ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เย้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เย้ย*, -เย้ย-

เย้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย้ย (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เยาะหยัน
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หยัน Ops. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย
เย้ย (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, หยัน
เย้ยหยัน (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยหยัน (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยเยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derisible(ดิริซ'ซะเบิล) adj. เป็นที่เย้ยหยันได้
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
pantagrueln. ผู้ที่มีนิสัยหยาบคาย ดุดัน ชอบเย้ยคนอื่น.
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt,tease,ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeer (vi.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแหนม Syn. scoff, gibe, ridicule Ops. praise, applaud
jeer at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน Syn. laught at
laught at (phrv.) เย้ยหยัน See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน
mordant (adj.) เย้ยหยัน See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี Syn. sarcastic, biting, trenchant
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
farcical (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. laughable, comical, absurd
flout (vi.) เยาะเย้ย See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม Syn. mock, disdain, scorn Ops. praise, esteem
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
flout (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น Syn. insult, gibe Ops. respect, praise
gibe (vi.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน Syn. mockery, ridicule Ops. praise
gibe (vi.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe (vt.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at
guy (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน Syn. mock
ironic (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
jape (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock, make fun of
jeer (n.) คำเย้ยหยัน See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม Syn. derision, taunt, gibe Ops. praise, laudation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I'm going, too.เย้ย ฉันกำลังไปเหมือนกัน
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้
We mock what we don't understand.คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด
I think a suspended sentence is unlikely.หัวหน้า ผมไม่ได้พยายามเยาะเย้ยคุณนะ
And they did it with all of you laughing in their face.และพวกเขาทำมันท่ามกลาง เสียงหัวเราะเยาะเย้ยของคุณ
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
Humiliating. It's an abomination.ถูกเย้ยหยัน มันน่ารังเกียจมาก
You were always the popular one, and Shelley was the brainy one Lily was the fun one and Paige was the sexy one, and I was the big, fat one.-จะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม -ฉันพูดจริง ทำไมละ? ทำไมฉันจะ, ทำไมผู้หญิงอ้วนๆจะทำไม่ได้?
It's called sarcasm, Dr. Rosen.เขาเรียกว่าคำพูดเย้ยหยัน คุณหมอโรเซ็น
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
In the most cynical way.ในทางที่น่าเย้ยหยันที่สุด
Look... we've never beaten Beechwood, okay?(เสียงเยาะเย้ย) ฟังนะ เราไม่เคยชนะบีชวู้ด เข้าใจไหม ?
Is that why you're here? You're here to mock me?คุณถึงมาที่นี่สินะ มาเยอะเย้ยผมล่ะสิ
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด
You want to humiliate me some more?อยากจะเยาะเย้ยฉันอีกละซิ
Go ahead.Humiliate me some more,please.เอาเลย เยาะเย้ยซะให้พอใจ,ตามสบาย
At least my death Would be ironic.อย่างน้อยการตายของผมจะถูกเยาะเย้ย
That was all for her?นี่คุณทำเย้ยเธอเหรอ?
Maybe you got slapped around one too many times for lunch money on your way to the bus.บางทีนายอาจจะถูกเยาะเย้ยบ่อยมากเกินไป ถึงเงินค่าอาหารกลางวันที่ได้ไปขึ้นรถบัส
Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you?ทำไมคุณต้องเย้ยผม ขณะที่ผมพูดความจริง ใช้ความสามารถทั้งหมดของผม พยายามที่จะช่วยคุณ
I don't know if you're kidding or being ironic, because chipmunks don't talk.รู้อะไรมั้ย? ผมไม่รู้ว่าคุณล้อเล่นรึเปล่า หรือกำลังเยาะเย้ย เพราะว่ากระรอกพูดไม่ได้
Oh, you like to mock the war effort, do you?นี่ แกกำลังเย้ยหยันการทำสงครามครั้งนี้ยังงั้นเหรอ
They mock us. They mock our...พวกเขาเยาะเย้ยเรา, เยาะเย้ยพระเจ้า เยาะเย้ยศรัทธาเรา
Our God, our faith, our values, our very lifestyle.เยาะเย้ยค่านิยมเรา แบบแผนชีวิตของพวกเรา
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา
That's right, now he's listening.ตอนนี้คุณกำลังเยาะเย้ยผมมากกว่า กำลังสอนให้ผมรู้วิธีจัดการกับมัน
I was not spying. I was mocking you.ผมไม่ได้แอบดู ผมตั้งใจจะเย้ยคุณ
Claire, this isn't a great time.เอ่อ,นั่นมันเยาะเย้ยกันนะ
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา
AND THAT HE'S UNWANTED AND OBSOLETE IN THEIR LIVES.ในฐานะสามี เขารู้สึกเหมือนถูกดูถูกและเยาะเย้ยจากภรรยา ใช่ ถูกล่ะ ต้องดีแน่ๆ
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย
Are you here to gloat? over what?เธอมาที่นี่เพื่อเยาะเย้ยเหรอ เรื่องอะไร
Familiar with the concept of sarcasm.รู้สึกคุ้นกับคำเยาะเย้ย
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เย้ย
Back to top