ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pipe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pipe*, -pipe-

pipe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pipe (n.) ท่อ See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี Syn. pipeline
pipe (n.) กล้องยาเส้น See also: กล้องสูบยา, ซิการ์
pipe (n.) ยาเส้นหนึ่งกล้อง
pipe (n.) หลอด Syn. tube
pipe (n.) การส่งทางท่อ
pipe (n.) ปี่ See also: ขลุ่ย
pipe (n.) นกหวีดที่เป่าในเรือ
pipe (vt.) ส่งทางท่อ See also: ส่งผ่านท่อ
pipe (vi.) สูบยา
pipe (vi.) พูดเสียงแหลม Syn. screech, shriek
pipe (vt.) เปล่งเสียงแหลม See also: ส่งเสียงแหลม, กรีดเสียง Syn. screech, shriek
pipe (vt.) เป่าปี่ See also: เป่าขลุ่ย
pipe (n.) ถังไม้ขนาดใหญ่สำหรับบรรจุไวน์หรือน้ำมัน
pipe aboard (phrv.) เป่าปี่ต้อนรับ (คนสำคัญ)
pipe ashore (phrv.) เป่าอำลาอย่างเป็นทางการ
pipe away (phrv.) เป่าขลุ่ยหรือปี่ไม่หยุด
pipe away (phrv.) สูบออก (ของเหลว)
pipe down (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หุบปาก Syn. shut up
pipe in (phrv.) ลำเลียงผ่าน See also: ส่งผ่าน (ของเหลวหรือเสียงเพลง)
pipe in (phrv.) เล่นดนตรี See also: เป่าปี่หรือขลุ่ย (หรือเครื่องดนตรีประเภทเป่า)
pipe into (phrv.) ลำเลียงผ่านท่อ
pipe organ (n.) หีบเพลง Syn. organ
pipe up (phrv.) เริ่มร้องเสียงสูง See also: เริ่มเล่นเครื่องดนตรี
pipe up (phrv.) เริ่มพูดส่งเสียง
pipe wrench (n.) ประแจขันท่อ
pipe-dream (idm.) วาดวิมานในอากาศ See also: เรื่องเพ้อฝัน
pipeline (n.) ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ Syn. pipe, aqueduct
pipeline (n.) วิถีทางส่งสินค้า
pipeline (n.) วิธีส่งข่าว (โดยเฉพาะความลับ) See also: ช่องข่าวเฉพาะ
pipeline (vt.) ส่งผ่านทางท่อ
piper (n.) คนวางท่อ
piper (n.) คนเป่าปี่ See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต Syn. flute player, fifer, tooter
pipet (n.) หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง Syn. pipette
pipette (n.) หลอดวัดและถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง Syn. pipet
English-Thai: HOPE Dictionary
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
pipe characterหมายถึง อักขระตัวหนึ่งมีลักษณะดังนี้ I บนแผงแป้นอักขระจะอยู่แป้นเดียวกับ \
pipe linen. ท่อส่งน้ำมัน
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
piper(ไพ'เพอะ) n. ผู้เป่าปี่หรือขลุ่ย,ผู้เป่าปี่สก๊อต,คนวางท่อ. -Phr. (pay the piper รับผิดชอบ)
English-Thai: Nontri Dictionary
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pipeท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipeท่อ [TU Subject Heading]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]
Piper (Genus)ไพเพอร์ (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
pipetteปิเปตต์, อุปกรณ์วัดปริมาตรของของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องยาสูบ (n.) pipe See also: tobacco pipe Syn. กล้องยาเส้น
กล้องยาเส้น (n.) pipe See also: cigar pipe Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ
จมูกวัว (n.) pipe See also: nozzle
ศิรา (n.) pipe See also: conduit, water pipe Syn. ท่อ
เทียว (n.) pipe-shaped flag See also: cylindrical flag Syn. ธง
ชะพลู (n.) Piper sarmentosum Roxb. See also: Piper sarmentosum Syn. ช้าพลู
ช้าพลู (n.) Piper sarmentosum Roxb. See also: Piper sarmentosum
peppermint (n.) พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม
ท่อน้ำ (n.) water pipe
ท่อระบายอากาศ (n.) air-vent-pipe
ท่อแก๊ส (n.) gas pipe
ท่อไอเสีย (n.) exhaust pipe
นางก๋อย (n.) sandpiper Syn. ก๋อย
พลูนาบ (n.) baked leaves of Piper betel Syn. พลูป่า
พลูป่า (n.) baked leaves of Piper betel
สูบฝิ่น (v.) hit the pipe See also: smoke opium
หลอดลม (n.) windpipe See also: trachea
อีก๋อย (n.) sandpiper Syn. ก๋อย, นางก๋อย
เป่าปี่ (v.) blow a pipe
เป่าปี่ (v.) hit the pipe See also: smoke opium Syn. สูบฝิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd die for a pipe dream!เจ้ายอมตายเพื่อท่อพวกนั้น
Oh, pipe down, you big baboon. This doesn't hurt.โอ้ท่อลงคุณลิงบาบูนใหญ่ นี้ไม่เจ็บ
20 years ago, it was just a pipe dream. Today, it's our only hope.20 ปีที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่ฝันท่อ วันนี้มันเป็นความหวังเดียวของเรา
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง.
