ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lever*, -lever-

lever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lever (vt.) งัด See also: ง้าง Syn. jimmy, pry, prize
lever (n.) ชะแลง See also: เหล็กงัด Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
lever out (phrv.) งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น See also: แงะออก
lever out (phrv.) ถอนออกมา See also: ปลดออก
lever out (phrv.) ดึงออกมาจาก See also: ถอนตัวจาก
lever tumbler (n.) ชะแลง See also: เหล็กงัด Syn. jimmy, crowbar
lever up (phrv.) งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก See also: แงะขึ้น
lever up (phrv.) ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage (n.) การงัด
leverage (n.) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
English-Thai: HOPE Dictionary
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันบังคับ (n.) lever See also: controlling handle
คันโยก (n.) lever See also: controlling handle Syn. คันบังคับ
คม (adj.) clever See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, เฉียบคม Ops. โง่, โง่เขลา
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence Syn. ความรู้, ความเข้าใจ
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาดเฉลียว (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความเฉลียวฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: well versed, erudite, wise Syn. วิทูร, รอบรู้, ชำนาญ
ฉลาด (adj.) clever See also: wise, skilled, bold, courageous Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, เก่ง, หลักแหลม Ops. โง่, เขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert Syn. มีไหวพริบ Ops. โง่
ฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ฉลาด (adj.) clever See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd Syn. หลักแหลม, หัวไว, หัวดี Ops. โง่
ฉลาด (adj.) clever See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious Syn. เฉียบแหลม, เฉียบคม Ops. โง่, โง่เขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious
ฉลาด (v.) be clever See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful
ชาญฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (adj.) clever See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี Ops. โง่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's got to be a fulcrum release lever somewhere.มีก็จะเป็นปุ่มปลดล็อคศูนย์กลางอยู่ที่ไหนสักแห่ง
His own fingers locked around the lever of the air-tight door.เขาพยายามโหนคานนั่นไว้
And the truth is, you made me understand that I was wrong that the choice to pull this lever is not mine to make.ความจริงที่คุณทำให้ผมเข้าใจ, ว่าผมเองที่ผิด... ...คุณเป็นคนที่เลือกว่าจะ เกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่ใช่ผม
You just pull the lever and when it comes out you just put a little swirly on top and you're good to go, okay?เธอแค่ดึงอันนี้ แล้วเมื่อโยเกิร์ตออกมา ก็แค่ใส่สเวอร์ตี้ลงเล็กน้อยด้านบน และก็เสร็จ โอเคไหม
Trauma is consistent with his body lying face up as an exposed gear lever hooked him in the sternum.บาดแผลสอดคล้องกับ สภาพศพนอนหงาย และถูกเกียร์เกี่ยวเข้าที่กระดูกช่วงอก
Then you must pull the red lever before you.ดูถูกค่าของคนเพราะสีผิวของเขา
Yeah, see if you can find a switch or a lever or something.ใช่ ดูว่าจะหาสวิตช์ หรือชะแลง หรืออะไรได้มั้ย
But then, if I just touch this lever here,แต่ถ้าผมกดที่ปุ่มนี้
You use this lever to draw the string.ใช้คานนี่ดึงสายขึ้นมา
Another Jew, by the way. I don't know what lever did to them. And they're all out to screw me, the Russians and the Jews.ซึ่งเป็นยิวอีกคน พวกรัสเซียกับยิวเอาแต่กลั่นแกล้งผม
Look. The brake lever from the taxi cab.ดู เบรก คันจากรถแท็กซี่
It's a simple lever under a white panel.มันเป็นคันที่เรียบง่ายภายใต้แผงสี ขาว

lever ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, 力臂] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force)
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手扳葫芦 / 手扳葫蘆] lever hoist pulley
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手板葫芦 / 手板葫蘆] lever pulley block
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, 扳手] spanner; wrench; lever (on a machine)
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 伶] clever
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 伶俐] clever; witty; intelligent
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
[lì, ㄌㄧˋ, 俐] clever
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 僬] clever; pigmies
[miào, ㄇㄧㄠˋ, 妙] clever; wonderful
[xuān, ㄒㄩㄢ, 嬛] clever; pretty
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 机灵 / 機靈] clever; quick-witted
[yǐng, ˇ, 颖 / 穎] clever; gifted
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
支点[zhī diǎn, ㄓ ㄉㄧㄢˇ, 支点 / 支點] fulcrum (for a lever)
换挡杆[huàn dǎng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˇ ㄍㄢˇ, 换挡杆 / 換擋桿] gear lever
换档杆[huàn dàng gǎn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄤˋ ㄍㄢˇ, 换档杆 / 換檔桿] gear lever
变速杆[biàn sù gǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄍㄢˇ, 变速杆 / 變速桿] gear lever
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, 乖觉 / 乖覺] perceptive; alert; clever; shrewd
夏士莲[xiǎ shǐ lián, ㄒㄧㄚˇ ㄕˇ ㄌㄧㄢˊ, 夏士莲 / 夏士蓮] Hazeline (Unilever product)
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, 巧妙] ingenious; clever
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, 妒能害贤 / 妒能害賢] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw)
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, 杠杆 / 槓桿] lever; pry bar; crowbar
槓杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, 槓杆 / 槓桿] lever
[zhá, ㄓㄚˊ, 铡 / 鍘] lever-knife
[pàn, ㄆㄢˋ, 詊] pleasing; clever talk
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 儸] smart; clever
高明[gāo míng, ㄍㄠ ㄇㄧㄥˊ, 高明] smart; clever; wise; brilliant
[lì, ㄌㄧˋ, 悧] smooth; active; clever; sharp
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 灵气 / 靈氣] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness
[gǎn, ㄍㄢˇ, 杆 / 桿] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)
[xuān, ㄒㄩㄢ, 譞] usually used in a name; clever; intelligent

