ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peaceful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peaceful*, -peaceful-

peaceful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peaceful (adj.) สงบ See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ Syn. calm, even, impassive Ops. disturbed
peaceful (adj.) ซึ่งยอมตาม See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peaceful period (n.) ช่วงเกษียนอายุ See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ Syn. retired period
peacefully (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly, quitely
English-Thai: HOPE Dictionary
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มเย็น (adj.) peaceful See also: secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข
ร่มเย็นเป็นสุข (adj.) peaceful See also: secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข
สำรวม (adj.) peaceful See also: calm, quiet, silent Syn. สงบเงียบ, อดกลั้น Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย
เงียบสงบ (adj.) peaceful See also: calm, quiet, silent Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
สงบ (adv.) peacefully See also: tranquilly Syn. สุขสงบ
สงบราบคาบ (adv.) peacefully See also: tranquilly, calmly
สงบสุข (adv.) peacefully See also: tranquilly Syn. สุขสงบ, สงบ
สุขสงบ (adv.) peacefully See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly Syn. สงบสุข
ความร่มเย็น (n.) peacefulness See also: happiness Syn. ความสุขสบาย
ความราบรื่น (n.) peacefulness See also: smoothness Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความสงบ (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
ความสงบสุข (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
ความสงบสุข (n.) peacefulness See also: smoothness Syn. ความสงบเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
สันติ (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
ร่มเย็น (v.) be peaceful See also: be secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข Ops. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม
ร่มเย็นเป็นสุข (v.) be peaceful See also: be secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข Ops. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม
สงบราบคาบ (v.) be peaceful See also: be tranquil, be calm
สุขสงบ (v.) be peaceful See also: be serene, be tranquil, be calm Syn. สงบสุข Ops. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
We heard rumors there was going to be some kind of a peaceful protest march.{\cHFFFFFF}เราได้ยินข่าวลือมีเป็นไปได้ ชนิดของความสงบสุขเดินขบวนประท้วงบางส่วน
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย
And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
"There was a peaceful town called Rock Ridge,♪ มีเมืองแสนสงบชื่อร็อคริจด์ ♪
Man, the town is too peaceful lately.คน เป็นเมือง ที่สงบเงียบ เกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้
We know the strength of the forces arrayed against us know that because of them, we can only use peaceful means.เรารู้ถึงพลังที่ต่อต้านเรา รู้ว่าเพราะเป็นพวกเขา เราจึงใช้ได้แต่วิธีที่สงบ
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ
The Wachati are a peaceful tribe.เผ่าวาชาติเป็นเผ่าที่รักสงบ
The Wachati are a peaceful people.เผ่าวาชาติเป็นพวกรักสงบ
I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since.พอชั้นล้มตัวนอนก็หลับเป็นตาย

peaceful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 和平共处 / 和平共處] peaceful coexistence of nations, societies etc
和平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 和平利用] peaceful use
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely
[shēng, ㄕㄥ, 升 / 昇] ascend; peaceful
[yān, ㄧㄢ, 恹 / 懨] contented; peaceful
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, 安生] peaceful; restful; quiet; still
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 宁 / 寧] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning
[tiē, ㄊㄧㄝ, 怗] peaceful; quiet
[yīn, , 愔] peaceful; solemn
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, 安静 / 安靜] quiet; peaceful; calm
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽静 / 幽靜] quiet; secluded; isolated; peaceful
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 恬] quiet; calm; tranquil; peaceful
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, 安然] safely; peacefully; at a rest
安眠[ān mián, ㄢ ㄇㄧㄢˊ, 安眠] sleep peacefully
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 恬静 / 恬靜] still; peaceful; quiet
安谧[ān mì, ㄢ ㄇㄧˋ, 安谧 / 安謐] tranquil; peaceful

peaceful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
安らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy
極楽往生[ごくらくおうじょう, gokurakuoujou] (n,vs) rebirth in paradise; peaceful death
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) harmonious; peaceful; congenial
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
大往生を遂げる[だいおうじょうをとげる, daioujouwotogeru] (exp,v1) to die peacefully; to have lived a full life
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P)
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P)
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha
成仏[じょうぶつ, joubutsu] (n,vs) (1) entering Nirvana; becoming a Buddha; (2) going to heaven; resting in peace; dying (peacefully)
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation)
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!

peaceful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam) EN: peaceful coexistence ; peaceful co-existence FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
เกษมสันต์[adj.] (kasēmsan) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เกษมศานต์[adj.] (kasēmsān) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ng) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent FR: calme ; paisible ; silencieux ; serein ; tranquille
ร่มเย็น[adj.] (romyen) EN: shady ; cool and pleasant ; peaceful FR:
ร่มเย็นเป็นสุข[v. exp.] (romyen pen ) EN: be peaceful FR:
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบดี[adj.] (sa-ngop dī) EN: peaceful FR: calme
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สงบขึ้น[v. exp.] (sa-ngop khe) EN: become more peaceful ; become more calm FR:
สงบลง[v. exp.] (sa-ngop lon) EN: abate ; blow over ; cool down ; be at rest ; become peaceful FR:
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngī) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene FR: silencieux
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme
สงบราบคาบ[adj.] (sa-ngop rāp) EN: peaceful ; pacified FR:
สงบสุข[adj.] (sa-ngop suk) EN: peaceful ; tranquil FR:
สันติ[adj.] (santi) EN: peaceful ; calm ; quiet FR: paisible ; calme
สันติภาพ[adj.] (santiphāp) EN: peaceful ; calm ; quiet FR: paisible ; calme
สันติวิธี[n. exp.] (santi withī) EN: peaceful means ; peaceful way FR: moyens pacifiques [mpl]
เย็นใจ[adj.] (yenjai) EN: relieved ; carefree ; peaceful ; composed FR:
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
ขาดความสงบ[adj.] (khāt khwām ) EN: in a state of unrest ; restive ; unpeaceful FR:
ความสงบสุข[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; tranquility ; peacefulness ; serenity FR: tranquilité [f] ; sérénité [f]
นอนเขลง[v. exp.] (nøn khlēng) EN: repose ; lie peacefully FR:
นอนอุตุ[v. exp.] (nøn utu) EN: sleep peacefully ; sleep like a log FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly FR: tranquillement
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
อย่างสันติสุข[adv.] (yāng santi ) EN: peacefully FR: paisiblement
อย่างสันติ[adv.] (yāng santi) EN: peacefully FR: pacifiquement ; paisiblement

peaceful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einträchtig; friedlich {adj} | einträchtiger | am einträchtigstenpeaceful | more peaceful | most peaceful
geruhsam {adj} | geruhsamer | am geruhsamstenpeaceful | more peaceful | most peaceful
Kleiner (Friedlicher) Kampffisch {m} (Betta imbellis) [zool.]peaceful betta

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peaceful
Back to top