ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pleasing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pleasing, -pleasing-

*pleasing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displeasing (adj.) ซึ่งทำให้ไม่พอใจ See also: ที่ทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexing Ops. pleasant, pleasing
displeasing (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: ซึ่งไม่ผิดหวัง Syn. disappointing, inadequate, undesirable Ops. excellent, satisfactory, gratifying
pleasing (adj.) น่าพอใจ See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี Syn. delightful
pleasing (adj.) ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย Syn. gratifying, satisfying
pleasingly (adv.) อย่างน่าพอใจ See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี Syn. agreeably, gladly, pleasantly
unpleasing (adj.) ซึ่งไม่ดึงดูดใจ See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์ Syn. ugly Ops. handsome, nice-looking
unpleasing (adj.) ไม่ต้องการ See also: ไม่เป็นที่ปรารถนา Syn. uninviting Ops. attractive
English-Thai: HOPE Dictionary
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
English-Thai: Nontri Dictionary
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดหู (adv.) be unpleasing to the ear See also: sounding discordant, sounding disharmonious, sound unpleasant Syn. ไม่เข้าหู Ops. ลื่นหู
ถูกตา (v.) be pleasing to the eyes See also: be beautiful, be good-looking Syn. งาม, น่าดู, ต้องตา
ไม่เข้าหู (adv.) be unpleasing to the ear See also: sounding discordant, sounding disharmonious, sound unpleasant Ops. ลื่นหู
กระหนอกระแหน (adv.) pleasingly and lively (talk)
กะหนอกะแหน (adv.) pleasingly and lively (talk) Syn. กระหนอกระแหน
งามตา (v.) be pleasing See also: be pleasant, be nice, be delightful Syn. สวยงาม, ดูดี, เรียบร้อย, เป็นระเบียบ Ops. รก, รุงรัง
จับจิต (adv.) pleasingly See also: delightfully, enhantingly, captivatingly Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ
ถูกอกถูกใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ
บันเทิงใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลิน
มโนรม (adj.) pleasing See also: likable, cute, beautiful Syn. มโนรมย์, งาม
มโนรมย์ (adj.) pleasing See also: likable, cute, beautiful Syn. งาม
เจริญตาเจริญใจ (v.) to be pleasing See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา Ops. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่
เจริญตาเจริญใจ (adj.) pleasing See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful
เจริญตาเจริญใจ (adv.) pleasingly See also: lovely, pleasurably, delightfully
เจริญใจ (adj.) pleasing See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive
เจริญใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ
เป็นที่ชื่นชอบ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ
เป็นที่ชื่นชอบ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ
เป็นที่น่าพอใจ (adv.) pleasingly See also: satisfyingly
เป็นที่น่าพอใจ (adv.) pleasingly See also: satisfyingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My frame. Where's my pleasing arc?กรอบของฉัน บอกแล้วใช่ไหม?
She was one of a series, neither offending or pleasing him.แค่อีกคนทีไม่เกี่ยวกับเขา
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน
You're just pleasing yourself.แกแค่อยากทำในสิ่งที่แกพอใจเท่านั้นเอง
It must be pleasing that everything is working out.มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้
If your sex organs are aesthetically pleasing,you're the yanks.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างสวยน่ามอง คุณ่ป็นอเมริกัน
What was it that won her? Your manner, smiles and pleasing address?ใช้อะไรมัดใจหล่อนล่ะ ท่าทาง รอยยิ่ม หรือคำพูดหวานๆ
Because you care more about saving for your stupid boat and pleasing yourself than you ever did about me.เพราะคุณห่วงแต่เก็บเงินเพื่อเรือบ้าๆ ของคุณ หาความสุขให้กับตนเองไม่เคยสนใจฉันเลยสักนิด
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
I've been pleasing women for decades now.ผมจะทำให้ถูกใจผู้หญิง\สำหรับทศวรรษนี้เลย

*pleasing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 美观 / 美觀] pleasing to the eye; beautiful; artistic
[pàn, ㄆㄢˋ, 詊] pleasing; clever talk
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 顺眼 / 順眼] pleasing to the eye; nice to look at
顺耳[shùn ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄦˇ, 顺耳 / 順耳] pleasing to the ear
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner

*pleasing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目の正月[めのしょうがつ, menoshougatsu] (exp) feast for one's eyes; sight as pleasing as the New Year
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy

*pleasing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนิฐ ; อำนิษฐ์ [adj.] (amnit) EN: pleasing ; satisfying FR:
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēng j) EN: pleasingly FR:
อิฏฐ- ; อิฐ-[pref.] (ittha-) EN: pleasing ; satisfying FR:
จับจิต[adv.] (japjit) EN: pleasingly FR:
จับตา[adj.] (japtā) EN: pleasing to the eyes ; attractive FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement
กะหนอกะแหน[adv.] (kanøkanaē) EN: pleasingly and lively FR:
กะหนอกะแหน[adv.] (kanøkanaē) EN: pleasingly and lively FR:
ขวางหูขวางตา[adj.] (khwānghūkhw) EN: displeasing ; irritating FR:
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
มโนรม = มโนรมย์[adj.] (manōrom) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful FR: plaisant
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เป็นที่ชื่นชอบ[adj.] (pen thī che) EN: pleasing ; popular FR: populaire
ภิรมย์ [adj.] (phirom) EN: pleasing ; pleasurable ; satisfying FR:
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:
เพลิดเพลินเจริญใจ[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly FR:
พูดเอาใจ[v. exp.] (phūt aojai) EN: be ingratiating ; be pleasing ; say what somebody wants to hear FR:
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
เสนาะ[adj.] (sanǿ) EN: sweet ; melodious ; harmonious ; pleasing to the ear FR: mélodieux ; agréable à l'oreille
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing FR:
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial FR: plaisant
ถูกตา[adj.] (thūktā) EN: pleasing to the eyes FR:
เย็นหู[adj.] (yenhū) EN: pleasing to ear ; soothing to the ear FR:
เย็นตา[adj.] (yentā) EN: attractive ; pleasing FR:

*pleasing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pleasing*
Back to top