ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling*, -fling-

fling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling (vt.) ขว้าง See also: ปา, เหวี่ยง, โยน, ทุ่ม, สลัด Syn. throw, cast, hurl Ops. catch
fling (vt.) โถม See also: โผ, ถลา
fling (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน Syn. good time, binge, bash Ops. bad time
fling (n.) ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
fling about (phrv.) เหวี่ยง See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย Syn. chuck about, hurl about, throw about, toss about
fling around (phrv.) เหวี่ยง See also: ขว้าง, ทิ้ง, โยน, ทุ่ม, สลัด, โยนให้กระจัดกระจาย Syn. chuck about, hurl about, throw about, toss about
fling aside (phrv.) ขว้างไปด้านหนึ่ง Syn. cast off
fling aside (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่ใส่ใจ
fling aside (phrv.) ยกเลิก See also: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง Syn. cast aside
fling at (phrv.) ขว้างไปที่ See also: ปาไปยัง, โยน Syn. throw at
fling at (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
fling away (phrv.) เหวี่ยงทิ้ง See also: กำจัด, โยนทิ้ง Syn. throw out
fling away (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: สูญเสีย Syn. throw away
fling away (phrv.) พูดเสียงต่ำลง Syn. chuck away, throw away
fling away (phrv.) ออกไปอย่างอารมณ์เสีย See also: หงุดหงิดออกไป
fling away on (phrv.) สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ Syn. throw away on
fling away on (phrv.) เสีย...ให้กับ
fling back (phrv.) เหวี่ยงกลับไปทันที Syn. throw back, toss back
fling back (phrv.) โยนกลับ See also: ขว้างกลับ Syn. throw back
fling down (phrv.) ขว้างลงไป See also: เขวี้ยงลงไป, โยนลงไป Syn. chuck down, hurl down, throw down
fling down (phrv.) ทิ้งหรือทุ่มตัวลงบนพื้น Syn. chuck down, hurl down, throw down
fling down the gauntlet (idm.) เรียกให้ออกมาสู้ Syn. pick up, take up, throw down
fling in (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
fling in (phrv.) ล้มเลิก (ความพยายาม) Syn. give up
fling in (phrv.) แถม See also: ให้เพิ่มมา Syn. chuck in, throw in, toss in
fling in (phrv.) พูดแทรก See also: ขัดจังหวะ Syn. put in
fling in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. throw in with
fling in with (phrv.) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด) See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ Syn. cast in with
fling into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยงเข้าไป Syn. hurl into, pitch into, throw into, toss into
fling into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into, toss into
fling into (phrv.) ทำให้มีสภาพ Syn. get into
fling off (phrv.) โยนทิ้ง See also: ขว้างทิ้ง, เขวี้ยงทิ้ง Syn. cast off, chuck off
fling off (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลุดพ้น, หมดภาระ, เป็นอิสระจาก (สิ่งที่ไม่ต้องการ) Syn. chuck off, shake off, throw off
fling off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
fling off (phrv.) ส่ง (กลิ่น, ความร้อน) ออกมา Syn. give forth, give off, give out
fling off (phrv.) เขียนง่าย Syn. dash off
fling off (phrv.) พูดไม่ระวังปาก Syn. put in
fling off (phrv.) หงุดหงิด See also: อารมณ์เสีย Syn. fling away, fling out
fling on (phrv.) รีบสวม See also: สวมอย่างรีบเร่ง Syn. throw on
fling on (phrv.) โยนลงไป (อย่างไม่ระมัดระวัง) See also: ขว้างลงไป Syn. chuck out, pitch out
English-Thai: HOPE Dictionary
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
English-Thai: Nontri Dictionary
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flung (vt.) ขว้าง (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ fling)
กระจุกกระจิก (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด
ขี้ประติ๋ว (adj.) trifling See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย
ขี้ปะติ๋ว (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็ก, เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
จิ๊บจ๊อย (adj.) trifling See also: trivial, insignificant, petty, unimportant Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย Ops. ใหญ่โต
ทึบ (adj.) stifling Syn. โล่ง
เล็ก (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย Ops. สำคัญ
เล็ก (adj.) trifling See also: insignificant, unimportant, slight, trivial Syn. เล็กน้อย Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เบ็ดเตล็ด
เล็กน้อย (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย, เล็ก Ops. สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You just want to have your little fling with the guy from the other side of town.คุณอยากบินไปกับผู้ชายที่ไม่มี หัวนอนปลายเท้า
She always looks fierce. She always wins Spring Fling Queen.เธอดูน่ากลัว เธอชนะการประกวด สปริง ฟลิงค์ คีน
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่:
In January, Regina had put a Spring Fling dress on hold at a store called 1-3-5.เดือนมกรา เรจิน่าไปลองชุด ใส่ในงาน spring ที่ร้านชื่อว่า 1-3-5.
Gretchen thinks you're mad at her because she's running for Spring Fling Queen.เกรทเช่น นึกว่าเธอโกรธหล่อนอยู่น่ะ เพราะหล่อนก
The Spring Fling Queen is always pretty.Spring Fling Queen มีแต่คนน่ารักๆ
Don't forget to vote for Spring Fling King and Queen, people.อย่าลืมโหวตให้ Spring King และ Queen นะเพื่อนๆ
Here we go. The winner of the Spring Fling King,เอาล่ะ เริ่มกันเลย ผู้ที่ได้เป็นคิงในงานปีนี้คือ
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House,แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส
If you have any poo, fling it now!นี่ ถ้านายมีอึอยู่ละก็นะ ขว้างได้ตอนนี้เลย

