ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burn*, -burn-

burn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burn (vt.) ไหม้ See also: เผา, เผาไหม้ Syn. heat
burn (n.) การเผาผลาญ
burn (vt.) แดดเผา See also: ไหม้แดด, เกรียมแดด
burn (vi.) ทำให้ไหม้ See also: เผา
burn (n.) บริเวณที่ถูกเผา See also: บริเวณที่ไหม้
burn away (phrv.) เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง See also: ไหม้ต่อไป
burn away (phrv.) เผาด้วยไฟ Syn. burn off
burn down (phrv.) ค่อยๆ มอด See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง Syn. burn low
burn down (phrv.) เผาไฟ See also: ทำลายด้วยไฟ Syn. burn out
burn for (phrv.) เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง See also: ไหม้ไม่หยุด
burn for (phrv.) อยากมาก See also: ต้องการอย่างยิ่ง
burn into (phrv.) ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
burn into (phrv.) ฝังแน่น See also: ติดแน่น
burn low (phrv.) ค่อยๆ มอด See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง
burn off (phrv.) เผาทำลาย Syn. burn away
burn out (phrv.) เผาจนมอด Syn. burndown
burn out (phrv.) ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะไฟไหม้
burn out (phrv.) ทำให้เลิกไหม้ See also: หยุดไหม้
burn out (phrv.) หยุดทำงาน
burn out (phrv.) ไม่มีชีวิตชีวา See also: มอด (ความสามารถ), ไม่กระฉับกระเฉง
burn someone to death (idm.) เผาจนตาย See also: ฆ่าด้วยการเผาไฟจนตาย
burn something to a cinder (idm.) เผาจนไหม้เกรียม Syn. burn something to a crisp
burn something to a crisp (idm.) เผาจนเกรียม
burn something to ashes (idm.) เผาจนไหม้เกรียม See also: เผาจนเป็นขี้เถ้า Syn. burn something to a crisp
burn up (phrv.) ลุกไหม้อีก See also: ติดไฟขึ้นอีก Syn. blaze up, flame up, flare up
burn up (phrv.) เผาไหม้จนหมด
burn up (phrv.) ถูกเผาทำลายด้วยความร้อนสูง
burn up (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, ด่าว่า Syn. tell off
burn up (phrv.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
burn up (phrv.) แล่นไปด้วยความเร็วสูงบนถนน (คำไม่เป็นทางการ)
burn with (phrv.) ลุกไหม้ด้วย
burn with (phrv.) โกรธมาก See also: โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
burnable (adj.) ไวไฟ See also: ติดไฟง่าย Syn. flammable, combustible Ops. nonflammable
burndown (phrv.) เผาจนมอด
burned (sl.) ผิดหวัง
burner (n.) ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม
burning (adj.) ที่ถูกเผาผลาญ
burnish (n.) การขัดเงา
burnish (vt.) ขัด See also: ขัดเงา, ขัดให้วาว Syn. polish
burnout (n.) อาการเหนื่อยล้าหรือป่วยหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
burnern. คนเผา,สิ่งที่เผา,ตะเกียง,อุปกรณ์เผาไหม้,หัวตะเกียง
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
burnsides(เบอน'ไซดซ) n. เคราโกนเอาส่วนคางออก
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
English-Thai: Nontri Dictionary
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
burner(n) สิ่งที่เผาไหม้
burnish(vt) ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้วาว
burnt(vt) pt และ pp ของ burn
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burnแผลไหม้, รอยไหม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnt coalถ่านหินอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burn out (Psychology)ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Burnersตะเกียง [การแพทย์]
Burningการเผา [TU Subject Heading]
Burnisher, Ballหัวขัดกลม [การแพทย์]
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอก (v.) burn See also: char Syn. เผา
รอยไหม้ (n.) burn See also: burning - mark
ลุก (v.) burn See also: be in flames, catch fire, kindle Syn. คุ, ปะทุ, ระอุ, ลุกไหม้, ลุกโชน Ops. ดับ
เผา (v.) burn Syn. เผาผลาญ
เผา (v.) burn See also: incinerate
เผา (v.) burn See also: sear, scorch, parch Syn. เผาไหม้
เผา (v.) burn See also: light, set on fire Syn. เผาไฟ
เผา (v.) burn See also: ignite, incinerate, kindle, flame, rage Syn. เผาไหม้, เผาผลาญ
เผาผลาญ (v.) burn
เผาผลาญ (v.) burn See also: ignite, incinerate, kindle, flame, rage Syn. เผาไหม้
เผาไฟ (v.) burn See also: light, set on fire
เผาไหม้ (v.) burn
ไหม้ (v.) burn Syn. เผา, ลุก
ไหม้ (v.) burn See also: be on fire, be ablaze, blaze, flame, glow, smoke Syn. ลุก, ติดไฟ, ติดเชื้อ, เผา Ops. ดับ, มอด
หมดแรง (v.) burn oneself out See also: burn someone out, burn out, become extremely tired Syn. เหนื่อย Ops. มีแรง
ไม่มีแรง (v.) burn oneself out See also: burn someone out, burn out, become extremely tired Syn. หมดแรง, เหนื่อย Ops. มีแรง
มอดไหม้ (v.) burn out See also: burn down, die out
เปรี้ยง (adj.) burning See also: strong, scorching Syn. จัด, กล้า, แรง
การเผา (n.) burning down See also: being on fire, flaming, blazing Syn. การเผาไหม้
การเผาผลาญ (n.) burning down See also: being on fire, flaming, blazing Syn. การเผา, การเผาไหม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง
We will now burn the passes of our committee and its supporters.เราจะเผาใบผ่านของผู้ที่ผูกมัดเราซะ
And I will arrest the first man who tries to burn one!และฉันจะจับคนแรกที่เผามัน
We burn British cloth! We burn British cloth!เผาผ้าอังกฤษ เผาผ้าอังกฤษ
We ought to just burn these things.There's something wrong with Blair.
Can't burn the find of the century.He's locked himself in his room, and he won't answer the door.
Why would it burn him ?- เราจะกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
Maybe he tried to burn it.- ไปที่กระท่อมฉัน ไปทำบ้าอะไร
Burn it ! Burn it, for God's sake ! - Burn it !Cut me loose, damn it!
If he tries to make it back and we're not with him, burn him.Hey, Blair, you down there? Blair's been busy out here all by himself.
Demoness, burn if you will.นังมารร้าย, เผาเข้าไปถ้าอยากเผา.
Even if you burn down the entire Lu Mansion, You will never find my brother.ต่อให้เจ้าเผาป้ายบรรชนสกุลเล็กไหม้จนหมด, เจ้าก็ไม่มีวันจะได้เจอพี่ชายข้าแน่.

