ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สวย*, -สวย-

สวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวย (v.) be beautiful See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be graceful, be handsome Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ
สวยงาม (adj.) beautiful See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely Syn. สวย, งาม Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
สวยพริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. งามพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
สวยสง่า (v.) be splendid See also: be gorgeous, be sumptuous Syn. สวยงาม
สวยหยาด (v.) be beautiful See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, be alluring Syn. สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ
สวยหยาดเยิ้ม (v.) be beautiful See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, be alluring Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ
สวยหรู (adv.) splendidly See also: gorgeously, sumptuously Syn. สวยงาม
สวยหรู (v.) be splendid See also: be gorgeous, be sumptuous Syn. สวยงาม, สวยสง่า
สวยหรู (adj.) splendid See also: gorgeous, sumptuous
สวยหวาน (adj.) sweet looking See also: pretty
สวยเลิศ (v.) be beautiful See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, be alluring Syn. สวยหยาด, สวยเลิศเลอ
สวยเลิศเลอ (v.) be beautiful See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, be alluring Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
cutey(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
cutie(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dish(ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น, Syn. vessel,container
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย,ช่างทำผม
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม,ความงาม,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
goodly(adj) สวย,ดี,งาม,หล่อ,หน้าตาดี
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
legible(adj) อ่านออก,อ่านง่าย,ชัดเจน,สวย
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
ornament(vt) ประดับ,ทำให้สวย,ตกแต่ง,เสริมแต่ง
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
siren(n) หวูด,พรายน้ำ,แตรสัญญาณ,หญิงล่อลวง,หญิงสวย,เสียงคราง
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusiform-รูปกระสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shuttle valveลิ้นกระสวย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Elliptical Shapeรูปรีแบบกระสวย [การแพทย์]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Fusiformรูปร่างเหมือนกระสวย,ฟิวซิฟอร์ม,รูปกระสวย,รูปร่างเป็นกระสวย,สปอร์รูปกระสวย [การแพทย์]
gemอัญมณี, แร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
grottoถ้ำลอด, ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spodumene สปอดูมีน แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lily (adj.) สวย See also: งาม Syn. fair
nice (adj.) สวย See also: น่าดู, น่ามอง
picturesque (adj.) สวย See also: งดงาม, มีเสน่ห์ Syn. pictorial, scenic, graphic
pulchritudinous (adj.) สวย
beautiful (adj.) สวยงาม See also: งาม, งดงาม, สดสวย Syn. gorgeous Ops. ugly
elegant (adj.) สวยงาม See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย Syn. graceful, stylish
exquisite (adj.) สวยงาม See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย Syn. beautiful, delicate, elegant
fair (adj.) สวยงาม See also: งาม, อ่อนหวาน
fine (adj.) สวยงาม See also: งาม, ชวนมอง Syn. good-looking, handsome, attractive Ops. ugly, ungraceful
look well (phrv.) สวยงาม See also: ดึงดูดใจ, เข้ากันได้ดีกับ Syn. look good Ops. look bad
well-favored (adj.) สวยงาม (คำทางการ) See also: หน้าตาดี, หล่อ, งาม Syn. attractive, comely, good-looking
well-favoured (adj.) สวยงาม (คำทางการ) See also: หน้าตาดี, หล่อ, งาม Syn. attractive, comely, good-looking
spiffy (adj.) สวยงาม (คำไม่เป็นทางการ) See also: โก้เก๋, เรียบร้อยหมดจด Syn. dandy, smart, spruce
ravishing (adj.) สวยงามมาก Syn. gorgeous
empyreal (adj.) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี) See also: เยี่ยมยอด Syn. gloriou, sublime
empyrean (adj.) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี) See also: เยี่ยมยอด Syn. empyreal, gloriou, sublime
gloriou (adj.) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี) See also: เยี่ยมยอด Syn. empyreal, sublime
paradoxical (adj.) สวยแต่รูป See also: ดูเหมือนถูกต้องแต่จริงๆ แล้วผิดพลาด Syn. sophistic Ops. true
specious (adj.) สวยแต่รูป See also: ดูเหมือนถูกต้องแต่จริงๆ แล้วผิดพลาด Syn. paradoxical, sophistic Ops. true
admiral (n.) ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
She's tall, thin and beautifulเธอสูง ผอม และสวย
Oh, it's a gorgeous dressโอ มันเป็นชุดที่สวยงามมาก
She gets more beautiful every time I see herเธอสวยขึ้นทุกทีที่ได้เจอกัน
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aw, pretty lady, let me help you up.อ๊ะ ผู้หญิง สวย ให้ฉัน ช่วยให้คุณ ขึ้น
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย
That's talented and pretty and funny... and cooks great and dances great... and doesn't need a man to be those things.คนที่เก่ง สวย ตลก ทำอาหารเก่ง เต้นรำเก่ง และไม่ต้องการผู้ชายมาช่วย
Fabulous, yeah.ฮะ สวย สวยดี ยังไงซะ..
You're young, pretty and richยังสาว สวย แล้วก็รวย
A room full of beautiful women in towels and mud.ที่นี่มีแต่สาว ๆ สวย ๆ พันผ้าขนหนู... แช่โคลน
(CELL PHONE RINGING )-หล่อน สวย ใช่มั๊ย,หื๊อ ? -ช่าย.
