ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pit*, -pit-

pit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pit (n.) หลุม See also: รอยโหว่, รู Syn. cavity, hollow
pit (n.) หลุมพราง See also: หลุมดักสัตว์ Syn. trap
pit (n.) อุโมงค์ในเหมือง
pit (n.) เหมือง See also: บ่อแร่ หรือถ่านหิน
pit (n.) นรก Syn. hell
pit (n.) ที่นั่งตอนหลังๆ ชั้นล่างในโรงภาพยนตร์
pit (n.) บริเวณหยุดเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนยางสำหรับรถแข่งในสนามแข่ง
pit (n.) สังเวียนชนไก่หรือสัตว์
pit (vi.) กลายเป็นหลุม See also: กลายเป็นรอยโบ๋
pit (vt.) ทำให้เป็นรอยโบ๋ See also: ทำให้เป็นรู, ทำให้เป็นหลุม
pit (vt.) ฝังในหลุม
pit (vt.) เก็บไว้ในหลุม
pit (vt.) ทำให้เป็นแผลเป็น Syn. mark, scar
pit (vt.) ใช้สติปัญญาโต้ตอบ
pit (vt.) ปล่อยให้ไก่ชนกัน
pit (n.) เมล็ดในของผลไม้
pit (vt.) เอาเมล็ดในออก
pit against (phrv.) ใช้ (บางสิ่ง) ต่อสู้กับ Syn. match against, match with
pit stop (sl.) ยาดับกลิ่น (ทาบริเวณรักแร้)
pit with (phrv.) เจาะเป็นรู See also: เป็นรูโบ๋ Syn. pock with
pitapat (adv.) ด้วยเสียงตุ้บตั้บ
pitapat (n.) การเคลื่อนไหว See also: เสียงตุ้บตั้บ Syn. rattle, rattling, clack
pitapat (vi.) วิ่งหรือเต้นด้วยเสียงเสียงตุ้บตั้บ Syn. rattle
pitch (vt.) ขว้าง See also: เหวี่ยง, โยน Syn. fling, toss, flip
pitch (vi.) ขว้าง
pitch (vt.) ตั้งโครงขึ้น
pitch (vt.) ทำให้ตก See also: ทำให้กระเด็น
pitch (vi.) (ทาง) เอียง See also: (ทาง) ลาด Syn. incline, slant
pitch (vt.) เร่ขาย See also: ขายสินค้า Syn. hawk, vend
pitch (vt.) ตั้งระดับเสียง
pitch (vt.) กำหนดระดับ See also: กำหนด
pitch (n.) การขว้าง See also: การทอย, การโยน, การเหวี่ยง Syn. cast, heave, toss
pitch (n.) ระดับ See also: ตำแหน่ง
pitch (n.) ความลาด See also: ความเอียง
pitch (n.) จุดสูงสุด
pitch (n.) ระดับเสียง
pitch (n.) แผงลอย
pitch (n.) สนามหญ้าระหว่างไม้ที่ปักในสนามคริกเก็ต
pitch (n.) การเร่ขาย See also: การโฆษณาเร่ขาย
pitch (n.) เรซิน
English-Thai: HOPE Dictionary
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า,ส้อมเสียบ.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ
piteous(พิท'เทียส) adj. น่าสงสาร,น่าเวทนา, See also: piteousness n.
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง,กับดัก
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
pitiable(พิท'ทิอะเบิล) adj. น่าสงสาร,น่าเวทนาน่าดูถูก, See also: pitiableness n. pitiably adv.
pitier(พิท'ทิเออะ) n. ผู้สงสาร,ผู้เวทนา,ผู้ดูถูก
pitiful(พิท'ทิฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าดูถูก, See also: pitifulness n.
