ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ponderous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ponderous*, -ponderous-

ponderous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ponderous (adj.) เทอะทะ See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย Syn. heavy, weighty
English-Thai: HOPE Dictionary
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก,อุ้ยอ้าย เทอะทะ,งุ่มง่าม,ยืดยาด,ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I said, My Lord, a ponderous read.อย่างที่ข้าบอก ใต้เท้า ตำราที่ยืดยาว
You have to give it to the Lannisters - they may be the most pompous, ponderous cunts the gods ever suffered to walk the world, but they do have outrageous amounts of money.ต้องยอมให้ พวกเลนนิสเตอร์นะ พวกเขา มีทรัพย์สินโออ่าหรูหราที่สุด ทวพเทพสุดทนทุกข์ จะสรรสร้าง

ponderous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนักอึ้ง[adj.] (nak eung) EN: extremely heavy ; heavy as lead ; ponderous ; very weighty FR:
หนักมาก[adj.] (nak māk) EN: very heavy ; ponderous FR: pesant
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:
ตุ๊ต๊ะ[adj.] (tuta) EN: ponderous ; chubby ; fat ; plump ; roly-poly FR:

ponderous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfällig {adj} | schwerfälliger | am schwerfälligstenponderous | more ponderous | most ponderous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ponderous
Back to top