ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*love*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น love, -love-

*love* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brotherly love (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. leniency
allover (adv.) เต็มไปหมด See also: ทั่วไปหมด
allover (adj.) เต็มไปหมด See also: ทั่วไปหมด
baseball glove (n.) ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล
beloved (adj.) เป็นที่รัก See also: ที่รักมาก
beloved (n.) ที่รัก See also: ขวัญใจ Syn. dear
boxing glove (n.) นวมชกมวย
calf love (n.) ความรักแบบเด็กๆ Syn. puppy love
clove (n.) กานพลู See also: พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งใช้ในการปรุงอาหาร
clove (n.) กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม Syn. garlic clove
clove (vi.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove (vt.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
cloven (adj.) ซึ่งแตกออก See also: ซึ่งแยกออก Syn. cracked
clover (n.) พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก Syn. trefoil
cupboard love (idm.) ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
dissolove (vi.) แตกแยก See also: แยกสลาย, แตกเป็นชิ้นๆ Syn. diffuse, disperse, break down
dissolove (vt.) ทำให้พังทลาย See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ Syn. diffuse, disperse, break down
fall in love with (phrv.) ตกหลุมรัก Syn. fall for, fall out of
fall out of love with (idm.) เลิกรัก
fit like a glove (idm.) คับๆ นิดหน่อย See also: ตึงๆ
follovers (n.) ข้าราชบริพาร See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม Syn. entourage
foxglove (n.) ดอกไม้สีขาวกับชมพูม่วงและรูปร่างคล้ายระฆัง See also: ดอกไม้ที่มีชื่อในภาษาละตินคือ Digitalis purpurea
garlic clove (n.) กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม
glove (n.) ถุงมือ See also: นวม, ถุงมือ Syn. gaunlet
glove (vt.) สวมถุงมือ
glove puppet (n.) หุ่นเชิดด้วยมือ Syn. hand puppet
god of love (n.) กามเทพ Syn. Cupid
illicit lover (n.) ชู้รัก Syn. concubine
in clover (idm.) มีชีวิตที่ดี (โดยเฉพาะทางการเงิน)
ladylove (n.) หญิงคนรัก Syn. girlfriend, lover
love (n.) ความชอบ See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
love (n.) คู่รัก See also: ยอดรัก, คนรัก Syn. sweetheart
love (vt.) ชอบ See also: โปรด, พอใจ, รัก Syn. like Ops. detest, hate
love (n.) แต้มศูนย์ (เทนนิส)
love (vt.) หลงรัก See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา Syn. adore, adulate, worship Ops. detest, hate
love a duck (sl.) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
love affair (n.) การลักลอบรักกัน See also: เรื่องชู้สาว Syn. liaison, romance
love affair (n.) ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
love match (n.) การแต่งงานด้วยความรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
boxing gloven. นวมชกมวย
clove(โคลฟว) n. กานพลู,ต้นกานพลู v.กริยาช่อง 2 ของ cleave
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
cloven-hoofedadj. เกี่ยวกับกีบเท้าที่แยก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn
plover(พลัฟ'เวอะ,โพล'เวอะ) n. นกตัวสั้น ๆ ในตระกูล Charadriidae
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
sloven(สลัฟ'เวิน) n. คนที่ไม่เอาไหน,คนสะเพร่า,คนที่ประมาทเลินเล่อ,คนที่สกปรก,คนที่ไม่เห็นระเบียบ., Syn. slob,slattern,drab
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
clove(n) กานพูล
cloven(adj) แตก,แยกออก
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clove; caryophyllusกานพลู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
glove compartmentช่องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
papulovesicular-ผื่นนูนและตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloveกานพลู [การแพทย์]
Cloverleaf Type Structureโครงสร้างคล้ายใบถั่ว [การแพทย์]
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Lovebirdsนกเลิฟเบิร์ด [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สองใจ (adj.) having two lovers at the same time
กานพลู (n.) clove See also: Eugenia aromaticam Syn. จันจี่
กินอยู่พูวาย (v.) live in clover See also: live well, live in luxury, live in comfort, have an abundance
ขวัญตา (n.) lovely sight Syn. แก้วตาดวงใจ
ขวัญใจ (n.) beloved See also: dear, darling, sweetheart
ของรัก (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง, ของรักของหวง
ของรักของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของหวง
ของหวง (n.) beloved (thing) See also: precious thing, treasured object Syn. ของรักของหวง
คนรัก (n.) lover See also: sweetheart, beloved person Syn. แฟน, คู่รัก
คนโปรด (adj.) most beloved See also: favourite
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รดี, ความรัก
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก
ความน่ารัก (n.) loveliness Syn. ความน่ารักน่าเอ็นดู Ops. ความน่าเกลียด
ความน่ารักน่าเอ็นดู (n.) loveliness Ops. ความน่าเกลียด
ความรัก (n.) love See also: affection, fondness Ops. ความเกลียด
คู่ขา (n.) lover See also: sweetheart, love Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน
คู่ชื่น (n.) lover See also: husband and wife, sweetheart Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา
คู่นอน (n.) lover See also: sexual partner Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่ขา
คู่ใจ (n.) lover See also: trusted couple, partner, mate Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง
จันจี่ (n.) clove See also: Eugenia aromaticam
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
She loves to hear your storiesเธอชอบฟังเรื่องของคุณ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
Admit it - you love meยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
Oh I'd love to but I have to do some workโอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
We would love you to come and stayพวกเราอยากให้คุณมาพักด้วย
Well, I'd love to go on a dateก็ดี ฉันก็อยากจะออกเดท
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
She has fallen in love with someone elseเธอได้พบรักกับคนอื่น
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
I wonder if he ever loved meฉันสงสัยว่าเขาเคยรักฉันบ้างหรือเปล่า
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
I know you'll love my baby the same way I wouldฉันรู้ว่าคุณจะรักลูกฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรัก
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
I made that fish curry you loveฉันทำแกงปลาที่คุณชอบ
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Did he say he loved ya?เขาก็บอกว่าเขารักยา?
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง
She loved animals, and little children, too.เธอรักสัตว์ และเด็กๆด้วย
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า
This is a lovely place.นี่เป็นที่ที่หลงไหลมาก
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
You have the love of humanity in you.คุณมีความรักเพื่อนมนุษย์อยู่ในตัว