pitiless(พิท'ทิเลส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ไม่มีใจสงสาร
pittance(พิท'เทินซฺ) n. เงินค่าครองชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การให้ทานเล็ก ๆ น้อย ๆ ,นิตยภัต,รายได้หรือค่าจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
pituitary(พิทู'อิเทอรี) n. ต่อมที่ฐานสมองตรงแอ่งของกระดูก sphenoid
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
English-Thai: Nontri Dictionary
pit(n) หลุม,บ่อ,รู,หลุมพราง,ขุมนรก,ปลัก
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ
pitcher(n) เหยือกน้ำ
piteous(adj) น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าสังเวช
pitfall(n) กับดัก,หลุมพราง,อันตราย
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
pitiable(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา
pitiful(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย
pittance(n) จำนวนเล็กน้อย,นิตยภัย,เงินบริจาคเล็กน้อย
pituitary(adj) ที่ขับน้ำเมือกออกมา,ที่ขับเสมหะ
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pit๑. แอ่ง, รอยหวำ๒. หวำ, บุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitchความลาดเอียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pithทำลายสมองและไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pituitary gland; hypophysisต่อมใต้สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pit and fissure sealantsวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน [TU Subject Heading]
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pithพิธ, เนื้อเยื่อบริเวณกลางลำต้นและราก  เป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ในพืชบางชนิดเมื่อมีอายุมากการขึ้นไส้ในจะสลายตัวไปกลายเป็นช่องกลางลำต้น เช่น ต้นไผ่ มะละกอ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pituitary diseasesโรคต่อมใต้สมอง [TU Subject Heading]
Pituitary glandต่อมปิตุอิตารี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุม (n.) pit See also: cavity, hole Syn. หลุม
เล็ด (n.) pit See also: stone, seed Syn. เม็ด, เมล็ด
งูปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake
งูปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake
ปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake Syn. งูปากกระบะ
ปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake Syn. งูปากกระบะ
ขว้าง (v.) pitch See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา
ทอย (v.) pitch See also: toss, throw Syn. โยน
ระดับเสียง (n.) pitch
เหวี่ยง (v.) pitch See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, ปา
ทอยกอง (n.) pitch-and-toss See also: game in which small coins
ดำมิดหมี (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ดำมืด (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี Ops. ขาว
ดำสนิท (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำมิดหมี Ops. ขาว
มืดทึบ (adj.) pitch-dark See also: pitch-black Ops. สว่างจ้า, ใสสว่าง
ทุเรศ (adj.) pitiable See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสังเวช (adj.) pitiful Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I need to be hospitalized?ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
He has to be taken to the hospitalเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Made the pit too big, Like I say, "You try."อาโวคาโดเมล็ดใหญ่เกินไป อย่างที่ผมบอก คุณก็ลองแล้ว
That's what it wants: to pit us against each other !May be our best chance to blow it away.
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ!
We were in that Hanoi pit of hell together... over five years.เราอยู่ในที่หลุมฮานอยนรกด้วยกัน ... กว่าห้าปี
But if it's all pit stops at Krispy Kreme, I'm pulling the plug...แต่ถ้ามันเป็นหลุมจอดทั้งหมดที่ Krispy Kreme ผมดึงปลั๊ก ...
The price you to pay is that you must crawl in the same pit you force yours customers into..โทษที่คุณต้องคลานไปติดหลุมพลาง คุณบังคับคนของคุณเข้าไป โดยเข้าไปห้องนี้
The deepest pit in all of the circles of hell.ที่ที่ลึกที่สุดในหุบเหวของนรก
My friend Guido, he dream to give a real racecar a pit stop.เพื่อนของฉันกุยเขาฝันที่จะ ให้แข่งจริงหยุด
Mack, thanks for being my pit crew today.แม็ขอบคุณสำหรับการเป็น ลูกเรือหลุมของฉันวันนี้
You're goin' up against professional pit crews.คุณกำลัง ไป 'ขึ้นกับทีมงานมืออาชีพที่หลุม
It appears McQueen has got himself a pit crew.แต่ดูเหมือนว่ามัน มควีน ได้มีตัวเองลูกเรือหลุม
That was the fastest pit stop I've ever seen!นั่นคือหยุดที่เร็วที่สุดที่ฉันเคยเห็น!

