ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadly*, -sadly-

sadly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadly (adv.) อย่างเศร้าใจ
sadly (adv.) อย่างเสียใจ See also: อย่างเศร้าสร้อย
sadly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้า (adv.) sadly See also: sorrowfully, grievously, regretfully Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ Ops. สุข
เสียใจ (adv.) sadly See also: sorrowfully, grievously, regretfully Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา Ops. สุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง
No, gents, sadly I am not. I'm just a one-woman-at-a-time kind of guy.ไม่ ก็อยากเป็นนะ แต่ผมคบผู้หญิงทีละคน
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ
Though sadly not from your lips.แต่น่าเสียใจที่ไม่ได้มาจากคำพูดท่านเอง
But sadly that means they're now capable of exposing the derelict activities committed on my watch.- เอาล่ะ ให้ผมตรวจดูหน่อย - ขยับไปข้างๆ
Well my husband was sadly absent.คือ สามีของข้ายังไม่หายจากความเศร้า
Instead of being different and an outcast, you're just like every other teenage girl in America-- sadly obsessed with vanity.แทนที่จะแตกต่าง จากคนอื่น เธอก็เหมือน เด็กสาวคนอื่นๆ ภูมิใจในความทะนงตน
♪ Britta-bot programmed badly wires with fraying ends functioning mad and sadly no faith in herself or friendsBritta-bot programmed badly wires with fraying ends
I pray you don't sadly cryI pray you don't sadly cry
If you think a college admissions board, not to mention a jury, won't examine the evidence, you're sadly mistaken.ถ้าพวกคุณคิดว่า คณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาลัย หรือคณะลูกขุน จะไม่ตรวจหาหลักฐานแล้วล่ะก็ คุณคงเข้าใจผิดแล้วล่ะ
Irene was always a slave to a good bargain when it came to clothes, and sadly as it turned out, space heaters.ไอรีนชอบการต่อรอง พวกเสื้อผ้า น่าเศร้าที่เครื่องทำความร้อนมีปัญหา
The blood of one sadly unimpressive demon in New Jersey.เลือดของ ปิศาจที่ไม่น่าสนใจอะไรเลยตัวหนึ่ง ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadly
Back to top