ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beauty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beauty*, -beauty-

beauty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty (n.) ความสวยงาม See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม Syn. attractiveness, charm
beauty (n.) สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty (n.) หญิงงาม See also: คนสวย Syn. belle
beauty (n.) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
beauty parlour (n.) ร้านเสริมสวย Syn. beauty salon
beauty queen (n.) นางงาม Syn. Miss World
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย
beauty shop (n.) ร้านเสริมสวย Syn. beauty salon
beauty spot (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty mark
beauty treatment (n.) การบำรุงผิวหน้า See also: การนวดหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
English-Thai: Nontri Dictionary
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกวดความงาม (v.) enter a beauty contest See also: enter a beauty pageant
ขวัญตา (n.) beauty See also: beloved
คนงาม (n.) beauty
คนสวย (n.) beauty Syn. คนงาม
ความงดงาม (n.) beauty Syn. ความงาม, ความสวยงาม
ความงดงาม (n.) beauty See also: handsomeness Syn. ความสวยงาม Ops. ความน่าเกลียด
ความงาม (n.) beauty See also: handsomeness Syn. ความสวยงาม, ความงดงาม Ops. ความน่าเกลียด
ความสวยงาม (n.) beauty Syn. ความงดงาม, ความงาม
ความสวยงาม (n.) beauty See also: handsomeness Syn. ความงดงาม Ops. ความน่าเกลียด
นงคราญ (n.) beauty See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นางงาม, นางสาว
นงพะงา (n.) beauty See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นงราม, นางงาม, นงคราญ
นงราม (n.) beauty See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นางงาม, นงคราญ
นวลลออ (n.) beauty See also: goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นวลใย, นวลละออ, นวลหง
นวลละออ (n.) beauty See also: goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นวลใย, นวลหง
นวลหง (n.) beauty See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นวลใย, นวลลออ, นวลละออง
พิศุทธิ์ (n.) beauty Syn. วิสุทธิ์
รุจี (n.) beauty See also: splendour Syn. ความงาม
รูจี (n.) beauty See also: splendour Syn. รุจี, ความงาม
รูปสมบัติ (n.) beauty See also: good looks, physical beauty Syn. รูปงาม
ลักษมี (n.) beauty See also: charm, grace, fairness Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น
You'll be like the Sleeping Beauty and only wake up when I kiss youเขาเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรา และตื่นขึ้นเมื่อแม่จูบเขา
But there was no one to share this beauty with meแต่ไม่มีใครมาแบ่งปันความงามให้กับผม
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ.
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ
We leave that to the women. That's part of the beauty of bein' a guy.เราให้ผู้หญิงจัดการเรื่องนี้ นี่เป็นธรรมชาติของผู้ชาย
That's the beauty of music. They can't get that from you.ที่ความงามของเพลง พวกเขาไม่สามารถได้รับที่จากคุณ
Women react to me the way that they do, Don Octavio... because they sense that I search out the beauty that dwells within them until it overwhelms everything else.ผู้หญิงขานรับผมด้วยวิธีของพวกเธอ ดอนอ็อคตาวิโอ เพราะพวกเขารับรู้ว่า ผมค้นหาความงดงามที่อยู่ภายในตัวเธอ จนกระทั่งมันบดบังทุกสิ่ง
And then, they cannot avoid their desire... to release that beauty and envelop me in it.และไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงปรารถนา เพื่อปล่อยความงดงามนั้น และห่อหุ้มผมไว้ข้างใน

beauty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 美容觉 / 美容覺] beauty sleep (before midnight)
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, 美容院] beauty salon; lady's hair parlor
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, 美发 / 美髮] hairdressing; beauty treatment
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, 佳丽 / 佳麗] beauty
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, 美人] beauty; belle
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 艳色 / 艷色] beauty; glamor; voluptuousness
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 绝代 / 絕代] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty)
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
睡美人[Shuì měi rén, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, 睡美人] Sleeping Beauty
真善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, 真善美] truth, goodness and beauty

