ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lumpish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lumpish*, -lumpish-

lumpish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumpish (adj.) โง่ Syn. dull, stupid
lumpish (adj.) เป็นก้อน
lumpish (adj.) อืดอาด See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
English-Thai: Nontri Dictionary
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน

lumpish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:

lumpish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump; schwefällig; untersetzt {adj}lumpish
stumpf; dumpf {adj}lumpish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lumpish
Back to top