ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loaded*, -loaded-

loaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loaded (adj.) จำนวนมาก
loaded (adj.) ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า See also: มีนัย
loaded (adj.) มีของบรรทุกเต็ม See also: เต็ม, เพียบ Syn. full Ops. empty
loaded (adj.) ร่ำรวย (คำสแลง) See also: รวย Syn. rich Ops. poor
loaded (sl.) คนรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้นมือ (adv.) overloaded See also: be swamped
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด
It's been loaded onto a truck for Cairo.มันถูกเอาขึ้นรถบรรทุกไปไคโรแล้ว
I don't like loaded weapons.ผมไม่ชอบบรรจุกระสุน.
The Police is loaded with cash Tell them to get more advanced modelsกรมตำรวจมีงบเยอะแยะเปลี่ยนของใหม่ไม่ได้เหรอ
Of course, because he loaded it all up in advance! I saw him with my own eyes!ก็ใช่สิ เพราะเขาโหลดข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ผมก็เห็นมันด้วยตาตัวเองเหมือนกัน
Well, love is a very loaded word.ความว่า"รัก"มันกว้างมากเหลือเกิน
I think he's pretty loaded for his age.ผมว่าอายุแค่นั้นมันจะหนักเกินไป
Trucks are always scraping it when they're loaded down.รถบรรทุกมักจะขูดตลอดแหล่ะ เมื่อรถบรรทุกของหนักๆ
It was loaded down with dirt.รถบรรทุกของหนักเพราะขนสิ่งปฏิกูล
That makes sense. First of the month. The bank's probably loaded with cash.สมเหตุสมผล วันแรกของต้นเดือน เป็นไปได้ธนาคารมีการขนเงินสด
Honey, if ex-boyfriends were dollars... you'd be loaded by now.ถ้าแฟนเก่าของเธอ เป็นเงิน ป่านนี้เธอคงรวยไปแล้ว
That hick loaded with cash? I mean, Mr. Bong?ตาบ้านนอกนั่นมีเงินเป็นกะตั๊กเลยเหรอ หมายถึง คุณบงน่ะ

loaded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)

loaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
フルベース[, furube-su] (n) bases loaded (baseball) (wasei
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry)
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
干し草を付けた馬[ほしくさをつけたうま, hoshikusawotsuketauma] (exp) horse loaded with hay; (P)
満塁[まんるい, manrui] (n,adj-no) bases loaded (baseball); (P)
無死満塁[むしまんるい, mushimanrui] (n) bases are loaded with no outs
空砲[くうほう, kuuhou] (n) (See 空包) empty gun; gun loaded with blanks; firing a blank; (P)
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P)
空写し[からうつし, karautsushi] (n) clicking the shutter of a camera without taking a picture (because no film is loaded, or in order to advance the film)
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle

loaded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
มีเงินมาก[adj.] (mī ngoen mā) EN: loaded FR: aisé
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี[X] (phīepphrøm ) EN: loaded with Technology FR: bourré de technologie
เพียบแประ[adj.] (phīepprae) EN: loaded to the gunwales FR:
แปล้[adj.] (plaē) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
ร่ำรวย[adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded FR: riche ; nanti ; plein aux as (fam.)
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
เต็มไปด้วย[adj.] (tem pai dūa) EN: loaded ; full of ; filled with FR: plein de ; rempli de
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koē) EN: overloaded FR:
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
งานล้น[v. exp.] (ngān lon) EN: be swamped with work ; be overloaded with work ; the work is piling up FR: être surchargé de travail

loaded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestückt {adj} | voll bestücktloaded | fully loaded
Halbmesser {m} | dynamischer Halbmesser | statischer Halbmesserradius | dynamic loaded radius; dynamic rolling radius | static loaded radius; static imbalance; static out-of- balance; static unbalance
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight
Höhenschlag {m} des unbelasteten Reifensunloaded radial run-out (tyre)
Ventilteller {m} [techn.] | federbelasteter Ventiltellervalve plate; valve disk | direct spring-loaded valve disk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loaded
Back to top