ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*whip*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whip, -whip-

*whip* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair crack of the whip (idm.) โอกาสเหมาะในการทำบางสิ่ง
horsewhip (n.) แส้ม้า
whip (vt.) หวด See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน Syn. beat, lash, thrash
whip (vt.) ตวัด See also: สะบัด, ปัด, ปะทะ
whip (vt.) เสียดสี See also: ประณาม
whip (vt.) ชนะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เอาชนะ, คว่ำลงได้, ทำให้แพ้ราบคาบ Syn. beat, defeat, overcome Ops. lose
whip (n.) แส้ See also: เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด
whip (n.) การโบย See also: การหวด, การลงแส้, การตี, การเฆี่ยน
whip (n.) ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง
whip away (phrv.) เอาออกทันที Syn. whip off, whisk away
whip in (phrv.) ตีให้เข้ากลุ่ม See also: ฟาดให้ไปรวมกัน
whip into (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ตีรวมกัน
whip off (phrv.) รีบเอาออกทันที See also: รีบดึงออก Syn. whip away, whisk away
whip on (phrv.) ตีหรือฟาดกระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า Syn. whip up
whip out (phrv.) รีบควักออกมา
whip over (phrv.) เดินทางรวดเร็วข้าม
whip overwhelm (vt.) เอาชนะ See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย Syn. defeat, beat Ops. lose
whip round (phrv.) แวะเยี่ยมชั่วครู่
whip through (phrv.) รีบทำให้เสร็จ
whip up (phrv.) ตีเร็วๆ (อาหาร)
whipcord (n.) เชือกฟั่น See also: เชือกเกลียว
whipgraft (n.) ลำต้นและตอของต้นไม้ที่ถูกตัดเฉียงๆ แล้วนำมาผูกกัน
whiplash (n.) ส่วนที่ยืดหยุ่นได้ของแส้
whiplash (vt.) อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หรือข้อต่อบริเวณคอ
whiplike (adj.) เหมือนแส้
whipper (n.) ผู้หวด See also: ผู้โบย, ผู้ตี, ผู้เฆี่ยน, ผู้ลงแส้
whippersnapper (n.) คนไม่สำคัญ แต่หยิ่งทะนงและไร้มารยาท See also: (โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว) Syn. twerp
whippet (n.) สุนัขขนสั้นชนิดหนึ่งวิ่งเร็ว See also: คล้ายกับสุนัขเกรเฮาด์แต่ตัวเล็กกว่า เพาะพันธุ์ไว้สำหรับวิ่งแข่ง
whipping (n.) การตี See also: การเฆี่ยน, การหวด
whipping boy (n.) ผู้รับโทษแทนผู้อื่น See also: คนที่เป็นแพะรับบาป Syn. scapegoat
whipping stick (n.) ไม้เรียว
whippoorwill (n.) นกกลางคืนกินแมลงแถบอเมริกาเหนือมีขนสีน้ำตาล See also: ชื่อละตินคือ Caprimulgus vociferus
whippy (adj.) เหมือนแส้ See also: คล้ายแส้, เกี่ยวกับแส้
whipsaw (n.) เลื่อยที่ใช้คนสองคนเพื่อทำการเลื่อย
whipstitch (n.) ตะเข็บเย็บหุ้ม
whipstitch (vt.) ทำตะเข็บเย็บหุ้ม
whipstock (n.) ด้ามของแส้ See also: ที่จับแส้
whiptail (n.) จิ้งจกชนิดหนึ่งพบในแถบอเมริกาใต้และเม็กซิโก
whipworm (n.) พยาธิแส้ม้า เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งในลำใส้มนุษย์ See also: ชื่อละตินคือ Trichuris trichiura
English-Thai: HOPE Dictionary
bullwhipแส้หนังที่มีด้ามสั้น
coal whippern. เครื่องขนถ่านหินลง,ผู้ขนถ่านหินลง
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
whipcord(วิพ'คอร์ด) n. เชือกฟั่น,สายฟั่น,แส้เชือกเกลียว
whiplash(วิพ'แลช) n. เชือกสั้นปลายแส้
whipper(วิพ'เพอะ) n. ผู้ลงแส้,ผู้เฆี่ยน,ผู้โบย,ผู้หวด
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน
whipworm(วิพ'เวิร์ม) n. พยาธิแส้ม้า
English-Thai: Nontri Dictionary
horsewhip(n) แส้ม้า
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whipผู้คุมเสียงในสภา, วิป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whipwormพยาธิแส้ม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวับ (adv.) crack of a whip See also: swish of a whip abruptly
ตวัด (v.) whip See also: lash, jerk, throw, swing, flick Syn. ม้วน
ตี (v.) whip See also: mix, put together
ลง (v.) whip See also: beat Syn. เฆี่ยน
ลงแส้ (v.) whip See also: beat, flog, scourge, lash, thrash Syn. โบยแส้
วัด (v.) whip (a fishing line)
หวด (v.) whip See also: beat, thrash, lash Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
หวด (v.) whip Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
แส้ (n.) whip
โบยแส้ (v.) whip See also: beat, flog, scourge, lash, thrash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
Excuse me while I whip this out.ขอผมควักไอ้นี่ออกมาก่อน
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้
Who wants an Orange Whip? Orange Whip?ใครต้องการแส้สีส้ม แส้สีส้ม
If you don't go, I'll slap and whip you!ถ้าเจ้าไม่ไป ข้าจะตบแล้วก็ตีเจ้าซะ!
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
Send your father home to whip you!ส่งพ่อแกกลับมา เพื่อเฆี่ยนแกซะก็ดี !
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า
As a matter of fact, now that I'm here, I thought I'd do a little whipping of my own.แต่ที่จริงแล้ว ตอนนี้ ฉันว่าฉันน่าจะหวดก้นตัวเองนะ
You can get them with jimmies or nuts or whipped cream.ซึ่งนายกินได้ ทั้งโรยหน้าแยม รึว่าถั่ว วิปครีม
A cup of hot chocolate after a long walk in the snow. Vlad, ix-nay on the Ophie-say. She's a decadent pastry filled with whipped cream and laughter.ชอคโกแลตร้อนหลังเดินลุยหิมะ เธอคือขนมปังปิ้งที่ถูกเพิ่มด้วย วิปป์ครีมและเสียงหัวเราะ

