ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lose*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lose, -lose-

*lose* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ankylose (vi.) เชื่อมต่อกัน
ankylose (vt.) เชื่อมต่อกัน
at close range (idm.) (ยิง) ระยะใกล้มาก See also: (ยิง) ระยะเผาขน
be closed with (phrv.) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว
cellulose (n.) เซลลูโลส See also: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง
close (adj.) ใกล้ Syn. near, nearby, adjacent
close (adv.) ใกล้
close (vi.) จบ
close (vt.) ทำให้จบ Syn. finish, terminate, end
close (adj.) ที่คล้ายกัน See also: ที่แตกต่างกันน้อยมาก Syn. similar, resembling
close (adj.) ที่มีความใกล้ชิดกัน Syn. intimate, familiar, close-knit
close (vt.) ปิด Syn. shut, seal, shut off Ops. open, unseal
close (vi.) ปิด
close about (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close around (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close at hand (idm.) ใกล้มือ See also: ใกล้แถวนี้
close attention (n.) ความห่วงใย Syn. concern
close by (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Ops. far
close down (phrv.) ปิดกิจการ See also: ปิดดำเนินการ, เลิก Syn. shut down
close down (phrv.) ไม่ถ่ายทอด (วิทยุหรือโทรทัศน์) See also: เลิดกระจายเสียง, งดถ่ายทอด
close down (phrv.) เข้ามาใกล้ See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา Syn. close in
close friend (n.) เพื่อนสนิท
close friend (n.) เพื่อนสนิท Syn. confidant, crony
close in (phrv.) ทำให้ปิด
close in (phrv.) เข้ามาใกล้มากขึ้น See also: ขยับเข้าใกล้, เคลื่อนเข้ามา Syn. close down, close in on
close in (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
close in on (phrv.) ใกล้เข้ามา (เพื่อจู่โจมหรือโจมตี) Syn. close in, move in on
close off (phrv.) ปิดกั้น See also: อุด
close on (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close on (phrv.) ล้อมรอบทีละน้อย
close out (phrv.) ทำให้สินค้าหมดไปโดยการลดราคา
close out (phrv.) ลดราคา
close ranks (idm.) เข้าร่วมกับ See also: ร่วมกัน, ร่วมกับ
close round (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา Syn. close about
close the door on (idm.) ประกาศว่าหมดหวังสำหรับ Syn. shut on
close to (prep.) ประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. approximately, just about
close to (prep.) ใกล้จะถึง See also: เกือบจะถึง Syn. near
close to home (idm.) ใกล้ตัว See also: ใกล้บ้าน
close to someone (idm.) เข้ากันดีกับ See also: เป็นเพื่อนกับ, สนิทสนมกับ
close up (phrv.) ปิด See also: อุด
English-Thai: HOPE Dictionary
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
anchylose(แอง' คะโลส) vt., vi. =ankylose. -anchylosis n. -anchylotic adj.
cellulose(เซล'ยะโลส) n. เซลลูโลส
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
close -lippedadj. ไม่พูด,พูดน้อย
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
close-at-handadj. ใกล้,ใกล้จะมาถึง
close-byadj. ใกล้,ใกล้ชิด,ประชิด
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
close-grainedมีเนื้อไม้ที่ละเอียด
close-hauledadj.,adv. กางใบเรือเต็มที่
close-knitadj. ติดแน่น,เกาะแน่น
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
close-upn. ภาพถ่ายในระยะใกล้,การถ่ายภาพในระยะใกล้
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
closefistedadj. ขี้เหนียว
closeoutn. การขายสินค้าทั้งหมดเพื่อปิดกิจการ,การขายสินค้าทั้งหมดที่ไม่ต้องให้มีอีกในร้าน
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
granuloseadj. เป็นเม็ดเล็ก ๆ
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย,ผู้แพ้
unclose(อันโคลซ) vt.,vi. เปิดออก,เปิดเผย
villose(วีล'เลิส) adj. เป็นขนปุย,ปกคลุมไปด้วย villi,เป็นกำมะหยี่.
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy,bathroom
English-Thai: Nontri Dictionary
cellulose(n) เซลลูโลส
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
closet(adj) ส่วนตัว,สันโดษ,ลับเฉพาะ
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
inclose(vt) ห้อมล้อม,สอดมาด้วย,แนบมาด้วย
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ
unclose(vt) เปิด
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
