ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flashlight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flashlight*, -flashlight-

flashlight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flashlight (n.) ไฟฉาย Syn. torch
flashlight (n.) แสงไฟ เช่น ไฟสัญญาณบนประภาคาร
flashlight (n.) หลอดไฟแฟลช (ในการถ่ายภาพ)
English-Thai: HOPE Dictionary
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
English-Thai: Nontri Dictionary
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flashlightsไฟฉาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟฉาย (n.) flashlight See also: searchlight, electric torch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The empty mag falls out and you shove the other one in, like the batteries in the flashlight in the kitchen, then release the slide.พอหมดแม็ก ลูกเลื่อนจะล็อกแบบนี้ ทำไมคุณรู้เรื่องไอ้นี่จัง? เติมกระสุน กดปุ่มนี้
Flashlight has arrived. I say again, Flashlight has arrived.แฟลชไลท์มาถึงแล้ว ย้ำอีกครั้ง แฟลชไลท์ถึงมาแล้ว
I say again. Flashlight is down.-ย้ำอีกครั้งแฟลชไลท์ถูกยิง
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ
Will you... please hold the flashlight for a minute?นี่นายช่วยส่องไฟฉายให้ฉันแป๊บนึง...
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา
You have a flashlight don't you?คุณเอาไฟฉายมาด้วยไม่ใช่เหรอครับ?
I'D SHINE MY FLASHLIGHT AT THE FURTHEST CORNER OF THE CLOSET,หรือเสื้อผ้าของฉันมากกว่า สะพายหลังของเก้าอี้หรือไม่
No sparks, no flames not even a flashlight near this stuff.ห้ามสะเก็ด,ห้ามเปลวไฟ หรือแม้แต่แสงไฟ กับสารตัวนี้เด็ดขาด
I woke up on a park bench, cops shoving a flashlight in my face, trying to take me in.ผมตื่นขึ้นมาบนม้านั่งในสวนสาธารณะ ตำรวจส่องไฟฉายมาบนหน้าผมและพยายามจะจับผม
I've worked for you for two years and you still make me get you coffee, clean your tie look in your throat with a flashlight to see if your tonsils are inflamed.ฉันทำงานมาสองปี.. ..คุณให้ฉันทำกาแฟ เช็ดเนคไทคุณ.. ..ดูในคอคุณว่าต่อมทอนซิล คุณอักเสบไหม
I decided to go through the batteries. Gotta have a flashlight with batteries.ฉันเลยไล่เปลี่ยนถ่าน คุณต้องมีไฟฉายใส่ถ่านใหม่

flashlight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 手电 / 手電] flashlight; torch

flashlight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシュライト[, furasshuraito] (n) flashlight; torch
懐中電灯(P);懐中電燈[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] (n) electric torch; flashlight; (P)

flashlight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้าเดินทาง[n. exp.] (faifā doēnt) EN: flashlight FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flashlight
Back to top