pit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
俑坑[yǒng kēng, ㄩㄥˇ ㄎㄥ, 俑坑] pit with funerary figures; pit containing terracotta warriors
陷坑[xiàn kēng, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄥ, 陷坑] pitfall; pit as animal trap
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, 赛车女郎 / 賽車女郎] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
阿克拉[Ā kè lā, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 阿克拉] Accra, capital of Ghana
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, 亚的斯亚贝巴 / 亞的斯亞貝巴] Addis Ababa (capital of Ethiopia)
阿尔及尔[Ā ěr jí ěr, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄦˇ, 阿尔及尔 / 阿爾及爾] Algiers, capital of Algeria
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, 空腹高心] ambitious despite lack of ambition
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀恨 / 懷恨] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful
[gē, ㄍㄜ, 肐] armpit, arms
[gē, ㄍㄜ, 胳] armpit
胳肢窝[gé zhi wō, ㄍㄜˊ ㄓ˙ ㄨㄛ, 胳肢窝 / 胳肢窩] armpit
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
腋毛[yè máo, ㄧㄝˋ ㄇㄠˊ, 腋毛] armpit hair
腋窝[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, 腋窝 / 腋窩] armpit
腋臭[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, 腋臭] armpit odor; underarm stink
阿斯马拉[Ā sī mǎ lā, ㄚ ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄚ, 阿斯马拉 / 阿斯馬拉] Asmara, capital of Eritrea
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, 柏油] asphalt; tar; pitch
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
雅典[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 雅典] Athens (capital of Greece)
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, 吉利] auspicious; lucky; propitious
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 祥] auspicious; propitious
祥瑞[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, 祥瑞] auspicious; propitious
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, 巴格达 / 巴格達] Baghdad (capital of Iraq)
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ, 蒲甘] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma)
巴库[bā kù, ㄅㄚ ㄎㄨˋ, 巴库 / 巴庫] Baku (capital of Azerbaijan)
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, 曼谷] Bangkok, capital of Thailand
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment

pit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーケストラピット[, o-kesutorapitto] (n) orchestra pit
オケピ[, okepi] (n) (abbr) (See オーケストラピット) orchestra pit
ピットイン[, pittoin] (n,vs) pit stop (wasei
坑内[こうない, kounai] (n,adj-no) within a pit or (mine) shaft
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
[かく, kaku] (n,adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n,n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P)
波布;飯匙倩[はぶ, habu] (n) (uk) (飯匙倩 is a gikun) habu (East Asian pit viper of genus Trimeresurus)
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
立坑;竪坑;立て坑;縦坑[たてこう, tatekou] (n) shaft (e.g. in a mine); pit
竪穴式住居[たてあなしきじゅうきょ, tateanashikijuukyo] (n) pit dwelling; dugout
[まむし;はみ(ok);くちばみ(ok);たじひ(ok);マムシ, mamushi ; hami (ok); kuchibami (ok); tajihi (ok); mamushi] (n) (uk) (See 鎖蛇) pit viper (esp. the mamushi, Gloydius blomhoffi)
蟻地獄;あり地獄[ありじごく, arijigoku] (n) (1) ant lion larva; doodlebug; (2) ant lion larva's pit
鉱坑[こうこう, koukou] (n) shaft; mine; pit
鳩尾;水落ち;水落[みずおち;みぞおち, mizuochi ; mizoochi] (n) (1) (uk) pit of the stomach; solar plexus; (2) (水落ち, 水落 only) place where water falls
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital
アウストラロピテクス;オーストラロピテクス[, ausutoraropitekusu ; o-sutoraropitekusu] (n) Australopithecus (lat
アピタイザー[, apitaiza-] (n) appetizer
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P)
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter)
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
エピタキシー[, epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth
エピタキシャル[, epitakisharu] (n) epitaxial
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy
エピタフ[, epitafu] (n) epitaph
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
ピッチ[ぴっち, picchi] pitch
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate
列ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch
文字ピッチ[もじピッチ, moji picchi] character pitch
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch
行ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital

