ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blow*, -blow-

blow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow (vt.) พัด See also: โชย, รำเพย
blow (vt.) สูดจมูก
blow (vi.) เป่า See also: เป่าลม, พ่นลม
blow (vt.) เป่า (แก้ว)
blow (n.) ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)
blow (n.) การเป่า
blow (vt.) ส่งจูบ
blow (vt.) พลาดโอกาส (คำสแลง)
blow (vt.) ระเบิด See also: ขาด, ไหม้ Syn. explode
blow (vt.) เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง
blow (vt.) ผลาญ (คำสแลง) See also: ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย Syn. dissipate, waste
blow (n.) การตี See also: การต่อย Syn. hit
blow (vi.) บาน See also: ทำให้บาน Syn. bloom
blow about (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น Syn. toss about
blow around (phrv.) พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น Syn. toss about
blow away (phrv.) พัดจากไป See also: พัดพาไป, หอบไป, ปลิวไป
blow back (phrv.) พัดกลับมา See also: ปลิวกลับมา
blow down (phrv.) พัดให้ล้ม
blow down (phrv.) พักลงไปใน (มักเป็นส่วนที่เป็นแอ่ง หลุม ปล่อง)
blow hot and cold (idm.) เปลี่ยนแปลงได้ See also: ไม่แน่นอน
blow in (phrv.) พัดเข้ามา
blow in (phrv.) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. breeze in
blow in (phrv.) (บ่อน้ำมัน) เริ่มผลิต
blow in (phrv.) ใช้จ่ายเงินทอง (คำไม่เป็นทางการ)
blow into (phrv.) พัดเข้าไป
blow into (phrv.) มาถึงอย่างคาดไม่ถึง (คำไม่เป็นทางการ)
blow me down (phrv.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ (คำไม่เป็นทางการ)
blow off (phrv.) กระจัดกระจายไปด้วยแรงหรือแรงลม
blow off (phrv.) พัดออกไป
blow off the steam (phrv.) ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง Syn. let off
blow on (phrv.) เป่า See also: พัด
blow on (phrv.) ทำให้เสีย See also: เสีย
blow open (phrv.) ทำให้ (บางสิ่งที่พยายามพิสูจน์) เสีย
blow out (phrv.) พัดออกไป See also: พัดพาไป
blow out (phrv.) ทำความสะอาดด้วยการเป่าหรือพัด
blow out (phrv.) เติมให้เต็มด้วยอาหาร อากาศหรืออื่นๆ
blow out (phrv.) ดับ See also: หยุดลุกไหม้, หยุดโหม, หยุดกระพือ Syn. put out
blow out (phrv.) หยุดพัด Syn. rage out
blow out (phrv.) ทำให้ระเบิด
blow out (phrv.) ทำลายด้วยแรงกดหรือแรงอัดจากอากาศเช่น แก๊ส
English-Thai: HOPE Dictionary
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน
blowfishn. ปลาที่สามารถพองตัวเองได้
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ
blowtuben. หลอดเป่ากระสุนอาวุธเหล่าเป่า
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
blowy(โบล'อี) adj. มีลมพัด,เบามาก,ปลิวได้ง่าย
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
English-Thai: Nontri Dictionary
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
blown(adj) ที่ปลิวไป
blowout(n) ยางแตก
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blow downเปิดทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowholeโพรงแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowout๑. แอ่งลม๒. การพลุ่ง๓. มวลหินเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blowpipe๑. คันเชื่อมแก๊ส๒. คันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ cutting blowpipe] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชวย (v.) blow See also: blow softly and regularly
พ่น (v.) blow See also: emit, spurt, spray, spout, spit, eject
พัด (v.) blow See also: wind, fan Syn. โบก, กระพือ
พัดผ่าน (v.) blow
พัดพา (v.) blow See also: puff
รำพาย (v.) blow See also: fan Syn. พัด, กระพือ
เป่า (v.) blow
เป่า (v.) blow See also: blast Syn. พ่น, พัด Ops. สูด
ส่งจูบ (v.) blow a kiss
เป่าปี่ (v.) blow a pipe
เป่านกหวีด (v.) blow a whistle See also: whistle
เชย (v.) blow gently Syn. พัด, โชย
โกรก (v.) blow gently See also: blow Syn. พัด
โชย (v.) blow gently Syn. พัด
ระชวย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย, โชย
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย
ลมโกรก (v.) blow moderately
ลมโกรก (v.) blow moderately
ยางระเบิด (v.) blow out
ยางแตก (v.) blow out Syn. ยางระเบิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.ฉันจะเอาปืนฉันเข้ามาในนี้ และฉันจะเป่าสมองมันซะ
Fine blow to my conceit, that's all.- ไม่เป็นไร ผมก็เเค่เสียหน้า
Anyone in his right mind would blow his stack.ใครในใจขวาของเขาจะพัดแต็คของเขา
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
Why not really blow it up captain?แล้วทำไมไม่ระเบิดมันจริงๆ เลยล่ะ ผู้กอง?
What would happen if somebody were to blow up that bridge?แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ
Ah, look, they're going to blow up your geraniums.อาดูพวกเขากำลังจะระเบิดขึ้น เจอเรเนียมส ของคุณ โธ่เอ๊ย
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก
Drop it! Or I swear I'll blow this nigger's head all over this town!ทิ้งปืน ไม่งั้นจะยิงหัวไอ้มืดนี่ ให้กระจายทั่วเมือง
You screw around with these tanks, and they're going to blow up.ทําเป็นเล่นๆ กับถังพวกนี่ เดี๋ยวมันก็ระเบิดหรอก