burn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, 焚毁 / 焚毀] burn down; destroy with fire
烧伤[shāo shāng, ㄕㄠ ㄕㄤ, 烧伤 / 燒傷] burn (injury)
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, 开夜车 / 開夜車] burn the midnight oil; work late into the night
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, 长明灯 / 長明燈] altar lamp burning day and night
布莱克本[Bù lái kè běn, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 布莱克本 / 布萊克本] Blackburn
本生灯[běn shēng dēng, ㄅㄣˇ ㄕㄥ ㄉㄥ, 本生灯 / 本生燈] Bunsen burner
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, 火湖] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology)
[fén, ㄈㄣˊ, 焚] burn
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 焦] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, 炽烈 / 熾烈] burning fiercely; flaming; blazing
[rán, ㄖㄢˊ, 燃] burn; combustion
[fán, ㄈㄢˊ, 燔] burn; to roast meat for sacrifice
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 爇] burn; heat
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, 火刑] execution by fire; burning at the stake
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, 香案] incense burner table
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
销毁[xiāo huǐ, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˇ, 销毁 / 銷毀] to destroy (by melting or burning)
核燃料燃耗[hé rán liào rán hào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, 核燃料燃耗] nuclear fuel burnup
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, 纸钱 / 紙錢] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, 惹火烧身 / 惹火燒身] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt
烧灼感[shāo zhuó gǎn, ㄕㄠ ㄓㄨㄛˊ ㄍㄢˇ, 烧灼感 / 燒灼感] sunburn
防晒[fáng shài, ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ, 防晒 / 防曬] sunburn protection
束之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, 束之高阁 / 束之高閣] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority

burn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane
大やけど;大火傷[おおやけど, ooyakedo] (n) large burn or scald
火照る[ほてる, hoteru] (v5r,vi) to feel hot; to flush; to burn
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin
焼き切る[やききる, yakikiru] (v5r,vt) to burn off
焼き捨てる[やきすてる, yakisuteru] (v1,vt) to burn up
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)
焼け失せる[やけうせる, yakeuseru] (v1,vi) to burn up completely
焼け焦げ[やけこげ, yakekoge] (n) burn hole; scorch
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air
燃え尽きる[もえつきる, moetsukiru] (v1,vi) to burn out
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly
燃え立つ;燃立つ[もえたつ, moetatsu] (v5t,vi) to blaze up; to burn up
身を焦がす[みをこがす, miwokogasu] (exp,v5s) to burn with love
闘志を燃やす[とうしをもやす, toushiwomoyasu] (exp,v5s) to burn with combativeness
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense
アフターバーナー[, afuta-ba-na-] (n) afterburner
オイルバーナー[, oiruba-na-] (n) oil burner
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
お焦げ;御焦げ[おこげ, okoge] (n) burnt rice; scorched rice
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei
かっか;かっかと[, kakka ; kakkato] (adv,adv-to,vs) (on-mim) burning hotly; burning redly
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever)
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
バーナー[, ba-na-] (n) burner; (P)
バーニング[, ba-ningu] (n) burning
バーントアンバー[, ba-ntoanba-] (n) burnt umber
バーントシェンナ[, ba-ntoshienna] (n) burnt sienna
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P)
ブラックバーンズバタフライフィッシュ[, burakkuba-nzubatafuraifisshu] (n) brownburnie (Chaetodon blackburnii); Blackburn's butterflyfish
ブンゼンバーナー[, bunzenba-na-] (n) Bunsen burner
ヘボン[, hebon] (n) Hepburn (James Curtis), after whom Hepburn romanization is named
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バーンインテスト[ばーん'いんてすと, ba-n ' intesuto] burn-in test