pit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit ) EN: FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl] ; congés scolaires [mpl]
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
ฝาปิดสนิท[n. exp.] (fā pit sani) EN: FR: couvercle hermétique [m]
กนกากร[n.] (kanakākara) EN: gold mine ; gold pit FR:
การปิดบัญชีประจำปี[n. exp.] (kān pit ban) EN: annual closing FR:
การปิดคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān pit khø) EN: FR: fermeture de l'ordinateur [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pit løm) EN: blockade ; obstruction FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pit løm) EN: Berlin Blockade FR: Le blocus de Berlin
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pit løm) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
การปิดงาน[n. exp.] (kān pit ngā) EN: lock-out FR:
การปิดประกาศ[n. exp.] (kān pit pra) EN: FR: affichage [m]
คอร์สปิดเทอม[n. exp.] (khøt pit th) EN: summer courses ; summer school FR: cours de vacances [mpl]
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
กล่าวปิดประชุม[v. exp.] (klāo pit pr) EN: make closing remarks FR:
กระดาษปิดฝา[n. exp.] (kradāt pit ) EN: FR: papier peint
ลิ้นปี่[n.] (linpī) EN: pit of the stomach ; xiphisternum FR:
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
เมล็ด[n.] (malet) EN: seed ; grain ; pit ; stone ; kernel ; pip FR: graine [f] ; semence [f] ; grain [m] ; pépin [m] ; noyau [m]
งูกะปะ[n. exp.] (ngū kapa) EN: Malayan Pit-viper ; Marble Pit-viper ; Moonlight Pit-viper ; pit viper ; Calloselasma rhodostoma FR: Calloselasma rhodostoma
งูกะปะเสือ [n. exp.] (ngū kapa se) EN: Wagler's Pit-viper ; Temple Viper ; Temple Pit Viper FR:
งูเขียวหางไหม้ตาโต[n. exp.] (ngū khīohān) EN: large-eyed green pit viper FR:
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว[n. exp.] (ngū khīohān) EN: Pope Pit Viper FR:
งูเขียวตุ๊กแก [n. exp.] (ngū khīo tu) EN: Wagler's Pit-viper ; Temple Viper ; Temple Pit Viper FR:
งูปากกระบะ[n.] (ngū pākkrab) EN: pit viper FR:
ปากกระบะ[n.] (pākkraba) EN: pit viper FR:
ผ้าปิดจมูก[n. exp.] (phā pit jam) EN: FR: masque médical [m]
ผ้าปิดตา[n. exp.] (phā pit tā) EN: FR: masque oculaire [m]
ภ.ง.ด. (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)[n. exp.] (Phø.Ngø.Dø.) EN: PIT (personal income tax) FR: impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) [m]
ผู้ปิดประกาศ[n. exp.] (phū pit pra) EN: FR: afficheur [m] ; placardeur [m] (vx)
ปิดหู ปิดตา[v. exp.] (pitpit ) EN: close one's eyes to FR: fermer les yeux sur
รายการปิดบัญชี[n. exp.] (rāikān pit ) EN: closing entry ; closing entries FR:
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ส่วนปิดคลุม[n. exp.] (suan pit kh) EN: closure FR:
ส่วนปิดคลุมของเซต[n. exp.] (suan pit kh) EN: closure of a set FR:
วันปิดทำการ[n. exp.] (wan pit tha) EN: closing day FR: jour de fermeture [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำนาถ[adj.] (amnāt) EN: pitiful FR:

pit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bärenzwinger {m}bear pit
Gussgrube {f}casting pit
Kirschkern {m}cherry pit
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
Absetzbecken {n} (zur Tonaufbereitung)settling pit
Kiesgrube {f}gravel pit
Kalkgrube {f}lime pit
Seuchengrab {n}plague grave; plague burial pit
Abfallgrube {f}rubbish pit
Baugrubenwand {f}slope of pit
Tagebau {m}open pit mine
Gerbergrube {f}tanning pit
Kapitalbildung {f}accumulation of capital
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital)
Epitaxietransistor {m} [electr.]epitaxial transistor
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
Birkenpech {n}birch pitch; birch bark pitch
Box {f} [sport]pit
Boxenaufsicht {f}pit observer
Boxenausfahrt {f}pit lane exit
Boxengasse {f}pit lane
Boxenstopp {m}pit stop
Bratspieß {m}spit; skewer
Brilliantsalmler {m} (Moenkhausia pittieri) [zool.]diamond tetra
Bugkorb {m} [naut.]pulpit
Wapiti {m}; Wapitihirsch
Abschreibung {f}capital allowance
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock
Betriebskapital {n}capital employed
Investition {f}; Kapitalaufwand
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Kapitalabwanderung {f}capital outflow
Kapitalanteil {m}capital share
Kapitalaufwand {m}; Kapitalaufwendungen
Kapitalaufwand {m}capital outlay
Kapitalbasis {f}capital base

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pit
Back to top