ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitiful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitiful*, -pitiful-

pitiful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitiful (adj.) น่าดูถูก See also: น่าทุเรศ
pitiful (adj.) น่าสงสาร See also: น่าเวทนา, น่าอนาถ Syn. miserable, misfortunate, pathetic, piteous
pitifully (adv.) อย่างน่าดูถูก
pitifully (adv.) อย่างน่าเวทนา
pitifulness (n.) ความปรานี See also: ความสงสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
pitiful(พิท'ทิฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าดูถูก, See also: pitifulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pitiful(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสมเพช (adj.) pitiful See also: pitiable, very poor and bad Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา
น่าสังเวช (adj.) pitiful Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา
อนาถ (adj.) pitiful See also: tragic, miserable, wretched, pitiable Syn. น่าสังเวช, สลดใจ
อนาถใจ (adj.) pitiful See also: miserable, tragic, wretched, pitiable Syn. น่าสังเวช, สลดใจ
อนาถ (adv.) pitifully See also: miserably, tragically, pitiably Syn. น่าสังเวช, สลดใจ
อนาถา (adv.) pitifully See also: miserably, tragically Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
How pitiful of them.ถ้าลองคิดดูดีๆล่ะก็ พวกเขาน่าสงสารมาก
You look pitiful trying to forget Ju-Mong.เจ้าดูน่าเวทนานักที่พยายามจะลืมจูมง
That pitiful face that says if i don't back you up, i love the other one more.แล้วลูกก็จะทำหน้าแบบว่า หน้าตาน่าสงสาร นั่นหมายความว่า ถ้าแม่ไม่เข้าข้างเธอ แม่รักอีกฝ่ายนึงมากกว่า
It's already quite pitiful to be beaten up.มันน่าสงสารนะที่ถูกตีน่ะ
Isn't it even more pitiful if you apply medicine on your own wound?มันจะไม่น่าสงสารน้อยลงหรอกนะ ถ้าคุณได้ทำแผลน่ะ
I'll be able to help out since you seem to have a pitiful life.! ฮานคยุล ถ้าอยากพูดความจริงเมื่อไหร่ ก็ค่อยโทรมาหาฉัน
Well, in the last few days he has fixed me coffee, bought me these pitiful little flowers and just now, called just to see if I'm doing okay.ก็สองสามวันก่อน เขาชงกาแฟให้ฉัน ซื้อดอกไม้มาให้ และวันนี้ก็ยังโทรมาถามว่าฉันสบายดีมั้ย
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย
We are pitiful people with no money, time and abilities.เราเป็นพวกที่น่าเวทนา ไร้ซึ่งเงินทอง เวลา และความสามารถ
Right, you're pitiful as well.เออใช่ นายก็น่างสารเหมือนกัน
Begging for some pitiful bread.ขอทานสำหรับขนมปังที่น่าอนาถอย่างนั้น นี่..

pitiful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, 凄怆 / 凄愴] pitiful; painful; heartrending
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, 可怜 / 可憐] pitiful; pathetic

pitiful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労わしい[いたわしい, itawashii] (adj-i) heartrending; pitiful
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity
可哀相(P);可哀そう;可哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na,n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P)
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P)
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P)
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars)
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P)
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)

pitiful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาถ[adj.] (amnāt) EN: pitiful FR:
อนาถ[adj.] (anāt) EN: pitiful FR:
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
น่าเวทนา[adj.] (nā wēthanā) EN: pitiful ; lamentable ; pathetic FR: misérable ; lamentable
วรากะ[adj.] (warāka) EN: pathetic ; lamentable ; pitiful FR: pitoyable
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
อนาถ[adv.] (anāt) EN: pitifully FR: malheureusement
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically FR:
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

pitiful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbärmlichkeit {f}pitifulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitiful
Back to top