ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whip-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whip, *whip*,

-whip- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me while I whip this out.ขอผมควักไอ้นี่ออกมาก่อน
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้
If you don't go, I'll slap and whip you!ถ้าเจ้าไม่ไป ข้าจะตบแล้วก็ตีเจ้าซะ!
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
Send your father home to whip you!ส่งพ่อแกกลับมา เพื่อเฆี่ยนแกซะก็ดี !
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า
People try to whip his ass every week.มีคนคอยจะประลองกับมันทุกอาทิตย์
My fenders don't really whip me into a verbal frenzy.รถไม่ได้ทำให้ฉันน่าสนใจ จนอยากคุยกับนาย
Junuh could whip 'em both.จูเนอบี้เขาทั้งคู่ได้
You're off your rocker. Junuh couldn't whip a dead possum in a gunnysack.จูเนอไม่มีทางบี้ใคร แม้แต่มือหัดใหม่
Could you whip me with this one?ช่วยเฆี่ยนฉันด้วยไอ้นี่จะได้มั้ย ?
Go on please, whip me as hard as you like.ได้โปรดเอาเลย, เฆี่ยน ฉันให้แรงที่สุดเท่าที่เธอทำได้.

-whip- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark

-whip- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk
割り解す;割解す[わりほぐす, warihogusu] (v5s) to beat (e.g. egg); to whip (e.g. cream)
院内総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip

-whip- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip FR:
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; stir up ; whip FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip FR:
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
แมงป่องแส้[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Whip Scorpion ; Giant Vinegaroon FR:
ไม้ขี้ฉ้อ[n.] (māikhīchø) EN: rod ; cane ; whip ; lash FR:
งูเขียวปากแหนบ[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Long-nosed Whip Snake ; Green vine snake FR:
สะบัดแส้[v. exp.] (sabat saē) EN: crack a whip FR:
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod FR: fouet [m] ; cravache [f]
ตวัด[v.] (tawat) EN: whip ; whip back ; lash ; jerk FR: fouetter
ตวัดแส้[v. exp.] (tawat saē) EN: whip ; flick whip a whip FR:
ถวัด[v.] (thawat) EN: whip FR:
ตีให้เข้ากัน[v. exp.] (tī hai khao) EN: whip into FR:
วัด[v.] (wat) EN: whip FR:

-whip- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whip-
Back to top