blow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 擤] blow nose
[sōu, ㄙㄡ, 飕 / 颼] blow (as of wind); sound of wind
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
[xū, ㄒㄩ, 欨] to blow or breathe upon to smile
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 爆炸] explosion; to explode; to blow up; to detonate
[chuì, ㄔㄨㄟˋ, 龡] to blow (a flute); archaic version of 吹
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc
吹糠见米[chuī kāng jiàn mǐ, ㄔㄨㄟ ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧˇ, 吹糠见米 / 吹糠見米] instant results; lit. blow the husk and see the rice
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, 金星] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc)
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
[sāo, ㄙㄠ, 颾] blowing of the wind
[hóu, ㄏㄡˊ, 鯸] blowfish
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
边声[biān shēng, ㄅㄧㄢ ㄕㄥ, 边声 / 邊聲] outlandish sounds (wind blowing on frontier, wild horses neighing etc)
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 橐] sack; tube for blowing fire
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, 洗剪吹] shampoo, haircut and blow-dry
呼呼[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 呼呼] sound of wind blowing
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, 告密者] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass
[hàn, ㄏㄢˋ, 捍] ward off (a blow)

blow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse
フェラチオ[, ferachio] (n) fellatio; blow job; (P)
ブロージョブ;ブロウジョブ[, buro-jobu ; buroujobu] (n) blow job; BJ
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here!
一大鉄槌[いちだいてっつい, ichidaitettsui] (n) dealing a hard (heavy, crushing) blow (to)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air
吹き下ろす[ふきおろす, fukiorosu] (v5s,vi) to blow down upon
吹き倒す[ふきたおす, fukitaosu] (v5s,vt) to blow over
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out
吹き分ける[ふきわける, fukiwakeru] (v1,vt) to blow apart; to winnow; to smelt
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
吹き払う[ふきはらう, fukiharau] (v5u,vt) to blow off
吹き抜く[ふきぬく, fukinuku] (v5k) to blow through; to blow over; to blow itself out
吹き捲る;吹き捲くる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r,vi) to blow about; to blow along; to brag
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
吹き流す;吹流す[ふきながす, fukinagasu] (v5s,vt) (See 吹き流し) to blow along (in the wind); to set adrift
吹き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s,vt) to blow out (a flame)
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
吹き落とす[ふきおとす, fukiotosu] (v5s) to blow down (fruit)
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)
吹き返す[ふきかえす, fukikaesu] (v5s) to blow in the opposite direction; to revive
吹き送る[ふきおくる, fukiokuru] (v5r) to waft; to blow over
吹き通す[ふきとおす, fukitoosu] (v5s,vt) to blow through; to blow ceaselessly
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind)
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind)
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big
吹き飛ぶ(P);吹飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] (v5b,vi) (1) to be blown off; to blow off; to blow away; (2) to vanish; to disappear; (P)
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge

