ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กาล*, -กาล-

กาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาล (n.) tense
กาล (n.) time See also: period of time, era, epoch Syn. เวลา, คราว, ครั้ง, หน
กาลกิณี (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
กาลกิริยา (n.) death See also: lifelessness Syn. ความตาย
กาลครั้งหนึ่ง (adv.) once See also: at one time, once upon a time
กาลนาน (adv.) for ever and ever Syn. กาลปาวสาน, ตลอดกาล
กาลปาวสาน (adv.) for ever and ever Syn. ตลอดกาล
กาลสมัย (n.) age See also: era Syn. ยุค, ช่วงเวลา
กาลอก (n.) chipping See also: whittling, chop, cutting, hewing (wood), trim Syn. การขูด, การปลอก, การตัด, การเหลา, การเกลา, การเล็ม
กาลักน้ำ (n.) siphon See also: syphon
กาล (n.) Kali See also: the wife of Siva Syn. พระแม่กาลี, เจ้าแม่กาลี
กาล (n.) bad See also: evil, wicked, sinful, devilish Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า Ops. ดี, ประเสริฐ
กาลเทศะ (n.) time and place See also: occasion, situation
กาลเทศะ (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความสมควร, ความเหมาะเจาะ
กาลเวลา (n.) time See also: period of time, era, epoch Syn. เวลา, ระยะเวลา, ยุค, สมัย
กาลแรกตรัสรู้ (n.) first time of enlightenment of Buddha
English-Thai: HOPE Dictionary
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
aorist(เอ'อะริสท) n. กาลกริยาในไวยากรณ์, -adj. เกี่ยวกับ aorist (a verb tense)
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
arose(อะโรซ') อดีตกาลของ rise
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
ate(เอท) อดีตกาลของ eat
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake
b.c.abbr. Before Christ ก่อนคริสต์กาล
badeอดีตกาลของbid
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballpenปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
became(บีเคม') v. อดีตกาลของbecome
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
begat(บิแกท') อดีตกาลของbeget
betook(บิทุค') v. อดีตกาลของbetake
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
blew(บลู) v. อดีตกาลของ blow
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
came(เคม) v. อดีตกาลของcome
caret^ (สัญลักษณ์) หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
carny(คาร์'นี) n. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
christmas(คริส'เมิส) n. เทศกาลคริสต์มาส,วันคริสต์มาส (25 ธันวาคม)
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
christmas cardn. บัตรอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส
christmas caroln. เพลงสรรเสริญในเทศกาลคริสต์มาส
christmastiden. เทศกาลตรุษฝรั่ง,เทศกาลคริสต์มาส
christmastimen. เทศกาลตรุษฝรั่ง,เทศกาลคริสต์มาส
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
night(n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ
nightly(adj) ที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน,ที่เกิดขึ้นในยามวิกาล
Noel(n) เทศกาลคริสต์มาส
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
perennial(adj) ตลอดกาล
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล
pluperfect(n) อดีตกาลสมบูรณ์
preterite(adj) อดีตกาล
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
siphon(n) ท่อเก็บน้ำ,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ
syphon(n) ขวดโซดาฉีด,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ,ท่อเก็บน้ำ
tact(n) ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almanacกาลานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
timeกาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anachronismการผิดกาละ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carol; caroleเพลงเทศกาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronohorizonแนวชั้นตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interimระหว่างกาล, ชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interregnumช่วงว่างระหว่างรัชกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paleomagnetism; palaeomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Pascal(ภาษา)ปาสกาล, (ภาษา)พาสคัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regnal yearsปีในรัชกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Siphon กาลักน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Tenseกาล [TU Subject Heading]
Weatherกาลอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Bongfai Festival, Thailandเทศกาลบั้งไฟของไทย [TU Subject Heading]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป
Pascal ภาษาปาสกาล [คอมพิวเตอร์]
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอลภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง พื้นผิวหรือแนวระดับน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ ระหว่างเขตอิ่มน้ำกับเขตอิ่มอากาศ ณ ระดับน้ำใต้ดินนี้แรงดันน้ำในชั้นหินเท่ากับแรงดันของบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation หมวดทรัพยากรอากาศ หมายถึง พื้นผิวบนของเขตอิ่มน้ำ ระดับน้ำนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ในบริเวณภูเขาที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 ซม. ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ในแถบภูมิอากาศร้อนแห้ง ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึกมาก บริเวณที่ใกล้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ระดับใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินและระดับน้ำนี้จะลาดเอียงเข้าหาแหล่งน้ำที่อยู่ ใกล้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tense (n.) กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา)
once upon a time (idm.) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว See also: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
present tense (n.) กาลปัจจุบัน (ทางไวยากรณ์)
perfect (n.) กาลสมบูรณ์ (ทางไวยากรณ์)
all year round (idm.) ตลอดฤดูกาล
annual festival (n.) เทศกาลประจำปี
ballpoint (n.) ปากกาลูกลื่น
bunting (n.) ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง
cartwheel (n.) การตีลังกาล้อเกวียน
ceremonial (n.) พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ Syn. appropriate
charge (vt.) ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล
chestnut (n.) เกาลัด
constantly (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Ops. inconstantly
curfew (n.) การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล See also: เคอร์ฟิว
curfew (n.) เวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล See also: เวลาเคอร์ฟิว
Easter (n.) เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
Easter egg (n.) ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter) See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์
Eastertide (n.) ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์
elaspe (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล) See also: ล่วง Syn. pass, glide
eternity (n.) สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา) Syn. afterlife
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
Do you often go to that festival?คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม?
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
It would be lost forever!มันอาจจะหายไปตลอดกาล
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is no question a part of me will forever be up on that Mountain, dead...มีคำถามคือ ส่วนหนึ่งของฉันจะไปตลอด กาล จะขึ้นไปบนภูเขาที่ตายแล้ว
Once there was a girl who worked at the Cheesecake Factory, and she wasn't very good at her job.กาลครั้งนึง มีผู้หญิงทีทำงาน/Nให้กับร้านชีสเค๊กแฟกตอรี่ เธอทำได้ไม่ค่อยดีหรอก
Once upon a time, Princess B. was a virgin queen, and her king was named Archibald.กาลครั้งนึง เจ้าหญิงบีผู้เป็นราชินีแสนบริสุทธิ์ และพระราชาของเธอคืออาชิบอลด์
Once upon a time, I could go back ten generations without giving it a thought.กาลครั้งหนี่งนานมาแล้ว ฉันอยากจะย้อนกลับไปสิบชั่วคนอย่างไม่คิดอะไรเลย
Once upon a time, deep in the 15-acre wood,กาลครั้งหนึ่ง กลางป่าลึกกว้าง 15 เอเคอร์
Well, long ago, before the world was round,กาลครั้งหนึ่ง ก่อนที่โลกจะกลม...
