ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrash*, -thrash-

thrash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrash (vt.) เฆี่ยน See also: หวด, โบย, ฟาด Syn. beat
thrash (vt.) ทำให้แพ้อย่างสิ้นเชิง See also: ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้แพ้, ตีพ่ายแพ้
thrash (vi.) แกว่งไปแกว่งมา
thrash (vt.) แกว่งไปแกว่งมา
thrash (vi.) ตีขาในน้ำ
thrash (vt.) นวดข้าว See also: ฟาดข้าว Syn. thresh
thrash (n.) การเฆี่ยน See also: การหวด, การโบย, การฟาด Syn. beat
thrash about (phrv.) ดิ้นไปมา See also: แกว่งไปมา Syn. toss about
thrash out (phrv.) คาดคั้น See also: เค้นออกมา
thrash out (phrv.) ถก (หาคำตอบ) ให้กับ See also: ยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อหาคำตอบให้กับ Syn. hash out
thrasher (n.) นกหางยาวจำพวก Toxostoma See also: มีจะงอยปากโค้งยาว และมีหัวสีดำน้ำตาล
thrashing (n.) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวด Syn. beating, flogging
thrashing (n.) การเฆี่ยน See also: การโบย, การด่าอย่างเจ็บแสบ Syn. beating
English-Thai: HOPE Dictionary
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
English-Thai: Nontri Dictionary
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟาด (v.) thrash See also: strike, beat, whip, flog, lash Syn. ตี, หวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't come back, or I'll thrash you!อย่ากลับมานะ, ไม่งั้นฉันเฆี่ยนเธอแน่ !
If all you do is thrash at your opponent, you're gonna get nailed.เธอจะโดนตีกลับจนแพ้ เธอยังมัวแต่คิด
Single cells in a petri dish thrash around until they coalesce.เซลเดี่ยวในถาดทดลอง แกว่งไปทั่วจนกว่าจะมาประสานกัน
It's probably, that stop thrash can over there?คงเป็นถังขยะตรงโน้นมั้งคะ?
I think that deserves a thrashing, don't you?ฉันคิดว่าสมควรได้รับการนวด, คุณไม่?
And you will be cast up and thrown in the dirt and thrashed back into partition.เจ้าจะถูกเหวี่ยงขึ้น แล้วโยนลงที่โสโครก โบยตีจนแหลกเหลว
It starts thrashing around...แล้วเจ้าวัวนั่นก็ดิ้นพราด ทุรนทุราย
More like thrashing and screaming in your bed.คุณดิ้นและกรีดร้องอยู่บนเตียง
Why is he thrashing like that?ทำไมเขาสั่นไปมาอย่างนั้น
THRASHER! ♪ It's taken me years.แทรชเชอร์ ตั้งหลายปี
You getting' slow on me, Thrasher?แอบอู้ซ่อมเหรอ แทรชเชอร์
I'm putting you in against Thrasher tonight, see what you can do when it's for real.ฉันจะให้เธอสู้กับแทรชเชอร์คืนนี้ พอจริงๆ แล้วจะทำอะไรได้บ้าง

thrash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash

thrash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)

thrash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
พะ[v.] (pha) EN: beat ; thrash FR:
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk FR: frapper ; battre ; taper ; marteler ; rouer de coups ; dérouiller (pop.)

thrash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalifornienspottdrossel {f} [ornith.]California Thrasher
Cozumelspottdrossel {f} [ornith.]Cozumel Thrasher
Kaktusspottdrossel {f} [ornith.]Bendire Thrasher
Tropfenspottdrossel {f} [ornith.]Ocellated Thrasher
Rote Spottdrossel {f} [ornith.]Brown Thrasher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrash
Back to top