blow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ม[v.] (beum) EN: go boom ; blow up FR:
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot FR: klaxonner
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan FR: ventiler ; brasser l'air
ชักเข้าชักออก[v. exp.] (chak khao c) EN: blow hot and cold ; be changeable FR: souffler le chaud et le froid
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently ; waft FR: souffler avec douceur
โชยชาย[v.] (chōichāi) EN: blow gently ; waft FR: souffler avec fouceur
ชวย[v.] (chūay) EN: blow gently FR:
ฟิวส์ขาด[X] (fiu khāt) EN: blow a fuse FR: péter un fusible
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
แห้ว[v.] (haeo) EN: miss out ; blow it FR:
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath ; breathe heavily FR:
ฮุด[v.] (hut) EN: blow to set on fire FR:
การชก[n.] (kān chok) EN: boxing ; blow FR:
การโจมตี[n.] (kān jōmtī) EN: attack ; blow ; raid FR: attaque [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow FR: explosion [f] ; déflagration [f]
การทำออรัลเซ็กซ์ = การทำออรัลเซ็กส์[n. exp.] (kān tham ør) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob (vulg.) ; blow job (vulg.) FR: fellation [f] ; pipe [f] (vulg.)
การตี[n.] (kān tī) EN: hammering ; blow FR: coup [m]
การต่อย[n.] (kān tǿi) EN: boxing ; blow FR:
โฆษณาตัวเอง[v. exp.] (khōtsanā tū) EN: publicize oneself ; blow one's own hom FR: faire sa propre publicté
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
กระพือ[v.] (krapheū) EN: fan ; blow ; flap FR:
โกรก[v.] (krōk) EN: blow ; blow gently FR: souffler
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently FR: souffler modérément
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch FR: coup de poing [m] ; direct [m]
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เป่า[v.] (pao) EN: blow ; blast FR: souffler
เป่านกหวีด[v. exp.] (pao nokwīt) EN: blow a whistle ; whistle FR: siffler
เป่าแตร[v. exp.] (pao traē) EN: blow the horn ; to play on a trumpet ; blow the trumpet FR: jouer de la trompette
แพ่น[v.] (phaen) EN: hit ; strike ; strike with a heavy blow FR: frapper ; taper
พัด[v.] (phat) EN: fan ; blow FR: souffler ; éventer ; attiser ; ventiler ; venter
พัดฉิว[v. exp.] (phat chiu) EN: blow steadily FR:
พัดพา[v. exp.] (phat phā) EN: blow ; puff FR: emporter ; entraîner
พัดผ่าน[v. exp.] (phat phān) EN: blow FR:
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พูดกลับกลอก[v. exp.] (phūt klapkl) EN: blow hot and cold FR:
เปียว[n.] (pīo) EN: blow FR:
โป้ง[n.] (pōng) EN: bang ; loud noise ; hard blow FR: bang [m]

blow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blasen; pusten; schnaufen | blasend | geblasen | ich blase | du bläst | er/sie bläst | ich/er/sie blies | er/sie hat/hatte geblasen | ich/er/sie bliesto blow {blew; blown} | blowing | blown | I blow | you blow | he/she blows | I/he/she blew | he/she has/had blown | I/he/she would blow
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.]
Keulenschlag {m}crushing blow
Hammerschlag {m}hammer blow
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine
Rückstoß {m}blow back
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
schlampig {adj} | schlampiger | am schlampigstenblowzy | blowzier | blowziest
Schlagwechsel {m}exchange of blows
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing
Gasblase {f}blowhole
Gasbrenner {m}blowtorch
Heißlüfter {m}hot air blower
Jetgebläse {n}jet blower
Pusteblume {f}blowball
Schneefräse {f}snow blower; rotary snowplough
Unterdruckgebläse {n}vacuum blower
Blasrohr {n} (Waffe)blowpipe; blowgun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blow
Back to top