ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beau

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beau*, -beau-

beau ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beau (n.) แฟน (ผู้ชาย) See also: คนรัก(ผู้ชาย) Syn. boyfriend Ops. girlfriend
beau monde (n.) สังคมชั้นสูง See also: สังคมคนร่ำรวย Syn. high society Ops. lower class
beauhunk (sl.) ชายหน้าตาดี
beaut (n.) สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
beauteous (adj.) ที่สวยงาม See also: น่ามอง Syn. beautiful Ops. ugly
beautician (n.) ช่างเสริมสวย Syn. make-up artist
beautification (n.) การเสริมสวย See also: การเสริมความงาม
beautifier (n.) เครื่องสำอาง Syn. cosmetic
beautiful (adj.) สวยงาม See also: งาม, งดงาม, สดสวย Syn. gorgeous Ops. ugly
beautiful (adj.) ดีมาก See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
beautiful people (n.) คนสังคมชั้นสูง See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ Syn. beau monde
beautifully (adv.) อย่างสวยงาม Syn. gorgeously Ops. uglily
beautifully (adv.) อย่างดี See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. excellently
beautify (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม Syn. decorate
beautifying (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. improving
beauty (n.) ความสวยงาม See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม Syn. attractiveness, charm
beauty (n.) สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty (n.) หญิงงาม See also: คนสวย Syn. belle
beauty (n.) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
beauty parlour (n.) ร้านเสริมสวย Syn. beauty salon
beauty queen (n.) นางงาม Syn. Miss World
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย
beauty shop (n.) ร้านเสริมสวย Syn. beauty salon
beauty spot (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty mark
beauty treatment (n.) การบำรุงผิวหน้า See also: การนวดหน้า
beaux (n.) คำนามพหูพจน์ของ beau
English-Thai: HOPE Dictionary
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beaux(โบซ) n. พหูพจน์ของ beau
English-Thai: Nontri Dictionary
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beauvaisโรงทอพรมโบเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Beaux-Artsโบซาร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างเสริมสวย (n.) beautician
งามผุดผ่อง (adj.) beautiful See also: pretty, fair, lovely, handsome Syn. งาม, สวย, สวยงาม
งามพริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. สวยพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
งามยิ่ง (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย
งามเลิศ (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามยิ่ง, สวยงาม, งาม, สวย
ตรู (adj.) beautiful See also: pretty, graceful, fine, handsome Syn. งาม, สวย
ทรรศนีย์ (adj.) beautiful See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม
ทัศนีย์ (adj.) beautiful See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous Syn. น่าดู, งาม
ทัศไนย (adj.) beautiful See also: good-looking, fine, pretty Syn. น่าดู, งาม
นวลใย (adj.) beautiful Syn. ยองใย
ประไพ (adj.) beautiful See also: handsome, pretty Syn. งาม, งดงาม, สวย
พริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
พิราม (adj.) beautiful Syn. งาม, สวยงาม, งดงาม
มัญชุ (adj.) beautiful See also: pretty Syn. สวย, งาม
มัญชุ (adj.) beautiful See also: pretty Syn. สวย, งาม
ย้อง (adj.) beautiful See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisite Syn. งาม, สวย
รงรอง (adj.) beautiful See also: pretty, splendid Syn. รังรอง, งดงาม
รจนา (adj.) beautiful See also: pretty Syn. งาม
รจเรข (adj.) beautiful See also: pretty Syn. รจเลข, งาม
รจเลข (adj.) beautiful See also: pretty Syn. งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
She's tall, thin and beautifulเธอสูง ผอม และสวย
She gets more beautiful every time I see herเธอสวยขึ้นทุกทีที่ได้เจอกัน
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Down kitty! How's our beau doing?หรุ่มสำอางค์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
Tell me where your homicidal beau might be.บอกหน่อยว่าเก็บคู่รักฆาตกรไว้ตรงไหน
She shopped at Saint Laurent and dined at Drouant but the only beau b.เธอช๊อปที่ Saint Laurent และทานข้าวที่ Drouant แต่ของรักอย่างเดียวที่บีมีตอลดซัมเมอร์นี่
The great artisans say the more the teapot is used the more beau t iful it becomes.ช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่า ยิ่งใช้กามากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น
Beau fucking Hopkins, Beau fucking Hopkins.ไอ้หน้าเลือด บิว ฮอปกินส์
Though most of the money would have gone to Beau Randolph.แต่เงินส่วนใหญ่จะตกเป็นของ Beau Randolph
So not only is Beau Randolph the proud owner of a Smith Wesson .45เอาหละ บัวร์ แลนดอล์ฟ เป็นเจ้าของ ปืนสมิทธ์ แอนด์ เวสต์สัน .45
I mean, the bullets in Lester Hamilton's chest were not fired by Beau Randolph's gun.ฉันหมายถึงกระสุนที่อยู่ในอกของแฮมิลตัน ไม่ได้ถูกยิงมาจากปืนของแลนดอล์ฟ
That, my friend, is Beau Randolph's alibi.นั่นคือการอ้างที่อยู่ของบัวร์ แลนดอล์ฟ
Looks like Beau Randolph was right.ดูเหมือนว่าบัวร์ แลนดอล์ฟ จะพูดถูกนะ
As long as she doesn't end up auditioning for Beau Randolph.นายเท่าไหร่ก็ได้ ถ้าเธอจะไม่จบลง ด้วยการไปคัดตัวกับบัวร์ แลนดอล์ฟ
Looks like Beau Randolph was right.ดูเหมือนบัวร์ แลนดอล์ฟ จะพูดถูกนะ

