ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bind*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bind, -bind-

*bind* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bind (vt.) รัด See also: คาด Syn. fasten Ops. loosen
bind (vt.) มัด See also: รัด, ผูก Syn. adhere, cleave, bond Ops. loosen
bind (n.) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย See also: สิ่งที่น่ารำคาญ Syn. nuisance
bind down (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. tie down
bind fast (phrv.) ผูกให้แน่น See also: มัดให้แน่น
bind off (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. cast off
bind over (phrv.) ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย) See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
bind to (phrv.) มัดกับ See also: ผูกไว้กับ Syn. tie to
bind together (phrv.) มัดไว้ด้วยกัน See also: ผูกไว้ด้วยกัน Syn. tie together
bind together (phrv.) ทำให้รวมกัน See also: ทำให้เข้าร่วม
bind up (phrv.) มัดไว้ See also: ห่อไว้ Syn. tie up
bind up in (phrv.) ยุ่งอยู่กับ See also: วุ่นวายกับ Syn. tie up
bind up with (phrv.) ผูกมัดกับ See also: ผูกพันกับ, เกี่ยวข้องกับ Syn. tie in with, tie up with
binder (n.) สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
binder (n.) ตัวหนีบกระดาษ
binding (adj.) ที่สัมพันธ์
bindweed (n.) ต้นไม้ป่า
bookbinder (n.) คนเย็บเล่มหนังสือ
bookbinding (adj.) การเย็บเล่มหรือปกหนังสือ
combinded (adj.) ที่รวมกัน Syn. united
spellbind (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ต้องมนตร์เสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง Syn. enthrall
unbind (vt.) แก้ See also: ปลดเปลื้อง, คลาย Syn. unloosen Ops. fasten
English-Thai: HOPE Dictionary
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ, Syn. release,free
English-Thai: Nontri Dictionary
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bind over(ศาล) สั่งให้บุคคลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindจับ [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
rho GTP-binding proteinsโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพัด (n.) strap binding the howdah Syn. สายรัดกูบ
ขะเน็ด (n.) a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks Syn. เขน็ด
ทักนิมิต (v.) ask and answer in binding the boundary of a temple See also: ask and answer during the tying of monastic boundary
ประพัด (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด, สายรัดกูบ
สายรัดกูบ (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด
เขน็ด (n.) a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks Syn. ขะเน็ด
unbound (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ unbind Syn. loose, untie Ops. close, block, free, become free from
กระสัน (v.) bind See also: tie, fasten Syn. ผูกให้แน่น
คาดโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment Syn. หมายโทษ
ตรึง (v.) bind See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict Syn. ติด, ติดอยู่
ตำหนิโทษ (v.) bind over See also: threaten with punishment Syn. คาดโทษ
ติดอยู่ (v.) bind See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict Syn. ติด
ทำปก (v.) bind book Syn. เย็บปก
ผนึก (v.) bind See also: tie, ally Syn. ประสาน, ร่วมมือ
ผูก (v.) bind See also: tie, fasten, wrap
ผูกให้แน่น (v.) bind See also: tie, fasten
พัน (v.) bind See also: coil Syn. ม้วน, วน
มัด (v.) bind See also: tie, fasten, wrap Syn. ผูก
ร้อยรัด (v.) bind See also: fasten
รัด (v.) bind See also: fasten, tighten, tie, squeeze Syn. มัด Ops. คลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน
Not Curley, not his old man, not a damn one of you bindle stiffs! George, she's crying.ทั้งเคอร์ลีย์ ทั้งพ่อเขา รวมทั้งพวกทึ่มแบบพวกนาย จอร์จ เธอร้องไห้
Maybe we should send the binding money?เราน่าจะส่งเงินมัดจำไปพร้อมจดหมายนะ
It is the mucus that binds us.เสมหะนี้... ...เชื่อมสัมพันธ์เรา
"One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them."หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง หนึ่งวงค้นหาทุกวง หนึ่งวงรวบรวมทุกวง
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น
If you promised a girl's dad that you wouldn't see her would you consider that a binding promise?ถ้าแกไปสัญญากับพ่อของสาวว่าแกจะไม่ไปเห็นลูกสาวเค้าอีก แกจะคิดว่านั่นเป็นการสัญญาที่ผูกมัดมั้ย
All I know is that once this shit has binded with your blood cells, you're fucked, baby, and believe me it's binded.รู้ก็แต่ว่าไอ้นี่ จะผสานกับเซลเลือดแก แกเสร็จแน่ เชื่อได้เลยว่าแม่งผสาน
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you,and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี?
In a binder that says princeton plainsboro teaching hospital on the cover.เก็บในแฟ้ม ที่เขียนว่า การเรียนของโรงพยาบาลพริ๊นตัน บนปก
And sometimes, these things in nature, when they bind, they can be hard to unbind.ตามธรรมชาติ เมื่อมันเข้ารวมตัวกับ สิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว ยากที่จะเอามันออก
You're willing to cut out your heart and bind yourself to the Dutchman...เจ้าก็ต้องทำงานนะ แจ็ค

