ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contender*, -contender-

contender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contender (n.) คู่ต่อสู้ See also: คู่แข่ง Syn. challenger, competitor, rival
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A championship contender for three years running,เพื่อป้องกันแชมป์ 3 สมัย
Not a contender in sight.ทิ้งห่างคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น
"as a contender to deliver this year's toastให้เป็นผู้กล่าวคำสดุดีในปีนี้
Then it seems our leading contender is the Iron Leprechaun.ดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งของเรา คือ "ไอออน เลพริคอน"
It's actually what inspired me to try this out as a contender for our first song at sectionals.และมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ครูคิด ใช้มันเป็นเพลงแรก ในการแข่งระดับเขต
And then whichever Contender wins the hunt, gets the big gig.แล้วถ้าผู้ลงสมัครคนไหนชนะ ในการล่าก็ได้เป็นไป
Absolutely a contender for Regionals.ใช้เเข่งระดับภาคได้สบาย
And a Tony contender in nine.และจะท้าชิงรางวัลโทนี่หกสาขา
The ministry marked contenderมือปราบมาร ของกระทรวง
The Contender, julie Powell.ผู้ต่อสู้ จูลี่ พาวเวล
Right now the top two contenders are hepatitis and peptic ulcer disease.ตอนนี้ความเป็นไปได้มากที่สุด สองอย่างคือตับอักเสบ และโรคผนังลำไส้อักเสบ
All right, guys, well, let's, uh, let's make Puck's song a contender, but I don't totally think we're there yet.เอาล่ะ เด็กๆ ดี ฉันให้เพลงของพัด เข้าประกวดด้วย แต่ฉันว่าเรายังไม่ เสร็จงานกันตรงนี้ทั้งหมด

contender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest

contender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders

contender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ผู้สมัคร[n.] (phū samak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contender
Back to top