*love* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿弗洛狄忒] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿芙罗狄忒 / 阿芙羅狄忒] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, 傍家儿 / 傍家兒] lover; partner
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, 三叶草 / 三葉草] clover; trefoil
[xu, ㄒㄩ˙, 蓿] clover, lucerne
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
闺情[guī qíng, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 闺情 / 閨情] women's love; passion (felt by lady)
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
三角恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, 三角恋爱 / 三角戀愛] love triangle
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
布袋戏[bù dài xì, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧˋ, 布袋戏 / 布袋戲] glove puppetry
手套[shǒu tào, ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, 手套] glove; mitten
爱神[ài shén, ㄞˋ ㄕㄣˊ, 爱神 / 愛神] God of Love (in translation); Venus; Eros
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child
薄情[bó qíng, ㄅㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 薄情] inconstant in love; fickle
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, 情痴 / 情癡] infatuated; lovesick person
爱之如命[ài zhī rú mìng, ㄞˋ ㄓ ㄖㄨˊ ㄇㄧㄥˋ, 爱之如命 / 愛之如命] inordinately fond of sth; lit. to love it as one's life
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花债 / 煙花債] involved in a love affair
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, 风流债 / 風流債] involved in a love affair
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 一见倾心 / 一見傾心] love at first sight
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, 一见钟情 / 一見鐘情] love at first sight
仁爱[rén ài, ㄖㄣˊ ㄞˋ, 仁爱 / 仁愛] love for one another
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, 婚恋 / 婚戀] love and marriage
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, 妩媚 / 嫵媚] lovely; charming
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 情人] lover; sweatheart
情书[qíng shū, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨ, 情书 / 情書] love letter
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 懰] lovely; beautiful
春光明媚[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, 春光明媚] lovely spring sunshine

