ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saw*, -saw-

saw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saw (n.) เลื่อย
saw (n.) สุภาษิตโบราณ See also: คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์ Syn. proverb, saying
saw (vt.) เลื่อย
saw (vi.) ใช้เลื่อยตัดออก
saw (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ see
saw down (phrv.) เลื่อย (ต้นไม้)
saw into (phrv.) ตัดหรือเลื่อยเป็นชิ้นๆ
saw off (phrv.) เลื่อยออก See also: ตัดออก Syn. sawn-off, sawed-off
saw through (phrv.) เลื่อยแบ่ง See also: เลื่อยผ่าน
saw up (phrv.) เลื่อยเป็นชิ้นๆ
saw-toothed (adj.) ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย See also: ซึ่งเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย Syn. jagged, notched, zigzag
sawbones (n.) ศัลยแพทย์ (คำสแลง) Syn. surgeon
sawbuck (n.) ธนบัตร10 ดอลลาร์ (คำสแลง)
sawdust (n.) ขี้เลื่อย
sawdusty (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยขี้เลื่อย
sawed-off (phrv.) เลื่อยออก See also: ตัดออก Syn. sawn-off
sawfish (n.) ปลาขนาดใหญ่ขากรรไกรยาวคล้ายใบเลื่อยตระกูล Pristidae
sawmill (n.) โรงเลื่อย See also: โรงเลื่อยจักร Syn. mill, lumber mill, portable mill
sawn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn-off (phrv.) เลื่อยออก See also: ตัดออก Syn. sawed-off
sawtooth (n.) ฟันเลื่อย
sawtoothed (adj.) ซึ่งเหมือนฟันเลื่อย
sawyer (n.) ผู้เลื่อย See also: กรรมกรเลื่อย Syn. woodsman
English-Thai: HOPE Dictionary
saw(ซอ) n. เลื่อย,เครื่องมือเลื่อย vt. เลื่อย,เลื่อยออก vi. ใช้เลื่อย,ตัดด้วยเลื่อย,กริยาช่อง 2 ของ see, See also: sawer n., Syn. saying
sawfish(ซอ'ฟิช) n. ปลาจมูกยาวคล้ายใบเลื่อย
sawmill(ซอ'มิล) n. โรงเลื่อย,โรงเลื่อยจักร,แท่นเลื่อย
sawn(ซอน) v. กริยาช่อง 3 ของ saw
sawtooth(ซอ'ทูธ) n. ซี่ฟันเลื่อย,ฟันเลื่อย. adj. เป็นฟันเลื่อย,เหมือนฟันเลื่อย pl. sawteeth
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
saw(n) เลื่อย
sawdust(n) ขี้เลื่อย
sawfish(n) ปลาฉนาก
sawmill(n) โรงเลื่อย
sawn(vt) pp ของ saw
sawyer(n) คนเลื่อยไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saw tooth functionฟังก์ชันฟันเลื่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรก (v.) saw Syn. เลื่อย
ขี้เลื่อย (n.) saw dust
โรงเลื่อย (n.) sawmill
ฟันเลื่อย (n.) sawtooth
sawn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ saw
กระดานหก (n.) seesaw board See also: seesaw Syn. ไม้กระดก
ก้าวเฉียง (v.) sail sawtoothly
คลองเลื่อย (n.) the passage made by a saw
จังหวัดนครสวรรค์ (n.) Nakhon Sawan
จิกซอว์ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. ภาพต่อ
ตัวต่อ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์
นครสวรรค์ (n.) Nakhon Sawan Syn. จังหวัดนครสวรรค์
ปื้น (clas.) numerative noun for saws
ภาพต่อ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. จิกซอว์
ไม้กระดก (n.) seesaw board See also: seesaw
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตาตัวเอง
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตา
I saw this guy twice todayฉันเจอผู้ชายคนนี้สองครั้งแล้ววันนี้
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
Soon as I saw there was no one about, I made myself at home.เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่มีใคร เกี่ยวกับ ฉันทำเองที่บ้าน
Well, sir, you never saw such a place.ก็ ครับที่คุณไม่เคยเห็นสถานที่ ดังกล่าว
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล
You won't tell anyone you saw me in there, will you?คุณจะไม่ไปบอกใคร ว่าเห็นผมอยู่ในนั้นใช่มั้ย
Do you remember that cliff where you first saw me in Monte Carlo?คุณยังจำหน้าผาที่คุณเจอผมครั้งแรก ในมอนติ คาร์โลได้มั้ย
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง
You know, you've grown up a bit since I last saw you. It's no wonder...คุณโตขึ้นนะหลังจากที่ผมเห็นคุณครั้งสุดท้าย
She thanked me. I never saw her again, so I assumed...หล่อนขอบคุณผม เเละผมก็ไม่เคยเจอ หล่อนอีกเลย ผมจึงเดาว่าหล่อนน่าจะ--
I just think he's guilty. I mean, somebody saw him do it.ฉันแค่คิดว่าเขามีความผิด ผมหมายถึงคนที่เห็นเขาทำมัน
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน

saw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
锯木厂[jù mù chǎng, ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 锯木厂 / 鋸木廠] saw mill; timber mill
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, 锯棕榈 / 鋸棕櫚] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men)
锯木[jù mù, ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ, 锯木 / 鋸木] to saw timber
点水[diǎn shuǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 点水 / 點水] to skim; lightly touching the water (as the dragonfly in the 成语 saw 蜻蜓點水|蜻蜓点水); skin deep
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
无稽之谈[wú jī zhī tán, ˊ ㄐㄧ ㄓ ㄊㄢˊ, 无稽之谈 / 無稽之談] absurd nonsense (成语 saw)
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine

saw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーサームサーイ[, so-sa-musa-i] (n) saw sam sai (three-stringed Thai fiddle) (tha
両刃鋸[りょうばのこぎり, ryoubanokogiri] (n) double-edged saw
丸鋸[まるのこ, marunoko] (n) circular saw; buzz saw
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart
回し引き鋸;回し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw
弦鋸;つる鋸[つるのこ, tsurunoko] (n) traditional Japanese woodworking saw; bow saw
製材工場[せいざいこうじょう, seizaikoujou] (n) saw mill; sawmill; mill
鋸鍬形虫[のこぎりくわがた;ノコギリクワガタ, nokogirikuwagata ; nokogirikuwagata] (n) (uk) sawtooth stag beetle (Prosopocoilus inclinatus); saw stag beetle
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus)
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang)
サワー[, sawa-] (n) sour
サワークリーム[, sawa-kuri-mu] (n) sour cream
サワードウ[, sawa-dou] (n) sourdough
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough
シーソー[, shi-so-] (n) seesaw
シーソーゲーム[, shi-so-ge-mu] (n) seesaw game; (P)
シーソーポリシー[, shi-so-porishi-] (n) seesaw policy
シーソー遊び[シーソーあそび, shi-so-asobi] (n) seesaw (game)
ジグソー[, jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle)
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P)
シックスプレートソウテール[, shikkusupure-tosoute-ru] (n) sixplate sawtail (Prionurus microlepidotus, species of western Pacific tang)
タイワンヤモリザメ[, taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines)
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree
ハシナガヤモリザメ[, hashinagayamorizame] (n) longnose sawtail cat shark (Galeus longirostris, found in Amami-oshima, the Ogasawara and Izu islands)
バックソー[, bakkuso-] (n) backsaw
ワルシャワ条約機構[ワルシャワじょうやくきこう, warushawa jouyakukikou] (n) Warsaw Treaty Organization
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
久しぶり(P);久し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P)
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
仁座鯛[にざだい;にざだひ;ニザダイ, nizadai ; nizadahi ; nizadai] (n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
君沢形[きみさわがた, kimisawagata] (n) schooner style ship built at the end of the Shogunate
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear
噂を聞く;うわさを聞く[うわさをきく, uwasawokiku] (exp,v5k) to hear a rumor; to get wind of
大鋸屑;おが屑[おがくず, ogakuzu] (n) sawdust
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
障る[さわる, sawaru] Thai: กระทบ English: affect
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ส่งเสียงดังโวยวาย English: to make noise
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: โวยวาย
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ตกอกตกใจ