beau ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rù, ㄖㄨˋ, 缛 / 縟] adorned; beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 美] America; beautiful
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 佳人] beautiful woman
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, 佳美] beautiful
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, 佳丽 / 佳麗] beauty
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, 倩影] beautiful image of a woman
[yán, ㄧㄢˊ, 妍] beautiful
姿[zī, ㄗ, 姿] beauty; disposition; looks; appearance
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[wù, ˋ, 婺] beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 媄] beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 媺] beautiful
嫣然[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, 嫣然] beautiful; sweet; engaging
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
美容[měi róng, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ, 美容] beautify
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
美人[měi rén, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, 美人] beauty; belle
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 美容觉 / 美容覺] beauty sleep (before midnight)
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, 美容院] beauty salon; lady's hair parlor
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 艳色 / 艷色] beauty; glamor; voluptuousness
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 姹紫嫣红 / 奼紫嫣紅] brilliant purples and reds; beautiful flowers
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, 美食] delicacy; beautiful food
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 瑰丽 / 瑰麗] elegant; magnificent; exceptionally beautiful
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, 中国古代四大美女 / 中國古代四大美女] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃
菲菲[fēi fēi, ㄈㄟ ㄈㄟ, 菲菲] very fragrant; luxurious; beautiful
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, 鸟语花香 / 鳥語花香] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 艳丽 / 艷麗] gorgeous; garish and beautiful
美发师[měi fà shī, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ ㄕ, 美发师 / 美髮師] hairdresser; beautician
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, 美发 / 美髮] hairdressing; beauty treatment
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, 健美] healthy and beautiful
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions

beau ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
シャン(P);シヤン(ik)[, shan (P); shiyan (ik)] (adj-na,n) beautiful (ger
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide
ビューグレゴリー[, byu-guregori-] (n) beaugregory (Stegastes leucostictus)
ビューティー;ビューティ[, byu-tei-; byu-tei] (n) beauty
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest
ビューティーサイクル[, byu-tei-saikuru] (n) beauty cycle
ビューティーサロン[, byu-tei-saron] (n) beauty salon
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot
ビューティーパーラー[, byu-tei-pa-ra-] (n) beauty parlor; beauty parlour
ビューティフル[, byu-teifuru] (adj-na) beautiful; (P)
ボジョレーヌーヴォー;ボージョレヌーボー;ボージョレーヌーヴォー[, bojore-nu-vo-; bo-jorenu-bo-; bo-jore-nu-vo-] (n) Beaujolais Nouveau (fre
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots
付け黒子[つけぼくろ, tsukebokuro] (n) artificial facial beauty spot
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
佳句[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature
傾国[けいこく, keikoku] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城[けいせい, keisei] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability
凄艶[せいえん, seien] (adj-na,n) weirdly beautiful
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
善書[ぜんしょ, zensho] (n) beautiful calligraphy; calligrapher; good book

beau ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ดีแต่พูด[xp] (dī tāe phūt) EN: good only at talking FR: seulement de belles paroles ; beau causeur
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
ฝันดี[n. exp.] (fan dī) EN: good dream FR: beau rêve [m]
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; womanizer ; blood FR: petit maître [m] ; galant [m]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อเหมือนพระเอก[X] (lø meūoen p) EN: FR: beau comme un dieu
หล่อราวกับเทพบุตร[X] (lø rāokap t) EN: FR: beau comme un dieu
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
น่ามอง[adj.] (nāmøng) EN: nice-looking FR: joli ; beau ; mignon
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
สวย[adj.] (sūay [= sua) EN: beautiful ; lovely FR: beau ; joli
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อะเคื้อ[adj.] (akhēua) EN: beautiful FR:
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อำไพ[adj.] (amphai) EN: bright ; radiant ; beautiful FR:
อนงค์[n.] (anong) EN: beautiful woman FR:
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บานแบะ[adv.] (bān bae) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบียง[adv.] (bān bīeng) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบิก[adv.] (bān boēk) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บังอร[n.] (bang-øn) EN: woman ; girl ; lady ; beautiful woman FR: dame ]f]
บรรเจิด[adj.] (banjoēt) EN: splendid ; beautiful FR:
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะโก้[adv.] (bān takō) EN: great deal of FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
บิวทีน[TM] (Biuthīn ) EN: Beauteen FR: Beauteen

beau ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beaufsichtigende {m,f}; Beaufsichtigenderpeer
Beauftragte {m,f}; Beauftragter | Beauftragten
schön {adj} | schöner | am schönstenbeautiful | more beautiful | most beautiful
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird
Schmuckstachelschwanz {m} [ornith.]Beautiful Treerunner
Blaukopftimalie {f} [ornith.]Beautiful Sibia
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch
Schmuckhäher {m} [ornith.]Beautiful Jay
Kosmetik {f}beauty culture
Nickerchen {n}beauty sleep
Schönheitspflästerchen {n}beauty spot
Schönheitskonkurrenz {f}beauty contest
Schönheitskönigin {f}beauty queen
Schönheitspflege {f}beauty care
Schönheitspflege {f}beauty culture
Schönheitswettbewerb {m}beauty contest
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Ernannte {m,f}; Ernannter; Beauftragte
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar
Trauminsel {f}island of one's dreams; beautiful island
Probeauftrag {m} | Probeaufträge
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator
Schönheitssinn {m}sense of beauty; aesthetic sense
Dornröschen {n} (Märchen)Sleeping Beauty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beau
Back to top