ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boyfriend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boyfriend*, -boyfriend-

boyfriend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boyfriend (n.) เพื่อนชาย See also: แฟน, คู่รัก Syn. sweetheart Ops. girlfriend
boyfriend or girlfriend (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover
English-Thai: HOPE Dictionary
boyfriendn. เพื่อนชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนชาย (n.) boyfriend
แฟน (n.) boyfriend or girlfriend See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor Syn. คนรัก, คู่รัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wanna excite the lady though. Not with her boyfriend around.ฉันไม่อยากให้สาวๆตื่นเต้น ยิ่งมากับแฟนด้วย
She's gonna tell her management boyfriend and then we'll all get fired.เดี๋ยวเธอก็ไปบอกเจ้าผู้จัดการน้อย แฟนเธอหรอก หาเรื่องโดนไล่ออกแล้ว
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย
My grandmother has this new boyfriend and they're both kind of insecure in bed, so...ยายฉันสิมีแฟนใหม่ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องบนเตียง
A regular boyfriend who doesn't go nuts on me.คนธรรมดาที่ ไม่ทำฉันประสาทเสีย
I'm a crack whore who should have made my skeezy boyfriend wear a condom?ฉันโง่ที่ไม่ได้บอกให้ แฟนใส่ถุงยาง?
You've got to take care of your parents and that dragon boyfriend of yours, on your ownเจ้าต้องดูแลพ่อแม่ และเพื่อนมังกรของเจ้า ด้วยตัวเจ้าเอง
All to get my boyfriend Warner back.หมดนี่ก็เพื่อจะชนะใจแฟนให้เขากลับมา
I need a boyfriend who's not such a complete bonehead.ฉันก็ต้องมีแฟนที่ไม่โง่เง่าขนาดนี้้
I have a boyfriend I like a lotฉันมีแฟนและฉันก็ชอบเขามาก
While you're nursing your boyfriend ask him what he was doing before the big game.ตอนที่เธอไปเยี่ยมแฟนเธอ... ได้ถามหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรอยู่ตอนก่อนเริ่มเกมส์แข่งน่ะ
I finished early. I thought I'd spend some time with the best boyfriend in the world.ฉันทำเสร็จเร็วน่ะ ฉันแค่อยากจะอยู่กับแฟนของฉันมากกว่านะ

boyfriend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 对象 / 對象] target; object; partner; boyfriend; girlfriend

boyfriend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters
元カレ[もとカレ, moto kare] (n) (abbr) (sl) (See 彼氏) former boyfriend
恋人同士;恋人同志[こいびとどうし, koibitodoushi] (n) pair of lovers; girlfriend and boyfriend
交際相手[こうさいあいて, kousaiaite] (n) person one has a relationship with; date; boyfriend; girlfriend
元交際相手[もとこうさいあいて, motokousaiaite] (n) former boyfriend; former girlfriend
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P)
彼氏[かれし, kareshi] (pn,adj-no) boyfriend; (P)
男友達[おとこともだち, otokotomodachi] (n) boyfriend; man friend

boyfriend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon r) EN: first boyfriend ; first girlfriend FR: premier amour [m]
แฟนผู้ชาย[n. exp.] (faēn phūchā) EN: boyfriend FR: petit ami [m]
คนรัก[n.] (khon rak) EN: lover ; darling ; boyfriend ; girlfriend FR: amant [m] ; amoureux [m]
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck buddy ; playmate ; casual sex flings ; minor boyfriend ; side piece ; lover in a non-serious relationship FR:
เพื่อนชาย[n. exp.] (pheūoen chā) EN: boyfriend ; budy ; pal FR: petit ami [m] ; copain [m]
ถ่านไฟเก่า[n.] (thānfaikao) EN: old flame ; old lover ; former girlfriend ; former boyfriend FR: ex [m, f] (fam.)
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boyfriend
Back to top