lever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シフトレバー[, shifutoreba-] (n) shift lever
スロットルレバー[, surottorureba-] (n) throttle lever
ピンレバーウォッチ[, pinreba-uocchi] (n) pin lever watch
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P)
レバレッジ[, rebarejji] (n) leverage
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
利根[りこん, rikon] (adj-na,n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P)
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P)
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)
慧敏[けいびん, keibin] (adj-na,n) (obsc) clever; of quick intellect
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
片持ち[かたもち, katamochi] (n) cantilever
片持ち梁;片持梁[かたもちばり, katamochibari] (n) cantilever
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P)

lever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ฟู[v.] (fū) EN: ferment ; leaven FR: lever la pâte ; fermenter
จัดเก็บ[v. exp.] (jat kep) EN: levy ; store FR: collecter ; lever (fig.)
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam ; lever FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คันบังคับ[n.] (khanbangkha) EN: lever ; joystick ; control stick FR: manche à balai [m] ; manche [m]
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
คานดีด[n. exp.] (khān dīt) EN: lever FR:
คานงัด[n. exp.] (khān ngat) EN: lever FR: levier [m]
คันโยก[n.] (khanyōk) EN: lever FR:
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again FR: remuer la couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie ; lever un lièvre
หลักของคาน[n. exp.] (lak khøng k) EN: principle of levers ; lever principle FR:
เลิก[v.] (loēk) EN: lift ; raise FR: lever ; relever
เลิกคิ้ว[v. exp.] (loēk khiu) EN: raise one's eyebrows FR: lever les sourcils ; sourciller
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[v.] (luk kheun) EN: get up ; rise ; stand up ; arise FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้นมาประท้วง[v. exp.] (luk kheun m) EN: protest FR: se lever contre
แหงน[v.] (ngaēn) EN: turn up ; look up FR: lever la tête ; regarder en l'air
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer
เงื้อ[v.] (ngeūa) EN: lift a hand against ; raise a hand against FR: lever la main pour frapper
เงย[v.] (ngoēi) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high FR: lever ; relever ; lever la tête ; dresser la tête
เงยหน้า[v. exp.] (ngoēi nā) EN: look up; lift ; raise one's head FR: lever les yeux
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
พื้นเสีย[v.] (pheūnsīa) EN: be in a bad temper ; get angry FR: être de méchante humeur ; se lever du pied gauche ; sortir de ses gonds ; être hors de ses gonds ; monter sur ses grands chevaux
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit ) EN: sunrise FR: lever du soleil [m]
ระดมทุน[v. exp.] (radom thun) EN: raise fund FR: lever des fonds ; mobiliser des fonds
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m]
ตาเต็ง[n.] (tāteng) EN: steelyard ; lever scales FR:
ตื่นเช้า[v. exp.] (teūn chāo) EN: get up early FR: se lever de bonne heure
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit ; sortir des bras de Morphée
ตื่นแต่เช้า[v. exp.] (teūn tāe ch) EN: early to rise FR: se lever tôt
ตื่นแต่ไก่โห่[v. exp.] (teūn tāe ka) EN: FR: se lever au chant du coq
ถอง[v.] (thøng) EN: FR: lever le coude
ถอนสมอ[v.] (thønsamø) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor FR: lever l'ancre ; appareiller
ตอนพระอาทิตย์ขึ้น [X] (tøn Phra-Āt) EN: FR: lever de soleil [m]
อุทัย[n.] (uthai) EN: rising sun ; sunrise FR: lever du soleil [m] ; soleil levant [m]
เวลาย่ำรุ่ง[n. exp.] (wēlā yamrun) EN: FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; au chant du coq ; 6 heures du matin

lever ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatik-Schalthebel {m}automatic gear-shift lever
Bremshebel {m}brake lever
Unterrohrschalthebel {m}down tube friction lever
Schalthebel {m}gear lever
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever
Hebelgesetz {n}principle of the lever
Ratschenhebel {m}ratchet lever
Anfahrrollenhebel {m}roller lever
Rollhebel {m}roller lever
Rollhebelventil {n}roller lever valve
Schalthebel {m}shift lever; shifting lever
Anschlaghebel {m} [techn.]stop lever
Reifenheber {m}tire lever
Auslösehebel {m}tripping lever
Weichenspannwerk {n}turnout tension lever
Montiereisen {n}tyre lever
Auskragung {f} [techn.]cantilever arm
Kipphebelbremse {f}cantilever brake
Lukenwinde {f}cantilever winch
Winkelkatze {f} [techn.]cantilever crab
gescheit {adj} | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest
Hebelwirkung {f}lever action
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret
Hebelarm {m}lever arm
Hebelgesetz {n}lever rule
Stufennummer {f}lever number
Montageverletzung {f}lever damage
Montiereisen {n} (Reifen)lever (tyre)
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage
Fremdkapitalaufnahme {f} [fin.]leverage [Am.]
Verschuldungsgrad {m} [fin.]leverage [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lever
Back to top