ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cheerful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheerful, -cheerful-

*cheerful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerful (adj.) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น Syn. cheery, bright
cheerful (adj.) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส Syn. gay, merry, optimistic Ops. unhappy, depressed
cheerfully (adv.) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี Syn. cheerily, happily Ops. sadly, morosely
cheerfulness (n.) ความแจ่มใส See also: ความสดชื่น Syn. happiness, gaiety Ops. unhappiness, sadness
English-Thai: HOPE Dictionary
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความร่าเริง (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความแจ่มใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ชื่นบาน (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์
ชื่นมื่น (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส
ผ่องใส (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
ยิ้มแย้มแจ่มใส (v.) be cheerful See also: be in good spirits, be cheery Syn. เบิกบาน, ชื่นบาน Ops. บูดบึ้ง, บึ้งตึง
ร่า (adv.) cheerfully See also: happily, joyfully Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ร่าเริง (adv.) cheerfully See also: delightfully, happily, joyfully Syn. เบิกบาน
ร่าเริง (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful Syn. เบิกบาน
รื่นรมย์ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
รื่นรมย์ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส
สดใส (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay
สนุกสนาน (adv.) cheerfully See also: joyfully, hilariously, happily, merrily Syn. ร่าเริง
สุขใจ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
สุขใจ (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, แจ่มใส, รื่นรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้
Please, children, be always cheerful and laugh.กรุณาเด็ก ๆ ร่าเริงและหัวเราะเสมอ
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
What a cheerful girl! Such spunk!เจ๋งจริงๆ แม่สาวแกร่งแรงเกินร้อยเนี่ย!
"Type A"? Wow! That means you're high-strung but cheerful, huh?"มันหมายความว่าเธอจะเจ็บปวดแต่มองโลกในแง่ดี
That would be a cheerful visit. "Hello, Hagrid.คงน่าฟังนะ หวัดดี แฮกริด
Look how cheerful this red is.ดูซิ สีแดงออกจะสดใส แขวนไว้ตรงนี้เลย...
Coincidentally, we always sat next to each other You were bright, cheerful, cute and had good grades like a model studentบังเอิญ, เรามักจะ... ...นั่งข้างกันเสมอ คุณเป็นคนสดใส ร่าเริง น่ารัก...
You've gotten a lot more cheerful since you came here.เธอได้กำลังใจมากขึ้น ตั้งแต่เธอมาที่นี่
Seems like fake cheerfulness to me though.ท่าทางร่าเริงของเธอ ฉันคิดว่ามันดูเหมือนการแกล้งทำ

*cheerful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 快乐幸福 / 快樂幸福] cheerful; happy
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 惬 / 愜] cheerful; satisfied
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, 愉悦 / 愉悅] joyful; cheerful; delighted
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, 笑语 / 笑語] talking and laughing; cheerful talk
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 恔] cheerful
[yǎn, ㄧㄢˇ, 惔] cheerful

*cheerful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P)
愉色[ゆしょく, yushoku] (n) cheerful expression; pleased look
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
明朗快活[めいろうかいかつ, meiroukaikatsu] (n,adj-na) cheerful and openhearted
明朗闊達[めいろうかったつ, meiroukattatsu] (adj-na) upbeat and freehearted; cheerful and magnanimous
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
楽しげ;愉しげ[たのしげ, tanoshige] (adj-na) happy; cheerful; pleasant
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P)
腰の軽い[こしのかるい, koshinokarui] (adj-i) (See 腰が軽い) cheerfully working

*cheerful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
เบิกบานใจ[adj.] (boēkbān jai) EN: cheerful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
หัฏฐะ[adj.] (hattha) EN: cheerful ; pleased FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly FR:
ความชื่นบาน[n.] (khwām cheūn) EN: cheerfulness FR: gaieté [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความร่าเริง[n.] (khwām rāroē) EN: cheerfulness FR: gaieté [f] ; vivacité [f]
หม้า[v.] (mā) EN: play cheerfully FR:
มื่น[v.] (meūn) EN: be cheerful FR:
หน้ารับแขก[X] (nārapkhaēk) EN: cheerful FR:
ผ่องใส[adj.] (phǿngsai) EN: cheerful ; beaming ; happy FR:
ร่า[adv.] (rā) EN: openly ; cheerfully FR: grandement ; joyeusement
ระเริง[v.] (raroēng) EN: be cheerful ; frolic FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; happy ; in high spirits ; overjoyed ; gay ; jocund FR: jovial ; enjoué ; gai ; joyeux
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
เริงร่า[adj.] (roēng rā) EN: cheerful ; happy ; in good spirits FR: euphorique
เริงรื่น[adj.] (roēng reūn) EN: cheerful ; happy ; in good spirits FR:
สนุกสนาน[adv.] (sanuksanān) EN: cheerfully FR:
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; lively ; delighted FR:
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful ; radiant FR: vif ; vivant
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
แต้[adv.] (tāe) EN: broadly ; cheerfully ; all over FR:
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
แย้มสรวล[v.] (yaēmsūan) EN: smile ; be cheerful FR:
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยิ้มแย้ม[adj.] (yimyaēm) EN: smiling ; cheerful FR: souriant ; radieux

*cheerful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fröhlich; aufgeräumt; heiter {adj} | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful
Frohnatur {f}cheerful person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cheerful*
Back to top