Actually, Morgan met her online in this kind of chat room.- สวย มอร์แกนเจอเธอในแช็ตรูมน่ะ
Hey, we got a great fuckin' view! It's a great view!เฮ้ วิว สวย สัด ๆ เลย วิวแจ๋วมาก
The hottest women, the finest clothes the best dopeสาว ๆ สวย ๆ เสื้อผ้าชั้นเยี่ยม ยาเสพติดที่ดีเลิศ
Cute little snapper.- สวย เฉียบ เหมาะมือ
You are smart and beautiful and funny.คุณเก่ง สวย และก็ตลกดี
This is just what this nice dress needs... and it goes across the dress.นี่คือสิ่งที่ ชุด สวย ๆ ต้องมี วางพาดขวาง ชุดไป มันดูสวยมาก
There it is. Okay, run VT.ใช่แล้ว สวย ๆ ๆ ๆ ต้องอย่างนี้แหล่ะ
Wife was nice, pretty. Son was quiet.คนแม่ก็ดี, สวย ส่วนลูกชายเงียบๆ
Did you ever think that the two of us would wind up with smart, beautiful, sexually adventuresome girls on Valentine's Day?นายเคยคิดมั้ยว่าเราสองคน จะมีสาวที่ทั้งฉลาด สวย เซ็กซี่สุดๆ ในวันวาเลนไทน์
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก
We have many fine women.เรามี สาว ๆ สวย ๆ หลายคน
What's a pretty little thing like you doing out here all alone?อะไร เป็นสิ่งที่ เล็ก ๆ น้อย ๆ สวย เหมือนคุณ ทำ ทั้งหมด ออกจากที่นี่ คนเดียว
There ain't no man in his right mind that leaves a pretty little thing like you out here all alone.ไม่มี มนุษย์คนใด ในใจ ขวาของ เขา ที่จะทิ้งสิ่งเล็กน้อย สวย เหมือนที่คุณ ออกจากที่นี่
That's my pretty little show horse. Look at you.นั่นคือ การแสดง ม้า น้อยของฉัน สวย มองคุณ
Show him how that pretty little mouth of yours couldn't get enoughแสดงให้เขาเห็น ว่าการที่ ปาก สวย ๆ ของเธอ ไม่สามารถรับเพียงพอ
Let's see how long you can keep that pretty little face of yours.ลองดูว่า ระยะเวลาที่คุณ สามารถ เก็บ ที่ ใบหน้า น้อย สวย ของ คุณ
Tomorrow morning at the docks... nine cars, top end and very hot.พรุ่งนี้เช้า ที่อู่เรือ... รถ 9 คัน รุ่นท็อป สวย ๆ ทั้งนั้น
Popular, beautiful, gregarious.เด่นดัง สวย ชอบสังคม
Which part? Sabrina is glamorous, sexy, beautiful.เรื่องไหนล่ะ ซาบรีน่าสาวทรงสเน่ห์ สวย เซ็กซี่
I mean like hot, sexy, voluptuous girls.ฉันหมายถึง สวย เซ็กซี่ ยั่วสวาท
She's smart, kind, beautiful, funny, and I'm madly in love with her."เธอทั้งฉลาด จิตใจดี สวย มีอารมณ์ขัน "และผมหลงรักเธออย่างหัวปักหัวปำ
Your Honor, you've heard the expression "beer goggles."สองเท่าที่กฎหมายกำหนด ด้วยความเคารพ, ท่านคงเคยได้ยิน\ สำนวนที่ว่า แว่นตาเบียร์\ (แว่นตาเบียร์ เป็นสำนวนที่แปลได้ว่า = เห็นอะไรก็ สวย หล่อ ดูดีไปหมด ในตอนเมา)
So you don't like funny beautiful women who are totally out of your league?งั้น คุณไม่ได้ชอบผู้หญิง สวย ตลก คนที่เป็นมิตรอย่างสิ้นเชิง
Young, pretty, short blond hair.ยังสาว สวย ผมสั้นสีบลอนด์
She's smart, pretty, taught me how to take my own pulse, and Emma loves her.เธอฉลาด สวย สอนฉันให้จับชีพจรตัวเองยังไง และเอมม่ารักเธอ
Beautiful. Be safe, please.สวย ขอร้องหละปลอดภัยกลับมานะ
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ
Beauty, brains, and a big heart to boot.สวย ฉลาด นอกจากนี้ยังใจบุญอีก
Beautiful; that's what I like to hear.สวย นี่แหละที่อยากได้ยิน
A nice-looking wife, two beautiful kids.สวย ภรรยา สองเด็ก ที่สวยงาม
Beautiful, beautiful. Poly what?สวย สวยมาก หลายด้านอะไร
Sexy and smart and amazing, who you're super-attracted to, is, like, this far away from you, you know.สวย เก่ง ดี ฉลาด แล้วเราก็ชอบเขา แล้วเขาก็บังเอิญว่าอยู่ ใกล้แค่เนี้ย...
A sexy, 52-24-48 angel named Tiffani.สวย เซ็กซี่ 52-24-48 นางฟ้านามว่า ทิฟฟานี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สวย
Back to top