ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charming*, -charming-

charming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charming (adj.) ที่ใช้เวทย์มนตร์ See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming (adj.) มีเสน่ห์ See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก Syn. pleasing
charmingly (adv.) อย่างน่าหลงไหล See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก Syn. pleasantly, sweetly
English-Thai: HOPE Dictionary
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมขำ (adj.) charming See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty Syn. คมคาย
คมคาย (adj.) charming See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty Syn. คมขำ
เจ้าเสน่ห์ (adj.) charming See also: fascinating, enchanting Syn. มีเสน่ห์
นงลักษณ์ (n.) charming woman See also: woman or girl of charm, blissful woman, girl of good character
ขำ (v.) be pretty and charming See also: be handsome, be attractive Syn. คมขำ, ดำขำ
พริ้งเพริศ (v.) be charming See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง
มีเสน่ห์ (v.) be charming See also: be attractive, be seductive, be cute
หยาดเยิ้ม (adv.) sweetly and charmingly
เจ้าเสน่ห์ (v.) be charming See also: be attractive, be fascinating Syn. มีเสน่ห์
เพรี้ยมพราย (adj.) pretty and charming
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน.
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง?
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้
You must have been very charming when you were young.ตอนคุณยังเด็ก คุณคงเป็นคนมีเสน่ห์มากสินะ
That's a charming new development.น่าสนใจนี่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่
What charming people, hm?What charming people, hm?
A charming woman, Mr. Hagen. Although she gave me quite a fright for a moment there.เสน่ห์เธอแรงมาก คุณเฮเก้น ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันกลัวว่า
Aside from the fact that he is gorgeous, charming and sings like an angel...นอกจากรูปหล่อ เสน่ห์พราว ร้องเพลงเก่ง
And when am I going to get to baby-sit with your charming little Georgey again?แล้วนี่เมื่อไหร่ฉันจะได้ เป็นพี่เลี้ยงให้หนูน้อยจอร์จี้อีกล่ะ

charming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, 妩媚 / 嫵媚] lovely; charming

charming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P)
優艶[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) charming; fascinating
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish
魅力的[みりょくてき, miryokuteki] (adj-na) charming; fascinating
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring

charming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เจ้าเสน่ห์[X] (jao sanē) EN: charming FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
คมขำ[adj.] (khomkham) EN: pretty ; charming ; attractive FR:
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating FR:
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
มีเสน่ห์มาก[adj.] (mī sanē māk) EN: very charming ; very attractive FR: tout à fait charmant ; avec beaucoup de charme
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
นงลักษณ์[n.] (nonglak) EN: charming woman ; beautiful woman FR:
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:
เสน่ห์จันทร์[n. exp.] (sanē jan) EN: charming moon FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
ยวนตา[adj.] (yūan tā) EN: inviting ; charming ; enticing FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
หยาดเยิ้ม[adv.] (yātyoēm) EN: sweetly and charmingly FR:

charming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charming
Back to top