The pipe belongs to my people.กล้องยาเป็นสมบัติของเผ่า.
These are just shitty pipe dreams.เหล่านี้เป็นความฝันของท่อเชี่ยเพียง
I'm guessing he bought her the big pipe organ and she's really not happy about it.นี่ๆฉันเดาว่าเขาซื้อไปป์ให้เธอ แต่เธอคงไม่ชอบมันมากๆ
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ
Oh, pipe down. I like high places, that's all.ก็พวกเราแค่ชอบที่สูงๆก็แค่นั้นแหละ
I don't like to brag, but I can suck the engine block to the tail pipe of the '58 Chevy.เสียดายแทนที่นายไม่ได้ลิ้มรส รสปากอันเลื่องชื่อของผม
I'm a pipe man.แต่ไม่ ฉันอยู่กับเครื่องจักร เป็นคนที่ส่งน้ำหนะ
I have been wondering, though, what the engraving indicated on the pipe that Big Foot took.ฉันประหลาดใจ เรื่อง คำจารึก - บนกล้องยาสูบที่บิ๊กฟุตขโมยไป.

pipe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lài, ㄌㄞˋ, 籁 / 籟] music; musical pipe with 3 reeds
套管[tào guǎn, ㄊㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, 套管] pipe casing
音管[yīn guǎn, ㄍㄨㄢˇ, 音管] pipe (of organ)
风琴[fēng qín, ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, 风琴 / 風琴] pipe organ (musical instrument)
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
竹筒[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, 竹筒] bamboo tube; bamboo pipe
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, 涵管] culvert pipe
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
排水管[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 排水管] drainpipe; waste pipe
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, 排气管 / 排氣管] exhaust pipe
滴管[dī guǎn, ㄉㄧ ㄍㄨㄢˇ, 滴管] eyedropper; pipette; burette
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, 管子工] plumber; pipe-fitter
管工[guǎn gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 管工] plumber; pipe-worker
烟枪[yān qiāng, ㄧㄢ ㄑㄧㄤ, 烟枪 / 煙槍] opium pipe
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, 输油管 / 輸油管] petroleum pipeline
吹笛者[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, 吹笛者] piper
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, 管道] pipeline
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, 管道运输 / 管道運輸] pipeline transport
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, 迷梦 / 迷夢] pipedream; unrealizable plan
[lǚ, ㄌㄩˇ, 吕 / 呂] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
正方体[zhèng fāng tǐ, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄊㄧˇ, 正方体 / 正方體] a rectangular parallelepiped
簧管[huáng guǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˇ, 簧管] reed pipe
芦管[lú guǎn, ㄌㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 芦管 / 蘆管] reed pipe
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 储水管 / 儲水管] standpipe (fire-fighting water storage system for a building)
烟袋[yān dài, ㄧㄢ ㄉㄞˋ, 烟袋 / 煙袋] tobacco pipe
管子[guǎn zi, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙, 管子] tube; pipe; drinking straw
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, 嗓门 / 嗓門] voice; windpipe
[lóu, ㄌㄡˊ, 蒌 / 蔞] Arthemisia vulgaris; piper betel