fling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuān, ㄘㄨㄢ, 撺 / 攛] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 掼 / 摜] fling; smash
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 琐 / 瑣] fragmentary; trifling
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 璅] fragmentary; trifling
[nàng, ㄋㄤˋ, 齉] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold)
莫名其妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名其妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
莫名奇妙[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 莫名奇妙] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie)
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, 闷热 / 悶熱] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot
些许[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, 些许 / 些許] trifling

fling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away
肉弾戦[にくだんせん, nikudansen] (n) warfare in which soldiers fling themselves at the enemy; hand-to hand combat
蹴り上げる;蹴りあげる[けりあげる, keriageru] (v1) to kick up; to fling up
開け放す;明け放す[あけはなす, akehanasu] (v5s,vt) to open wide (doors, windows, etc.); to fling open
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
シャッフリング[, shaffuringu] (n) shuffling
ハフリンガー[, hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse)
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P)
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na,n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P)
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling
小用[こよう;しょうよう, koyou ; shouyou] (n) (1) (usu. こよう) trifling matter; (2) urination; urine
息詰まる;息づまる[いきづまる, ikidumaru] (v5r) to be breathtaking; to be stifling
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise)
施条[しじょう, shijou] (n,vs) rifling a gun barrel; making lines
旋条[せんじょう, senjou] (n) (gun barrel) rifling
格闘(P);挌闘[かくとう, kakutou] (n,vs) hand-to-hand fighting; grappling; scuffling; (P)
洗牌[せんぱい, senpai] (n) shuffling of tiles (e.g. in mah-jongg)
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots)
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple
配置転換[はいちてんかん, haichitenkan] (n,vs) reshuffling; job rotation
配転[はいてん, haiten] (n) (abbr) (See 配置転換) reshuffling; job rotation
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P)
静音化[せいおんか, seionka] (n,vs) damping; muffling; noise-reduction

fling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างระเบิด[v. exp.] (khwāng rabo) EN: fling a grenade ; throw a grenade FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[v. exp.] (khwāng rabo) EN: fling a grenade ; throw a grenade ; throw hand grenades FR: lancer une grenade
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
ป๊ะ[v.] (pa) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss FR: lancer ; jeter
ปา[v.] (pā) EN: throw ; fling ; cast ; hurl FR:
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
สะบัด[v.] (sabat) EN: fling ; flip ; shake FR: secouer ; agiter ; remuer
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away FR: rejeter ; se débarasser de ; éjecter
ซัด[v.] (sat) EN: throw ; cast ; fling ; hurl FR: jeter ; lancer
เตะปี๊บ[v. exp.] (te pīp) EN: kick up one's heels ; have a fling FR:
ทอย[v.] (thøi) EN: throw ; pitch ; bowl ; fling ; cast FR:
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl FR: lancer ; jeter ; envoyer
โยน[v.] (yōn) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling FR: lancer ; jeter ; rejeter
โยนก้อนหิน[v. exp.] (yōn kønhin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
จ้อย[adj.] (jǿi) EN: small ; little ; tiny ; insignificant ; trivial ; trifling FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant FR: trivial ; insignifiant
ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khī patiu) EN: trivial ; trifling ; piddling ; insignificant ; measly FR:
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
ครืดคราด[X] (khreūt khrā) EN: sniffling ; snorting FR:
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
กระจุกกระจิก[adj.] (krajukkraji) EN: trifling ; petty FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
มโนสาเร่[adj.] (manōsārē) EN: petty ; trivial ; trfling FR: insignifiant ; banal ; mineur
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling FR: être étouffant
อบอวล[adj.] (op-ūan) EN: sweltering ; muggy ; stifling FR:
ปะติ๋ว[adj.] (patiu) EN: insignificant ; trifling ; tiny ; small FR:
เรื่องกระจุกกระจิก[n. exp.] (reūang kraj) EN: trifle ; trifling matter FR:
สัพเพเหระ[adj.] (sapphēhēra) EN: insignificant ; trivial ; trifling FR:
ตุ๊กตุ๋ย[adj.] (tukkatui) EN: trifling ; insignificant ; humble ; small ; shabby FR: insignifiant
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:
หยุมหยิม[adj.] (yumyim) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty FR: insignifiant ; dérisoire

fling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fling {m} | Höflinge
Züge {pl} (in Gewehrlauf)rifling
Probekörper {m}; Prüfling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling
Back to top