Once upon a time you dressed so fineกาลครั้งหนึ่ง คุณแต่งตัวเพื่อปรับ
Once upon a time I was a hell of an engineer.กาลครั้งหนึ่ง ฉันเป็นนรกของวิศวกร
Once upon a time there was an invisible knight, who served the Silent King,กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจเป็นอัศวิน ผู้ำทำหน้าที่ปกป้องแบบเงียบๆ
Once upon a time, in the land of bossa nova, lived a girl named Isabella.กาลครั้งหนึ่ง ณ ดินแดนแห่งบอสซาโนว่า มีหญิงนางหนึ่งนามว่าอิซาเบลล่า
Once upon a time a gardenกาลครั้งหนึ่ง ณ.สวนแห่ง
Once Upon A Time - S01E10 7:15 A.M.กาลครั้งหนึ่ง ตอนที่ 10 " 7:
♪ Once Upon a Time - S01E14 Dreamyกาลครั้งหนึ่ง ตอนที่14 " ดรีมมี่ " ระวัง ขอโทษจ๊ะ
Once a fireman rescued a girl from a blaze.กาลครั้งหนึ่ง นักดับเพลิงได้ช่วย ชีวิตสาวน้อยจากกองเพลิง
Once upon a time, the alchemists thought whatever they put into the furnace could turn into something new.กาลครั้งหนึ่ง นักเล่นแร่แปลธาตุคิดว่า อย่างไงก็ตามสิ่งที่พวกเขาใส่ลงไปในเตาหลอม สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ได้
Well, once upon a time, there was a young man... probably around 10 or 11, who got it in his head that he wanted to take his father fishing.กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มี เด็กชายคนหนึ่ง อายุราวๆ 10 หรือ 11 บางคนบอกเขาว่า
Once upon a time a peasant girl was victim of a crimeกาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีสาวน้อยชาวบ้านเป็นเหยื่อของเรื่องน่าเศร้า
Once upon a time, there was a couple in a car in the woods making out or something.กาลครั้งหนึ่ง มีคู่รักที่อยู่ในรถในป่า กำลังจู๋จี๋กันอยู่
Once upon a time there was this... superhero.กาลครั้งหนึ่ง มีซูเปอร์ฮีโร่
Once there was a Baby Star, he lived up near the sun.กาลครั้งหนึ่ง มีดาวดวงน้อยดวงหนึ่ง เขาอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์
Once upon a time there was a legendary figure calledกาลครั้งหนึ่ง มีตำนานของคนที่เรียกว่า
There once lived a mean cuckoo guy named Young-Dal.กาลครั้งหนึ่ง มีนกดุเหว่าตัวผู้ ชื่อว่า ยง-ดาล
Once upon a time, there was a witch named silasกาลครั้งหนึ่ง มีพ่อมดชื่อไซลัส
There were once three brothers, who were traveling along a lonely winding road...กาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องสามคนกำลังเดินทางไปบนถนนที่คดเคี้ยว
There were once three brothers, who were traveling along... a lonely winding road...กาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องสามคนกำลังเดินทางไปบนถนนที่คดเคี้ยว
Once there were... two princesses.กาลครั้งหนึ่ง มีเจ้าหญิงสองพระองค์...
Once there was a boy, don't ask me where, who couldn't read or write.กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กชายคนนึง ไม่ต้องถามว่าที่ไหน ที่อ่านเขียนไม่ได้
Once upon a time a little boy called Abe.กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่งชี่อ "เอ๊บ"
Once upon a time, there was a little boy.กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่ง
There's a girl. There now, quiet.กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กหญิงคนนึง เงียบนะจ๊ะ
Once upon a time there was a little town in Maine called Haven.กาลครั้งหนึ่ง มีเมืองเล็กๆหนึ่ง ในเมนน์ เรียกว่า เฮเวน
Once upon a time there was a little boy where's the pictures?กาลครั้งหนึ่ง ยังมีเด็กชาย... เอารูปด้วยสิฮะ
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้าย ได้ส่งตัวละครในหนังสือนิทานทุกตัว ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีชั่วร้ายเนรเทศ ตัวละครทุกตัว ที่คนเคยรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time, an Evil Queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง ราชินีผู้ชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละครในนิทาน ที่คุณรู้จัก มาสู่โลกของเรา
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า
One day, not so long ago, your mother... was sitting in the window, looking out on the snow that covered the land.กาลครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้... ขณะมารดาของท่านกำลังนั่งเหม่อมอง ผ่านบานหน้าต่างไปยังหิมะขาวข้างนอก
Once upon a time, we cash these in and live happily ever after, the end.กาลครั้งหนึ่ง เราเอามันไปขาย แล้ว อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดกาล จบ
Once upon a time, an evil queen banished every storybook character you've ever known to our world.กาลครั้งหนึ่ง แม่มดชั่วร้าย เนรเทศทุกตัวละคร ที่เราเคยรู้จักมาสู่โลกของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กาล
Back to top