ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurl*, -hurl-

hurl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl (vt.) ขว้าง See also: พุ่ง, ขว้างปา, โยน, ทุ่ม, สลัด, เขวี้ยง
hurl (vt.) ด่าทอ
hurl about (phrv.) ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ See also: ทำให้กระจัดกระจายไป Syn. hurl around
hurl around (phrv.) ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ See also: ทำให้กระจัดกระจายไป Syn. hurl about
hurl at (phrv.) ขว้างไปที่ See also: เขวี้ยงไปยัง Syn. throw at
hurl away (phrv.) ขว้างออกไป See also: เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก Syn. throw out
hurl away on (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: สูญเปล่า Syn. chuck away on, fling away on, throw away on
hurl down (phrv.) ทำให้กระเด็นลงมา See also: เหวี่ยงลงมา Syn. chuck down, fling down, throw down
hurl into (phrv.) ขว้างเข้าไป See also: เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป Syn. fling into, pitch into, throw into, toss into
hurl out (phrv.) ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง) Syn. throw out
hurl together (phrv.) มาชุมนุมกัน See also: มารวมตัว, มาพบปะกัน Syn. bring together
hurler (n.) ผู้ขว้าง See also: ผู้โยน, ผู้ปา Syn. twirler
hurly-burly (n.) ความโกลาหลอลหม่าน See also: การเอะอะโวยวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง,เหวี่ยง,ปา,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง,การเหวี่ยง, Syn. propel,fling,heave
hurling(เฮอ'ลิง) n. การขว้าง,การเหวี่ยง,กีฬาไอริชที่คล้ายฮอกกี้
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies
English-Thai: Nontri Dictionary
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurler's Syndromeกลุ่มอาการเฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซัด (n.) hurl See also: cast, pitch, throw, fling
การพุ่ง (n.) hurl See also: cast, pitch, throw, fling Syn. การซัด
คนชั้นต่ำ (n.) churl See also: boor, lower class person Syn. ชนชั้นต่ำ Ops. คนชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน
"or we hurl him back to damnation.""ไม่อย่างนั้น เราจะโยนเขากลับไปที่เดิม"
I didn't see you hurl yourself out a windowฉันไม่ได้เห็นเธอ พุ่งตัวลงไปจากหน้าต่าง
I'm gonna actually hurl something at your head, I think.อีกครั้งเดียว ฉันจะหาอะไรมาฟาดหัวคุณจริงๆ
I'm probably gonna have to hurl this.เดี๋ยวฉันคงจะไปอ้วกเอาไอ้นี่ออก
I hope you have a big appetite such that you scarf food and hurl chunks.ฉันคาดว่าคุณจะหิว อย่างเช่นผ้าพันคอ
This... sick game you and I play, this hate we hurl at each other has finally found a victim... the only innocent person in the game.เกมส์บ้าๆที่พวกเราเล่นกัน ความเกลียดชังที่เราปาใส่กัน คนบริสุทธิ์คนเดียวในเกมส์นี้
Barry's gonna hurl lightning from the energy he creates when he runs.แบร์รี่จะสร้างสายฟ้า จากพลังงานในตัวเขา ตอนที่วิ่งอยู่
Now I don't feel so bad about sleeping with Jason Hurley.งั้นฉันก็ไม่รู้สึกผิด ที่นอนกับเจสัน เฮอร์ลี่
I would like half-pint of churly.ฉันอยากจะได้เหล้าเชอร์รี่ซักครึ่งไพน์
As Baron Thurlow in England is supposed to have saidดังที่บารอนเธอร์โลว์ในอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า
I thought I was gonna hurl.ฉันคิดว่าฉันกำลังถูกเหวี่ยง

hurl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P)
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)

hurl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at FR:
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
ป๊ะ[v.] (pa) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss FR: lancer ; jeter
ปา[v.] (pā) EN: throw ; fling ; cast ; hurl FR:
พุ่ง[v.] (phung) EN: hurl ; throw FR: lancer ; jeter ; projeter
ซัด[v.] (sat) EN: throw ; cast ; fling ; hurl FR: jeter ; lancer
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl FR: lancer ; jeter ; envoyer
โยน[v.] (yōn) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling FR: lancer ; jeter ; rejeter
โยนก้อนหิน[v. exp.] (yōn kønhin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR:
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ขี้งอน[adj.] (khī ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious FR:
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan t) EN: churl FR:
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
ลิงฮาวเลอร์[n. exp.] (ling hāoloē) EN: howler monkey FR: singe hurleur [m]
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry FR: hurler ; gueuler (fam.)
ตะเบ็ง[v.] (tabeng) EN: shout ; yell FR: hurler ; beugler (fam.) ; brailler (fam.) ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)

hurl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hurley {n} [sport]hurley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurl
Back to top