*whip* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash
[bèng, ㄅㄥˋ, 搒] boat; to whip
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 棰] flog; whip
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 箠] flog; whip
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, 马鞭 / 馬鞭] horsewhip
鞭子[biān zi, ㄅㄧㄢ ㄗ˙, 鞭子] whip
鞭虫[biān chóng, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄥˊ, 鞭虫 / 鞭蟲] whipworm

*whip* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピチャリ[, pichari] (adv) (on-mim) sound of a small wave hitting the shore; sound of a whip; sound of a slap
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill
ホイップクリーム[, hoippukuri-mu] (n) whipped cream
ホイペット[, hoipetto] (n) whippet
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
割り解す;割解す[わりほぐす, warihogusu] (v5s) to beat (e.g. egg); to whip (e.g. cream)
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts
策励[さくれい, sakurei] (n,vs) urging; whipping (up)
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
院内総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer
鞭打ち;むち打ち;鞭ち[むちうち, muchiuchi] (n) (1) (abbr) (See 鞭打ち症) whipping; beating with a whip; (2) (abbr) (See 鞭打ち症) whiplash
鞭打ち症;むち打ち症[むちうちしょう, muchiuchishou] (n) whiplash
鞭打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage
風船鰻[ふうせんうなぎ;フウセンウナギ, fuusen'unagi ; fuusen'unagi] (n) (uk) whiptail gulper (any gulper eel of family Saccopharyngidae)

*whip* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip FR:
โดนตี[v. exp.] (dōn tī) EN: get a spanking ; get a whipping ; get a beating FR: recevoir une fessée
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
แก่แดด[v.] (kaēdaēt) EN: have grownup airs ; be a whipper-snapper FR:
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เขียวหัวจิ้งจก[n.] (khīohūajing) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; stir up ; whip FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip FR:
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
แมงป่องแส้[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Whip Scorpion ; Giant Vinegaroon FR:
ไม้ขี้ฉ้อ[n.] (māikhīchø) EN: rod ; cane ; whip ; lash FR:
งูเขียวหัวจิ้งจก[n.] (ngū khīohūa) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูเขียวปากแหนบ[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Long-nosed Whip Snake ; Green vine snake FR:
ผัวะ[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping ; slap FR: Crac !
ปลากระเบนราหูน้ำจืด[n. exp.] (plā krabēn ) EN: Giant freshwater whipray FR:
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
สะบัดแส้[v. exp.] (sabat saē) EN: crack a whip FR:
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod FR: fouet [m] ; cravache [f]
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter
ตวัดแส้[v. exp.] (tawat saē) EN: whip ; flick whip a whip FR:
ถวัด[v.] (thawat) EN: whip FR:
ตีให้เข้ากัน[v. exp.] (tī hai khao) EN: whip into FR:
วัด[v.] (wat) EN: whip FR:
วิปปิ้งครีม[n. exp.] (wipping khr) EN: whipping cream FR: crème fraîche [f]

*whip* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip
Geißel {f}whip; scourge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *whip*
Back to top