ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cute*, -cute-

cute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cute (adj.) เฉลียวฉลาด Syn. clever, sharp, shrewd
cute (adj.) น่ารัก
English-Thai: HOPE Dictionary
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
cutey(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
English-Thai: Nontri Dictionary
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารักน่าชัง (adj.) cute See also: pretty, lovely Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง (adj.) cute See also: lovable, charming, sweet, lovely Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่ารักน่าชัง (v.) be cute See also: be pretty, be attractive, be lovely Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง (v.) to be cute See also: to be lovely, to be exquisite Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
ประหัตประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
ประหาร (v.) execute See also: put to death Syn. ฆ่า
ประหาร (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร
ประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
ประหารชีวิต (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร
ปลิดชีพ (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร
ฟ้องคดี (v.) prosecute Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง
มุมแหลม (n.) acute angle See also: sharp angle, angle between 0 and 90 part of
สำเร็จโทษ (v.) execute See also: put to death Syn. ฆ่า, ประหาร
เก๋ไก๋ (v.) be cute See also: be chic, be snazzy, be smart, be modish Syn. สวย, เก๋
แขวนคอ (v.) execute by hanging
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก!
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ
You're a cute little fellow.อ่า คุณเป็นเพื่อนน้อยน่ารัก
They look cute when they're asleep.ไม่ได้พวกเขาดูน่ารักเมื่อพวกเขา กำลังนอนหลับ มนุษย์เกือบ
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็...
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว!
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ...
No, no, what he means is do you promise to pay lots of attention to me no matter what D.J does or how cute Michelle is?เดทของเราจะสิ้นสุดกันที่นี่ แต่ฉันคิดว่าเดทของพวกเราต้องชนะแน่ๆ พวกนายรู้ไหมว่าเราทำอะไรกัน
And cute little Murray, whose mother adores him, is a...ส่วนเมอเรย์ตัวน้อย ซึ่งแม่รักเทิดทูนเป็น...
A cute girl, Kantaเธอน่ารักไม่ใช่เหรอ กันตะ
He might almost be cute if it wasrt for that pigheadedness.เขาเกือบจะอาจจะน่ารักถ้ามัน wasrt สำหรับ Pigheadedness ที่
The one with the great hair, sexy smile, really cute butt?คนที่มีผมเนี้ยๆ ยิ้มเซ็กซี่ และก้นน่ารักไง

cute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 急性] acute
急性氰化物中毒[jí xìng qíng huà wù zhōng dú, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, 急性氰化物中毒] acute cyanide poisoning
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 急性照射] acute exposure
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
急性肠炎[jí xìng cháng yán, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, 急性肠炎 / 急性腸炎] acute enteritis
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 锐 / 銳] acute
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, 锐意 / 銳意] acute determination; dauntless
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, 锐敏 / 銳敏] acute; astute; perceptive
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, 可爱 / 可愛] amiable; cute; lovely
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 受刑] beaten; tortured; executed
逗人喜爱[dòu rén xǐ ài, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄞˋ, 逗人喜爱 / 逗人喜愛] cute
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
[zhí, ㄓˊ, 执 / 執] execute (a plan); grasp
行事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 行事] execute; behavior
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 睆] good-looking; cute
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 执行 / 執行] implement; carry out; to execute; to run
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, 激烈] intense; acute; fierce
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
敏锐[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, 敏锐 / 敏銳] keen; sharp; acute
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
迫害[pò hài, ㄆㄛˋ ㄏㄞˋ, 迫害] persecute
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, 尖锐 / 尖銳] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.)
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 剧烈 / 劇烈] violent; acute; severe; fierce

cute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute
かっこかわいい;カッコカワイイ[, kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
愛息[あいそく, aisoku] (n) (your) beloved son; cute boy
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre
エグゼキュート[, eguzekyu-to] (n) {comp} execute
カワユス;かわゆす[, kawayusu ; kawayusu] (int) (abbr) (from かわゆいです) (See かわゆい・1) cute!; adorable!
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
タイパン[, taipan] (n) taipan (Oxyuranus scutellatus)
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n,adj-no) subacute; subacute illness
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
再実行[さいじっこう, saijikkou] (n,vs) {comp} re-execute
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P)
劇症肝炎[げきしょうかんえん, gekishoukan'en] (n) acute hepatitis
卵に目鼻;玉子に目鼻[たまごにめはな, tamagonimehana] (exp) (obsc) cute, white, oval face (appearing as if someone glued eyes and a nose on an egg)
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute)
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) {comp} execute cycle
実行権[じっこうけん, jikkouken] (n) right to execute (file)
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] (n) {comp} execute permission
宣誓人[せんせいじん, senseijin] (n) affiant (person who executes an affidavit)
急性中毒[きゅうせいちゅうどく, kyuuseichuudoku] (n) acute poisoning; acute intoxication
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs)
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission

cute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
มโนรม = มโนรมย์[adj.] (manōrom) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful FR: plaisant
มุ้งมิ้ง[adj.] (mung-ming) EN: cute FR:
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่ารักน่าชัง[adj.] (nā rak nāch) EN: cute FR:
น่ารัก ๆ = น่ารักๆ[adj.] (nā rak nā r) EN: cute FR: mignon
เนี้ยบ[adj.] (nīep) EN: neat ; cute FR:
ตะมุตะมิ[adj.] (tamu tami) EN: cute ; adorable FR:
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids ; hemorrhoid affliction FR: hémorroïdes [fpl]
เบญกานี[n.] (bēnyakānī) EN: Polyscias scutellaria FR:
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
เฉียบพลัน[adj.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe ; acute ; sudden FR:
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ไฟดูด[v. exp.] (fai dūt) EN: get an electric shock ; get a shock ; be electrocuted FR:
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer FR: consulter ; discuter
หูชั้นนอกอักเสบ[n. exp.] (hū chan nøk) EN: acute otitis externa FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khaisanlang) EN: poliomyelitis ; polio ; acute transverse myelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale FR:
ขับรถชน...[v. exp.] (khap rot ch) EN: FR: heurter … en voiture ; percuter … en voiture
ค่อยพูดค่อยจา[v. exp.] (khǿi phūt k) EN: discuss something FR: discuter le coup
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace

cute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
hübsch; reizend; nett; niedlich; süß {adj} | hübscher; reizender; netter; niedlicher; süßer | am hübschsten; am reizendsten; am nettesten; am niedlichsten; am süßestencute | cuter | cutest
Ausführungszyklus {m}execute cycle
nett {adv}cutely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cute
Back to top