*bind* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 搌] bind; wipe
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 紃] bind; silkcords
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, 绑扎 / 綁紮] binding (computer science)
[táo, ㄊㄠˊ, 綯] bind; cord; twist
[wǎn, ㄨㄢˇ, 绾 / 綰] bind up; string together
[téng, ㄊㄥˊ, 縢] bind; cord; tie up
[léi, ㄌㄟˊ, 缧 / 縲] bind; bond
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 缳 / 繯] bind; tie; noose
[mò, ㄇㄛˋ, 纆] bind; cord
连绵词[lián mián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄘˊ, 连绵词 / 連綿詞] binding word
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
[gū, ㄍㄨ, 箍] hoop; bind with hoops
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, 法律约束力 / 法律約束力] legal force (i.e. binding in law)
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, 包扎] wrap up; bind up; pack
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, 包裹] wrap up; bind up; bundle; package
装订[zhuāng dìng, ㄓㄨㄤ ㄉㄧㄥˋ, 装订 / 裝訂] bookbinding
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 特征联合 / 特徵聯合] characteristic binding
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, 绑住 / 綁住] fasten; bind
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 埋线 / 埋線] sunken cord (used in bookbinding)

*bind* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
キーバインド[, ki-baindo] (n) {comp} key binding
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski)
ダブルバインド[, daburubaindo] (n) double bind
バイダー[, baida-] (n) binder
バインダー[, bainda-] (n) binder
バインディング[, baindeingu] (n) binding
バインド[, baindo] (n) bind
バインドタイム[, baindotaimu] (n) {comp} binding time
バインドファイル[, baindofairu] (n) {comp} binding file
ビンディング[, bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
便殿[びんでん;べんでん, binden ; benden] (n) emperor's temporary place of sojourn
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
昼顔[ひるがお, hirugao] (n) Japanese bindweed (Calystegia japonica)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape
水締め[みずしめ;みずじめ, mizushime ; mizujime] (n,adj-no) water-binding; compaction by watering; hydraulic filling; hydraulic tilling
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P)
綴(P);綴り(P)[つづり, tsuduri] (n) (1) spelling; (2) orthography; (3) patching; binding; (P)
綴じ合わせる;綴じ合せる[とじあわせる, tojiawaseru] (v1) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to tape together; to stitch together
綴り合わせる[つづりあわせる, tsuduriawaseru] (v1) to bind together
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
緊縛[きんばく, kinbaku] (n,vs) (1) bind tightly; (2) (sexual) bondage
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
縅;威(ateji)[おどし, odoshi] (n) leather strap binding the plates of traditional Japanese armor (armour)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding
バインド[ばいんど, baindo] BIND
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs)
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address)
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding

*bind* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันกวด[v.] (bankūat) EN: tie up ; bind FR:
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep l) EN: bookbinder FR:
เชิงกอบ[v.] (choēngkøp) EN: tie up ; bind FR:
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จรึง[v.] (jareung) EN: bind FR:
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
การเย็บเล่มหนังสือ[n. exp.] (kān yeplem ) EN: bookbinding ; book binding FR: reliure [f]
เก็บเล่ม[v.] (keplem) EN: bind ; put in book form FR: relier
เข้าปก[v.] (khaopok) EN: bind FR:
เข้าปกหนังสือ[v. exp.] (khaopok nan) EN: bind a book FR: relier un livre
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind FR: attacher
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
เครื่องประสาน[n.] (khreūang pr) EN: binding agent ; cement FR: liant [m]
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together FR: combiner
กระพัด[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
กระพัด[v.] (kraphat) EN: tie ; bind FR:
กระพัตร[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
กรึง[v.] (kreung) EN: bind FR:
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding FR: police d'assurance [f]
กุ๊น[n.] (kun) EN: edge ; hem ; bind FR:
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัดตราสัง[v.] (mattrāsang) EN: bind a body FR:
แนบแน่น[adj.] (naēpnaen) EN: constant ; binding FR:
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว[n. exp.] (nangseū khu) EN: binder FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
พลังงานยึดเหนี่ยว[n. exp.] (phalang-ngā) EN: binding energy FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi ) EN: wrist-binding ceremony FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
ผูกมัด[adj.] (phūkmat) EN: binding FR:
ผูกมัดด้วยสัญญา[v. exp.] (phūkmat dūa) EN: bind by a contract FR:
ผูกมัดตัวเอง[v.] (phūkmat tūa) EN: bind oneself ; commit oneself FR:
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind ; remove ; divest FR: détacher ; défaire ; décrocher ; déboucler

*bind* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebebindung {f}adhesive binding
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Anhänglichkeit {f}; Bindung
Befestigung {f}; Bindung
Binde {f} | Binden
Bindebogen {n}; Bindung
Bindefähigkeit {f}; Bindequalität
Bindemittel {n} | Bindemittel
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Buchbinderei {f} | Buchbindereien
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding
Buchbinder {m} | Buchbinder
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer
Kathedraleinband {m}cathedral binding
Zement {m} | hydraulisch abbindender Zementcement | hydraulic-setting cement
Chemosis {f}; Ödem der Bindehaut; starke Bindehautentzündung [med.]chemosis
Schaltzeit {f}; Verbindungsdauer
Verbindung {f} | Verbindungen
Anschluss {m}; Verbindung
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit
Legenot {f}egg binding
Fuge {f}; Verbindungsstelle
Abschnürung {f}; Abbindung
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector
Internetanschluss {m}; Internetverbindung
Auslandsgespräch {n}; Auslandsverbindung
Verbindungspunkt {m} | Verbindungspunkte
Kettenband {m}chained binding
Einbandart {n}kind of binding
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden
Ledereinband {m}leather binding
rechtsverbindlich {adj}legally binding
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Miniatursteckverbinder {m} [electr.] | Miniatursteckverbinder
Myositis {f}; Entzündung des Bindegewebes im Muskel [med.]myositis
Krawatte {f}; Binder
Bindfaden {m} | Bindfäden
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder
Steckverbindung {f}; Steckverbinder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bind*
Back to top