saw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บขส. (บริษัทขนส่ง จำกัด)[abv.] (Bøkhøsø. (B) EN: bus station ; Baw Khaw Saw (BKS) FR: gare des autocars [f] ; gare des bus [f]
คัดชุน[n.] (khatchun) EN: saw set FR:
คัดคลองเลื่อย[v.] (khatkhløngl) EN: set the kerf of a saw FR:
คลองเลื่อย[n.] (khløngleūay) EN: passage made by a saw FR:
เลื่อย[n.] (leūay) EN: saw FR: scie [f]
เลื่อย[v.] (leūay) EN: saw ; saw off FR: scier
เลื่อยฉลุ[n. exp.] (leūay chalu) EN: scroll saw ; coping saw ; jigsaw FR:
เลื่อยชุด[n. exp.] (leūay chut) EN: nest saw FR:
เลื่อยหางหนู[n. exp.] (leūay hāng ) EN: keyhole saw FR:
เลื่อยโกรก[n. exp.] (leūay krōk) EN: rip saw FR:
เลื่อยมือ[n. exp.] (leūay meū) EN: hand saw FR: scie à main [f]
เลื่อยอก[n. exp.] (leūay ok) EN: tuning saw FR:
เลื่อยตัด[n. exp.] (leūay tat) EN: crosscut saw FR:
หนามเตย[n.] (nāmtoēi) EN: bezel ; saw teeth ; prongs FR:
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
วงเดือน[n.] (wongdeūoen) EN: circular saw FR: scie circulaire [f]
ไอศวรรย์[n.] (aisawan) EN: sovereignty ; kingship FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย[n. prop.] (Anusāwarī K) EN: Khru Ba Si Wichai Monument FR:
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Thao Suranaree Monument ; Thao Suranari Memorial FR:
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Statue of Liberty FR:
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning FR: bonjour
อัสวาน [n. prop.] (Asawān) EN: Asuan FR: Asuan
อัศว-[n.] (atsawa-) EN: horse FR: cheval [m]
อัศวโกวิท[adj.] (atsawakōwit) EN: skilled in horsemanship FR:
อัศวเมธ[n.] (atsawamēt) EN: ceremony of horse sacrifice FR:
อัศวานึก[n.] (atsawaneuk) EN: cavalry FR: cavalerie [f]
อัศวิน[n.] (atsawin) EN: knight FR: chevalier [m]
อัศวินี[n.] (atsawinī) EN: constellations containing 7 stars FR:
อัศวินสีส้ม[n. exp.] (atsawin sī ) EN: Oranje FR:
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Tok) EN: Knights of the Round Table FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
ไบโอมสะวันนา[n. exp.] (bai-ōm sawa) EN: savanna biome FR:
บานสวิง[n. exp.] (bān sawing) EN: swinging door ; swinging panel FR:
บ้านท่าสว่าง[n. prop.] (Bān Thā Saw) EN: Ban Tha Sawang FR: Ban Tha Sawang
บัตรสวัสดิการ[n. exp.] (bat sawatdi) EN: welfare card FR:
บอตสวานา[n. prop.] (Bøtsawānā ) EN: Botswana FR: Botswana

saw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreissäge {f}circular saw
Tischkreissäge {f}circular saw bench
Lochsäge {f}compass saw
Laubsäge {f}fretsaw; coping saw
Kronsäge {f}crown saw
Gehrungssäge {f}miter saw; mitre saw
Kappsäge {f}chopsaw
Kaffaschwalbe {f} [ornith.]Kaffa Saw-wing
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade
Metallsäge {f}hacksaw
Petitschwalbe {f} [ornith.]Petit's Saw-wing
Ridgwaykauz {m} [ornith.]Unspotted Saw-whet Owl
Sägekette {f}saw chain
Sägezahnprofil {n}saw tooth tread design
Sägemehl-Gebläsebrenner {f}sawdust injection burner
Sägezahndiagramm {n}sawtooth diagram
Schmus {m}soft sawder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saw
Back to top