beauty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei
ビューティー;ビューティ[, byu-tei-; byu-tei] (n) beauty
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest
ビューティーサイクル[, byu-tei-saikuru] (n) beauty cycle
ビューティーサロン[, byu-tei-saron] (n) beauty salon
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot
ビューティーパーラー[, byu-tei-pa-ra-] (n) beauty parlor; beauty parlour
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots
付け黒子[つけぼくろ, tsukebokuro] (n) artificial facial beauty spot
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land
天に二物を与えられた[てんににぶつをあたえられた, tenninibutsuwoataerareta] (exp) (See 才色兼備) gifted with two things (usu. beauty and intelligence)
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
妙趣[みょうしゅ, myoushu] (n) exquisite beauty or charms
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty
山容水態[さんようすいたい, sanyousuitai] (n) scenic beauty of mountains and streams; fresh and clear beauty of nature's splendor
山紫水明[さんしすいめい, sanshisuimei] (n) scenic beauty
形勝[けいしょう, keishou] (n) scenic beauty
性感エステ[せいかんエステ, seikan esute] (n) (See エステ・2) beauty parlour offering sexual massages
愛嬌黒子;愛敬黒子[あいきょうぼくろ, aikyoubokuro] (n) beauty spot
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty
景勝の地[けいしょうのち, keishounochi] (n) place of scenic beauty
清ら[きよら;けうら, kiyora ; keura] (n,adj-na) (arch) elegant beauty; dazzling beauty
男性美[だんせいび, danseibi] (n) masculine beauty
眠り姫[ねむりひめ, nemurihime] (n) Sleeping Beauty (fairy tale)
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young
美姫[びき, biki] (n) beautiful maiden; beauty
美容室[びようしつ, biyoushitsu] (n) beauty parlor
美容師[びようし, biyoushi] (n) beautician; beauty artist; (P)
美容院[びよういん, biyouin] (n) beauty parlour; beauty parlor; beauty salon; hairdressing salon; (P)
美粧院[びしょういん, bishouin] (n) beauty shop

beauty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
บิวตี้[n.] (biutī) EN: beauty FR:
หีบไม้งาม [n. exp.] (hīp mai ngā) EN: Boxwood beauty ; Natal plum FR:
กัลยาณี[n.] (kanlayānī) EN: beautiful woman ; beauty FR:
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat) EN: beauty contest FR: concours de beauté [m]
ขัดสีฉวีวรรณ[v. exp.] (khat sī cha) EN: give oneself a beauty treatment ; wash FR:
ขี้แมลงวัน[n.] (khīmalaēngw) EN: mole ; beauty spot ; birthmarks FR:
คนงาม[n. exp.] (khon ngām) EN: beauty FR: beauté [f]
คนสวย[n. exp.] (khon sūay) EN: belle ; beauty FR: beauté [f] ; belle [f]
ความงาม[n.] (khwām ngām) EN: beauty FR: beauté [f]
ความงดงาม[n.] (khwām ngot-) EN: beauty ; splendour FR: beauté [f]
ความงดงามทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām ngot-) EN: natural beauty FR: beauté naturelle [f]
ความสวย[n.] (khwām sūay) EN: beauty FR: beauté [f]
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; something nice to look at ; lovely sight FR:
ลักษมี[n.] (laksamī) EN: beauty FR:
ลาวัณย์[n.] (lāwan) EN: beauty FR:
เลอโฉม[adj.] (loēchōm) EN: indescribably beautiful ; surpassingly beautiful ; superlative beauty FR:
หมดจดงดงาม[X] (motjot ngot) EN: to perfection ; of great beauty FR:
มอธราหูอมจันทร์[n. exp.] (møt Rāhū om) EN: Lunar beauty FR:
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman ; Miss FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
นงคราญ[n.] (nongkhrān) EN: beauty ; beautiful girl ; pretty maid FR: beauté [f]
นงพะงา[n.] (nongpha-ngā) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงโพธ[n.] (nongphōt) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงพุธ[n.] (nongphut) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงราม[n.] (nongrām) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นวลหง[n.] (nūanlahong) EN: beauty FR:
นวลลออ[n.] (nūanla-ø) EN: beauty FR:
ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง [n. exp.] (phai Filipp) EN: Florida beauty FR:
พะงา[n.] (pha-ngā) EN: beauty FR:
พังงา[n.] (phang-ngā) EN: beauty FR:
พิศุทธิ์ [n.] (phisut) EN: beauty ; purity FR:
ประกวดนางงาม[v. exp.] (prakūat nan) EN: enter a beauty contest FR: participer à un concours de beauté
ประกวดนางนพมาศ[n. exp.] (prakūat Nān) EN: beauty contest held during the Loi Kratong festival FR:
ราชินีความงาม[n. exp.] (rāchinī khw) EN: queen of beauty FR: reine de beauté [f]
ร้านเสริมสวย[n. exp.] (rān soēmsūa) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon FR: salon de beauté [m] ; institut de beauté [m]
รูปสมบัติ[n.] (rūpsombat =) EN: beauty ; physical beauty FR:
สะคราญ[n.] (sakhrān) EN: beauty ; beautiful woman FR: beauté [f]
สาวงาม[n. exp.] (sāo ngām) EN: beauty FR: beauté [f] ; miss [f]

beauty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dornröschen {n} (Märchen)Sleeping Beauty
Kosmetik {f}beauty culture
Nickerchen {n}beauty sleep
Schönheitspflästerchen {n}beauty spot
Schönheitskonkurrenz {f}beauty contest
Schönheitskönigin {f}beauty queen
Schönheitspflege {f}beauty care
Schönheitspflege {f}beauty culture
Schönheitswettbewerb {m}beauty contest
Schönheitssinn {m}sense of beauty; aesthetic sense

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beauty
Back to top