自来水管[zì lái shuǐ guǎn, ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 自来水管 / 自來水管] water mains; service pipe; tap-water pipe
水管[shuǐ guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 水管] water pipe
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, 气管 / 氣管] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd

pipe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe
ガスパイプ[, gasupaipu] (n) gas pipe
パイプスチル[, paipusuchiru] (n) pipe still
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench
ファットパイプ[, fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection)
ポリ塩化ビニル管[ポリえんかビニルかん, pori enka biniru kan] (n) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe
下水管[げすいかん, gesuikan] (n) sewer pipe
下水道管渠[げすいどうかんきょ, gesuidoukankyo] (n) (See 下水道,管渠) sewage pipe
刻みタバコ;刻みたばこ[きざみタバコ(刻みタバコ);きざみたばこ(刻みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco
吸水管[きゅうすいかん, kyuusuikan] (n) siphon; suction pipe
排気管[はいきかん, haikikan] (n) exhaust pipe
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night
水管[すいかん, suikan] (n,adj-no) water pipe
水道管[すいどうかん, suidoukan] (n) water pipe
火叩き[ひはたき, hihataki] (n) tool used to extract combusted tobacco from a kiseru pipe
火皿[ひざら, hizara] (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl
煙筒;烟筒[えんとう, entou] (n) (1) (arch) (See 煙突・1) chimney; (2) kiseru; Japanese smoking pipe
管狐[くだぎつね, kudagitsune] (n) (1) mythological pipe fox; (2) stoat
給水管[きゅうすいかん, kyuusuikan] (n) water pipe
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
絵空事;絵空言(iK)[えそらごと, esoragoto] (n) fabrication; pipe dream
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe
送水口[そうすいこう, sousuikou] (n) water supply pipe inlet; outlet (esp. on standpipes and dry risers)
配水管[はいすいかん, haisuikan] (n) conduit (pipe); water pipe
配管工事[はいかんこうじ, haikankouji] (n) pipe laying; plumbing
鋳鉄管[ちゅうてつかん, chuutetsukan] (n) cast-iron pipe
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P)
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste
トランザクションパイプライン[, toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline
ハーフパイプ[, ha-fupaipu] (n) half-pipe (i.e. in snowboarding)
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe
パイプ[ぱいぷ, paipu] pipe
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection)
パイプライン[ぱいぷらいん, paipurain] pipe-line
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline

pipe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บารากุ[n.] (bārāku) EN: baraku ; water pipe ; hookah ; narghile ; shisha FR: pipe à eau [f]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana FR:
ชิชา[n.] (chichā) EN: chicha ; shisha ; sheesha ; hookah ; oriental tobacco pipe FR: chicha [f]
ฮูกาฮ์ [n.] (hūkā) EN: hukka FR: narguilé [m] ; narghilé [m] ; houka [m] ; pipe orientale [f]
จมูกวัว[n.] (jamūkwūa) EN: pipe FR:
การทำออรัลเซ็กซ์ = การทำออรัลเซ็กส์[n. exp.] (kān tham ør) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob (vulg.) ; blow job (vulg.) FR: fellation [f] ; pipe [f] (vulg.)