burn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ไฟลวก[v. exp.] (fai lūak) EN: burn ; singe ; scorch FR:
ไฟลุกโชน[v. exp.] (fai luk chō) EN: blaze ; flame ; burn over FR:
คลอก[v.] (khløk) EN: burn ; sear ; char FR: brûler
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: glow ; burn ; smoke ; flame FR:
กระเป๋าอู๋[X] (krapao ū) EN: be rolling in money ; have money to burn FR:
ลวก[v.] (lūak) EN: scald ; burn ; parboil ; blanch ; boil for a short time ; softboil FR: ébouillanter ; faire bouillir ; blanchir ; échauder ; faire cuire à demi
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle FR: brûler ; prendre feu
ลุกไหม้[v.] (luk mai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire FR: incendier ; se consumer
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไม่มีแรง[v. exp.] (mai mī raēn) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
มอดไหม้[v.] (møt mai) EN: burn out ; burn down ; die out FR:
เงินเหลือใช้[n. exp.] (ngoen leūac) EN: money to burn FR:
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on FR:
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
เผาไฟ[v.] (phaofai) EN: burn FR:
เผาขยะ[v. exp.] (phao khaya) EN: burn away the refuse ; set fire to the refuse FR: incinérer les ordures
เผาไหม้[v. exp.] (phao mai) EN: burn FR: brûler ; se consumer
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume FR: ravager complétement
เผาผลาญพลังงาน[v. exp.] (phao phlān ) EN: burn calories FR:
เผาตัวเอง[v. exp.] (phao tūa-ēn) EN: burn oneself to death FR: s'immoler par le feu
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thō) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth FR: incendier une cabine téléphonique
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng r) EN: burn tyres ; burn tires (Am.) FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus
แผลไหม้[n. exp.] (phlaē mai) EN: burn FR: brûlure [f]
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
ทำลายด้วยไฟ[v. exp.] (thamlāi dūa) EN: burn down FR: incendier
วอดวาย[v.] (wøtwāi) EN: burn down ; raze ; ruin ; destroy FR:
ย่างสด[v.] (yāngsot) EN: burn alive FR: brûler vif
อาการแสบร้อน[n. exp.] (ākān saēp r) EN: burning sensation FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[TM] (Blaekboēn R) EN: Blackburn Rovers ; Blackburn Rovers Football Club FR: Blackburn
เบิร์นลี่ย์[TM] (Boēnlī ) EN: Burnley FC FR: Burnley
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
ชิงชี่เขา[n. exp.] (chingchī kh) EN: Capparis viburnifolia FR: Capparis viburnifolia
แดดกล้า[n. exp.] (daēt klā) EN: burning sun FR:
ไฟไหม้[n.] (fai mai) EN: fire ; burning ; conflagration FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
ฮ่อมช้าง[n. exp.] (høm chāng) EN: Viburnum cylindricum FR: Viburnum cylindricum
หัวแก๊ส [n.] (hūakaēt) EN: burner FR: brûleur [m]
หัวเผาเชื้อเพลิง[n. exp.] (hūa phao ch) EN: burner FR:

burn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell
Gebläsebrenner {m}forced-air burner; fan burner
Mitteldruck-Gasbrenner {m}atmospheric burner; LPG burner
Bunsenbrenner {m}Bunsen burner
Brennerdüse {f}burner nozzle
Brennerleistung {f}burner capacity
Abbrennen {n}burning off
Feuersglut {f}burning heat
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
glühendheiß {adj}burning hot
tatendurstig {adj}burning for action
Poliergold {n}burnish gold
Brandgeruch {m}burnt smell
Brandlehm {m}burnt clay
Brandschicht {f}burnt layer
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner
Köhler {m}charcoal burner
Köhlerei {f}charcoal burning
Flammentod {m}death by burning
Managerkrankheit {f}executive burnout
Fichtenwaldsänger {m} [ornith.]Blackburnian Warbler
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake
Hochdruckbrenner {m}high-pressure burner; high-velocity burner
Isabelltangare {f} [ornith.]Burnished-buff Tanager
Elfenbeinmöwe {f} [ornith.]Ivory Gull (Pagophila eburnea)
Bücherverbrennung {f}bookburning
Niederdruckbrenner {m}low-pressure burner
Ölbrenner {m}oil burner
Ölfeuerungsanlage {f}oil burning installation
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost
Sägemehl-Gebläsebrenner {f}sawdust injection burner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burn
Back to top