ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plating*, -plating-

plating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plating (n.) การชุบทอง เงินหรือโลหะอื่นๆ
plating (n.) โลหะที่เคลือบอยู่ชั้นนอก
plating (n.) เทคนิคการชุบ
English-Thai: HOPE Dictionary
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง,เงินหรือโลหะอื่น ๆ ,ชั้นนอกของแผ่นโลหะ,เทคนิคการชุบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Platingการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Third foundation has suffered a direct hit! Final armor plating has been melted!เกราะป้องกันชั้นสุดท้ายถูกทำลาย!
Moving there could end my days of plating salad with dressing on the side and save you from using your mysterious emergency fund.ผมจะได้ไม่ต้องมาคอยเสิร์ฟสลัด กับยืนแต่งตัวหรู ๆ และจะได้ช่วยคุณประหยัด งบปริศนาฉุกเฉินของคุณด้วยไง
And the steel and chrome plating matches an AK?และเหล็กเคลือบโครเมียมนั่น ตรงกับปืนAKมั้ย
The plating flakes off.ไม่งั้นที่เคลือบลอกหมด
All I'm doing is contemplating the ifs.ทั้งหมดที่ฉันทำคือใคร่ครวญไอเอฟเอ
Well, that's what I been sitting here contemplating.ดีที่เป็นสิ่งที่ฉันได้รับการนั่งอยู่ที่นี่ใคร่ครวญ
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง
I'm contemplating leaving my wife for another woman.ฉันอยากเลิกกับเมียของฉัน เพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอื่น
Have you finished contemplating about life already?คิดเรื่องชีวิตเรียบร้อยแล้วหรอ?
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว
Contemplating a man they might be in love with.แล้วพิจารณาผู้ชายที่เธออาจจะตกหลุมรัก
Just contemplating the next hundred years.กำลังไตร่ตรองอีกร้อยปีข้างหน้า

plating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッケル鍍金[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n,adj-no,vs) (uk) nickel plate; nickel plating
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n,adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate
心念口称[しんねんくしょう, shinnenkushou] (n) {Buddh} contemplating Buddha while chanting his name
観仏[かんぶつ, kanbutsu] (n) {Buddh} contemplating Buddha
銀めっき;銀鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits)
鍍金;滅金[めっき;ときん(鍍金);メッキ, mekki ; tokin ( mekki ); mekki] (n,vs) (1) (uk) gilt; plating; (2) (uk) pretense; pretence

plating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การชุบ[n. exp.] (kān chup) EN: plating FR:

plating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trommelgalvanik {f} [techn.]barrel plating
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness
Endoberfläche {f}finish plating
Goldoberfläche {f}gold plating
Goldplattierung {f}gold plating
Zwischenschicht {f}intermediate layer; intermediate plating
Silberauflage {f}silver plating
Streifengalvanik {f}strip plating
Oberflächenart {f}plating option

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plating
Back to top