*love* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast)
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre
アマン[, aman] (n) lover (fre
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P)
グローヴ[, guro-vu] (n) glove
クローバー[, kuro-ba-] (n) clover
クローブ[, kuro-bu] (n) clove
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P)
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly
スイミンググローブ[, suiminguguro-bu] (n) swimming glove
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P)
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
データグローブ[, de-taguro-bu] (n) data-glove
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu

*love* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเลิฟยู = ไอ เลิฟ ยู[xp] (ai loēf yū ) EN: I love you FR: je t'aime ; je vous aime
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
บทเกี้ยวพาราสี[n. exp.] (bot kīophār) EN: love scene FR:
บุพเพสันนิวาส[TM] (Bupphēsanni) EN: Love Destiny FR:
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer (m.) ; paramour (m.) ; lover (m.) FR: garçon volage [m] ; amant [m]
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
ฉันท์[adj.] (chan) EN: pleasurable ; beloved ; preferable FR:
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak kh) EN: I love you (m., f.) FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak th) EN: I love you ; I am in love with you FR: je t'aime ; je t'adore
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod FR: négligé ; peu soigné
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other FR: être intime avec
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ดิฉันรักคุณ[xp] (dichan rak ) EN: I love you FR: je vous aime
ดอกกานพลู[n. exp.] (døk kānphlū) EN: flower of the clove tree FR:
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ด้วยใจ[X] (dūay jai) EN: with pleasure ; happily ; with love FR:
ดูน่ารัก[adj.] (dū nārak) EN: lovely FR: adorable
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แฝด[n.] (faēt) EN: love potion FR:
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
ฮัก[v.] (hak) EN: love FR: aimer
หฤทย์[adj.] (hareut) EN: lovely FR:
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:

*love* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jugendliche Liebe {f}adolescent love
Affenliebe {f}doting love
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Schmiedekiebitz {m} [ornith.]Blacksmith Plover
jugendliche Schwärmerei {f}calf love
Cayennekiebitz {m} [ornith.]Cayenne Plover
Chathamregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Plover
Schlankschnabel-Regenpfeifer {m} [ornith.]Collared Plover
Reiherläufer {m} [ornith.]Crab Plover
Liebeserklärung {f}declaration of love
Diademregenpfeifer {m} [ornith.]Mitchell's Plover
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover
Krokodilwächter {m} [ornith.]Egyptian Plover
Hundenarr {m}fanatic dog lover
Fingerhut {m} [bot.]foxglove
Knoblauchzehe {f}garlic clove; clove of garlic
Kiebitzregenpfeifer {m} [ornith.]Grey Plover (Pluvialis squatarola)
Grauköpfchen {n} [ornith.]Grey-headed Lovebird
Kappenregenpfeifer {m} [ornith.]Hooded Plover
Kronenkiebitz {m} [ornith.]Crowned Plover
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
Flußregenpfeifer {m} [ornith.]Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
lieblich; wonnig {adj} | lieblicher; wonniger | am lieblichsten; am wonnigstenlovely | lovelier | loveliest
Malaienregenpfeifer {m} [ornith.]Malaysian Sand Plover
Maskenkiebitz {m} [ornith.]Masked Plover
Schwarzköpfchen {n} [ornith.]Masked Lovebird
Mongolenregenpfeifer {m} [ornith.]Lesser Sand Plover
Mutterliebe {f}motherly love
Naturfreund {m}nature lover
Pazifischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]Pacific Golden-Plover (Pluvialis fulva)
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover
Vaterliebe {f}paternal love
Flötenregenpfeifer {m} [ornith.]Piping Plover
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover
Punaregenpfeifer {m} [ornith.]Puna Plover
Jugendliebe {f}puppy love; early love
Lerchenlaufhühnchen {n} [ornith.]Quail Plover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *love*
Back to top