
n
สิ่ว

compasses
n
วงเวียน(เครื่องเขียน)

crowbar
n
ชะแลง

cutter
n
เครื่องตัด

drill
n
สว่านไฟฟ้า

file
n
ตะไบ

flashlight
n
ไฟฉาย

fret saw
n
เลื่อยฉลุ

hacksaw
n
เลื่อยตัดโลหะ

hammer
n
ค้อน

handle
n
ที่จับ

hinge
n
บานพับ

knife
n
มีด

ladder
n
บันได

level
n
เครื่องวัดระดับ

light bulb
n
หลอดไฟฟ้า

nail
n
ตะปู

needle
n
เข็ม

nut
nut
n
น๊อตตัวเมีย

paint
n
สี

paintbrush
n
พู่กัน

penknife
n
มีดพก

pickaxe
n
อีเต้อสำหรับขุด

pipe
n
ท่อ

pipe wrench
n
ประแจขันท่อ

plane
n
กบไสไม้

pliers
n
คีม

plumb bob
n
ลูกดิ่ง

roller
n
ลูกกลิ้ง

rope
n
เชือก

sandpaper
n
กระดาษทราย

saw
saw
n
เลื่อย

scissors
n
กรรไกร

scraper
n
ที่ขูดสี

screw
n
ตะปูควง

screwdriver
n
ไขควง

sewing machine
n
จักรเย็บผ้า

sledgehammer
n
ค้อนขนาดใหญ่มาก

spade
n
พลั่ว

spanner
n
กุญแจเลื่อน

stepladder
n
บันไดพับได้

switchboard
n
แผงไฟฟ้า

tape measure
n
สายวัด

thread
n
ด้าย

trowel
n
เกรียง

vise
n
เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น

wire
n
ลวด

workbench
n
โต๊ะหรือม้านั่งทำงานสำหรับช่างต่างๆ

wrench
n
ประแจเลื่อน (เครื่องมือ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top