celluloseเซลลูโลส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closeที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ballบอลปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closet dramaบทละครเพื่ออ่าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
granulose; granular๑. เป็นตุ่มเล็ก๒. เป็นละออง๓. เป็นเม็ดละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
villose; villousมีขนอุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
villous; villoseมีขนอุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellulose, Acetylatedอะเซททิลเลทเต็ดเซลลูโลส [การแพทย์]
Amyloseอมิโลส, อะมิโลส, อมายโลส, เอมิลโลส [การแพทย์]
Ankyloseข้อยึดติด [การแพทย์]
Celluloseเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
Loseสูญเสีย [การแพทย์]
Water Closet ส้วม [สิ่งแวดล้อม]
Cellulose Xanthateเซลลูโลสแซนเธท,เซลลูโลสแซนเทต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guncotton (n.) วัตถุระเบิดแรงสูงจำพวก cellulose nitrate ทำจากฝ้าย
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
ซี้ (v.) be close to See also: be on intimate terms with Syn. สนิท
ตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year Syn. วันตรุษ
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
บุหงารำไป (n.) mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze See also: flower sachet Syn. บุหงา
ประชิด (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
ประเทียบ (v.) place close to See also: place alongside of Syn. เทียบ
วันตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year
สนิท (v.) be close to See also: be on intimate terms with, be accustomed, be on very familiar terms with Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม Ops. แปลกหน้า
เข้าชิดตัว (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
เข้าถึงตัว (v.) be close to See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous to/with Syn. ติด, ชิด, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง Ops. ห่าง
เทียบ (v.) place close to See also: place alongside of Syn. ชิด, ใกล้, จอด
เผาขน (adv.) at close range See also: adjoiningly
เผาขน (adv.) at close range See also: adjoiningly Syn. ประชิด Ops. ไกล
เสียยี่ห้อ (v.) lose one´s fame; lose one´s brand See also: damage one´s brand, damage one´s fame
เสียสายตา (v.) lose one´s eye; lose one´s sight See also: not deserve to watch, not deserve to see
แนบสนิท (v.) be close to See also: adjoin
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
We don't want to lose you againพวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
I don't want to lose her againฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีก
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
You just don't seem as close as you used to beพวกคุณดูเหมือนไม่ค่อยสนิทกันอย่างที่เคยเป็น
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
Take a closer lookมองดูใกล้ๆ สิ
That you'll never, ever lose sight of what's really importantว่าลูกจะต้องมองให้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
We feel it's really hard to get close to her!พวกเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆ ที่จะเข้าใกล้เธอ
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
Are you telling me to lose on my purpose?คุณกำลังบอกให้ฉันทิ้งวัตถุประสงค์ของตัวเองหรือ
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
Don't you dare get close to her!อย่าบังอาจเข้าใกล้เธอนะ
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
If you don't mind, I want to be close to youถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันอยากจะอยู่ชิดใกล้กับเธอ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
They're getting closerพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
You got nothing to loseคุณไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
They have so much to loseพวกเขาต้องสูญเสียอะไรมากมาย
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
We went down there, but it was closedพวกเราลงไปที่นั่นมาแล้วแต่มันปิด
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
You always lose!นายมันขี้แพ้ตลอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ
How could we be close when I knew you were always thinking of Rebecca?เราจะใกล้ชิดกันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณคิดถึงเเต่รีเบคคาตลอด
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา

*lose* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 傍户而立 / 傍戶而立] to stand close to the door
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 切] close to
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 严守 / 嚴守] closely observe
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
密切注意[mì qiè zhù yì, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 密切注意] close attention (to sth)
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ, 密友] close friend
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, 密织 / 密織] closely woven
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 密闭式循环再呼吸水肺系统 / 密閉式循環再呼吸水肺系統] closed-circuit rebreather scuba (diving)
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, 关门 / 關門] close down; closed doors
贴切[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, 贴切 / 貼切] close-fitting; closest (translation)
闭区间[bì qū jiān, ㄅㄧˋ ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, 闭区间 / 閉區間] closed interval (in calculus)
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 闭路电视 / 閉路電視] closed-circuit television
闭关政策[bì guān zhèng cè, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, 闭关政策 / 閉關政策] closed-door policy
闭音节[bì yīn jié, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 闭音节 / 閉音節] closed syllable
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, 不大离 / 不大離] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, 不大离儿 / 不大離兒] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, 连败 / 連敗] consecutive defeats; to lose several times in a row
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, 揭发 / 揭發] disclose; revelation
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ, 声张 / 聲張] disclose; make public
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 括] enclose; include
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
失利[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, 失利] to lose; to suffer defeat
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser

*lose* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
アセチルセルロース[, asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose
アミロース[, amiro-su] (n) amylose
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
ウォークインクロゼット[, uo-kuinkurozetto] (n) walkin closet
ウオークインクロゼット[, uo-kuinkurozetto] (n) walk-in closet
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[, uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
カミングアウト[, kaminguauto] (n,vs) coming out (of the closet, etc.)
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose)
キシロース[, kishiro-su] (n) xylose
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
クローザー[, kuro-za-] (n) closer (baseball)
クローズアップ[, kuro-zuappu] (n,vs) close-up; (P)
クローズド[, kuro-zudo] (n) closed
クローズドアーキテクチャ[, kuro-zudoa-kitekucha] (n) {comp} closed architecture
クローズドエンド[, kuro-zudoendo] (n) closed-end
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage
クローズドシステム[, kuro-zudoshisutemu] (n) closed system
クローズドショップ[, kuro-zudoshoppu] (n) closed shop
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
クローズドスタンス[, kuro-zudosutansu] (n) closed stance
クローズドユニオン[, kuro-zudoyunion] (n) closed union
クローズボックス[, kuro-zubokkusu] (n) {comp} close box
クローゼット;クロゼット[, kuro-zetto ; kurozetto] (n) closet
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
サイクロセリン[, saikuroserin] (n) cycloserine
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices)
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs)
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] closed system
閉域[へいいき, heiiki] closed (network, e.g.)
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] closed user group service
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
閉める[しめる, shimeru] Thai: ปิด English: to close (vt)
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
負ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose

*lose* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบจิต[X] (aēp jit) EN: in the closet ; dissembling FR:
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper FR:
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind , be nuts , go nuts FR: perdre la raison ; perdre la tête
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านโสเภณี[n. exp.] (bān sōphēnī) EN: FR: maison close [f]
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บอลปิด[n. exp.] (bøn pit) EN: closed ball FR:
เบรกแตก[X] (brēk taēk) EN: lose one's self-control FR:
ชะชิด[v.] (chachit) EN: be close FR:
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชระเมียง[v.] (charamīeng) EN: look at closely FR:
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
เฉียดกราย[v. exp.] (chīet kraī) EN: pass closely FR:
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ช่วงครึ่งปิด[n. exp.] (chūang khre) EN: half-closed interval FR:
ช่วงปิด[n. exp.] (chūang pit) EN: closed interval FR: intervalle fermé [m]
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: gain and lose ; gain and spend FR:
ดิก[adv.] (dik) EN: exactly ; perfectly ; closely FR: parfaitement ; exactement
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poē) EN: behind closed doors ; in camera FR: à huis clos
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naē) EN: enclosed documents ; enclosures FR:
เฝ้าถาม[v.] (faothām) EN: question closely FR: interroger
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis ; abdominal tuberculosis FR: tuberculose [f]
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายสาบสูญ[v. exp.] (hāi sāpsūn) EN: disappear ; lose FR: disparaître ; se perdre
หักหน้า[v.] (haknā) EN: make someone lose face ; embarrass someone FR: embarrasser
หับ[v.] (hap) EN: close FR:
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]

*lose* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless
Börsenschluss {m} | bei Börsenschlussclose of the market | at the close (of the market)
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Schonzeit {f} (Jagd)close season; fence season
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral
Schlussformel {f}complimentary close
Datenerfassung {f} | beleglose Datenerfassung | Datenerfassung
Hilflose {m,f}; Hilfloser | Hilflosen
Disambiguierung {f}; Auflösen von Mehrdeutigkeitendisambiguation
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendisconsolate | more disconsolate | most disconsolate
Heimatlose {m,f}; Heimatloser nach dem 2. Weltkriegdisplaced person (DP)
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendreary | drearier | dreariest
geistlos; stumpfsinnig; platt {adj} | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
treulos; unzuverlässig {adj} | treuloser; unzuverlässiger | am treulosesten; am unzuverlässigstenfaithless | more faithless | most faithless
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble
Flintglas {n}; farbloses Glasflint glass
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme seinfool | to be the loser
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless
bedürfnislos; genügsam; frugal {adj} | bedürfnisloser | am bedürfnislosestenfrugal | more frugal | most frugal
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
harmlos {adj} | harmloser | am harmlosestenharmless | more harmless | most harmless
kopflos {adj} | kopfloser | am kopflosestenheadless | more headless | most headless
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless
hilflos {adj} | hilfloser | am hilflosestenhelpless | more helpless | most helpless
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lose*
Back to top