คาบกล้อง[v. exp.] (khāp klǿng) EN: carry a pipe in one's mouth ; smoke a pipe FR:
ค่อย ๆ หน่อย = ค่อยๆ หน่อย[X] (khǿi-khǿi n) EN: pipe down ; not so loud FR:
ข้องอ[n. exp.] (khø ngø) EN: elbow joint ; pipe elbow FR: raccord courbe [m]
ข้อต่อท่อ[n. exp.] (khø tø thø) EN: pipe joint FR:
ข้อต่อท่อพีวีซี ; ข้อท่อพีวีซี[n. exp.] (khø tø thø ) EN: PVC pipe joint FR:
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กล้องสูบบุหรี่[n. exp.] (klǿng sūpbu) EN: pipe FR: pipe [f]
กล้องสูบยา[n. exp.] (klǿng sūp y) EN: pipe FR: pipe [f]
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
กล้องยาสูบ[n. exp.] (klǿng yāsūp) EN: pipe FR: pipe [f]
ก้นขบ[n.] (konkhop) EN: red-tailed pipe snake FR:
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: reed of a pipe FR: anche [f]
งูก้นขบ[n. exp.] (ngū konkhop) EN: Red-tailed Pipe Snake FR:
งูสองหัว [n. exp.] (ngū søng hū) EN: Red-tailed Pipe Snake FR:
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
แป๊บ[n.] (paep) EN: pipe ; water pipe ; exhaust pipe FR: tube [m] ; tuyau [m] ; conduit [m]
แป๊บแบน[n. exp.] (paep baēn) EN: flat pipe FR: tube plat [m]
ปี่[n.] (pī) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ปี่ชวา[n. exp.] (pī chawā ) EN: Javanese oboe ; double-reed pipe FR:
ปี่นอก[n.] (pī nøk) EN: flute ; pipe ; oboe ; wind instrument ; traditional Thai oboe FR: flûte [f] ; fifre [m] ; hautbois [m]
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreu) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ศิรา[n.] (sirā) EN: pipe FR:
สูบกล้อง[v. exp.] (sūp klǿng) EN: smoke a pipe FR: fumer la pipe
ถังซีเมนต์[n. exp.] (thang sīmēn) EN: concrete pipe FR:
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m] ; buse [f] ; canalisation [f] ; pipe [f] ; canal [m] ; trompe [f]
ท่อไอเสีย[n.] (thø-aisīa) EN: exhaust pipe ; tailpipe (Am.) FR: pot d'échappement [m] : tuyau d'échappement [m]
ท่อคอนกรีต[n. exp.] (thø khønkrī) EN: tremie pipe FR: tuyau en béton [m]
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe FR: tube creux [m]
ท่อน้ำ[n. exp.] (thø nām) EN: water pipe FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f] ; tuyau en PVC [m]
ท่อพีวีซี[n. exp.] (thø Phī.Wī.) EN: PVC pipe FR: tube PVC [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe FR:

pipe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfängerrohr {n}starter pipe
Düse {f}blast pipe
Blasrohr {n} [techn.]blast pipe
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe
Rohrstutzen {m}pipe bracket; pipe socket; nipple
Tonpfeife {f}clay pipe
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe
Wellschlauch {m}conduit pipe
Anschlussrohr {n}connection pipe
Rohrweite {f}diameter of a pipe
Ablaufrohr {n}drain pipe
Entleerungsleitung {f}drain pipe
Entwässerungsleitung {f}drain pipe
Bohrgestänge {n}drill pipe
Speiserohr {n}feed pipe
Zuleitungsrohr {n}feeder pipe
Abgasrohr {n}flue pipe
Hosenrohr {n}Y-branch pipe
Ansaugrohr {n}induction pipe
Einströmleitung {f}inlet pipe
Nennweite {f}nominal width; pipe diameter; DN
Orgelpfeife {f} [mus.]organ pipe
Rohrbefestigung {f}pipe clamp; pipe support
Rohrschelle {f}pipe clip; pipe clamp
Rippenrohr {n}ribbed type pipe
Sandfallrohr {n}sand pipe
Passstück {n} [techn.]special sized pipe
Zuleitung {f}supply pipe
Lüftungsrohr {n}ventilation pipe
Australischer Strandläufer {m} [ornith.]Cox's Sandpiper
Rohrbündel {n}bundle of pipes
Sichelstrandläufer {m} [ornith.]Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Messpipette {f}graduated pipette
Waldwasserläufer {m} [ornith.]Green Sandpiper (Tringa ochropus)
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla)
Teichwasserläufer {m} [ornith.]Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
Ofenröhre {f}stovepipes
Ofenrohr {n}stovepipe
Sandstrandläufer {m} [ornith.]Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla)
Parallelflächner {m}parallel-epiped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pipe
Back to top