ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grand*, -grand-

grand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grand (adj.) ใหญ่โต See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า Syn. splendid, magnificent
grand (adj.) น่าเกรงขาม See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ Syn. significant Ops. insignificant
grand ball (n.) งานลีลาศ See also: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต
Grand Canyon (n.) ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา
grand dame (n.) หญิงสูงอายุ (คำเก่า)
grand duke (n.) ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
grand jury (n.) คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน
grand mal (n.) โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก
grand meeting (n.) งานฉลอง
grand opera (n.) มหาอุปราการ
Grand Palace (n.) พระบรมมหาราชวัง
Grand Palace (n.) พระบรมมหาราชวัง
grand piano (n.) เปียโนขนาดใหญ่มีฝาแบน
Grand Prix (n.) การแข่งรถประจำปี มักจัดขึ้นในหลายๆ ประเทศ See also: การแข่งขันรถยนต์กรังปรีซ์
grand prix (n.) รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส) See also: รางวัลอันยิ่งใหญ่
grand slam (n.) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ
grand tour (n.) การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป
grand veiw (n.) ทัศนียภาพทั้งหมด Syn. overview, view
grand-dad (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grand-dady (n.) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ) Syn. grandfather
grandad (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
grandaddy (n.) ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ)
grandam (n.) ย่าหรือยาย See also: หญิงชรา
grandame (n.) ย่าหรือยาย See also: หญิงชรา
grandaunt (n.) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย
grandaunt (n.) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ย่าหรือตายาย
grandchild (n.) หลาน
grandchild (n.) หลาน
granddad (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
granddad (sl.) คนล้าสมัย
granddaddy (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
granddaughter (n.) หลานสาว
grandee (n.) ขุนนางชั้นสูงในสเปน
grander (adj.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า Syn. better, greater, higher
grandeur (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง Syn. magnificence Ops. insignificance
grandfather (n.) ปู่ / ตา Syn. granddad
grandfather clock (n.) นาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
grandiloquence (n.) การคุยโอ้อวด Syn. bombast Ops. conciseness
grandiloquent (adj.) โอ้อวด See also: ขี้คุย, ขี้โม้ Syn. pompous, boastful
grandiloquently (adv.) โอ้อวด See also: ขี้คุย
English-Thai: HOPE Dictionary
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)
grand malโรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติกล้ามเนื้อเกร็งและน้ำลายฟูมปาก
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต
grand masterหัวหน้า,ผู้นำ
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
grand palaceพระมหาราชวัง
grand pianoเปียโนขนาดใหญ่ที่มีฝาแบน
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
grandam(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grandame(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grandauntn. ยาย, Syn. great-aunt
grandchild n.หลาน -pl. grandchildren
granddadn. ปู่, Syn. grandfather
granddadyn. ปู่, Syn. grandfather
granddaughtern. หลานสาว
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
grandeen. ขุนนาง,ชายที่มีฐานะทางสัมคมสูง., See also: grandeeship n.
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grandfathern. ปู่,บรรพบุรุษ, See also: grandfatherly adj.
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
grandiloquencen. คำพูดที่โอหัง,การพูดที่โอหัง
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
grandma(แกรน'มา) n. ย่า,ยาย, Syn. grandmother
grandmaman. ย่า,ยาย
grandmamman. ย่า,ยาย
grandmothern. ยาย,ย่า,บรรพบุรุษที่เป็นหญิง., See also: grandmotherly adj.
grandniecen. ลูกสาวของพี่
grandpa(แกรน'พา) n. ปู่,ตา, Syn. grandfather
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย
grandsiren. ปู่,ตา,บรรพบุรุษ
grandsonn. หลาน
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
grandunclen. ปู่,ตา
English-Thai: Nontri Dictionary
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandchild(n) หลาน
granddaughter(n) หลานสาว
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandfather(n) ปู่,ตา
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
grandmother(n) ย่า,ยาย
grandnephew(n) เหลนชาย
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
grandson(n) หลานชาย
grandstand(n) อัฒจรรย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grand bourgeoisieชนชั้นนายทุนใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Grand Touring; Gran Turismo (GT)รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grandiose delusion; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grand Malอาการชักทั้งตัวแบบเกร็งและกระตุก [การแพทย์]
Grandioseความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต [การแพทย์]
Grandmothersย่า [TU Subject Heading]
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มโหรี (n.) Thai grand orchestra Syn. วงมโหรี
วงมโหรี (n.) Thai grand orchestra
ศาลาลูกขุน (n.) Luk Khun Hall in the Grand Palace See also: meeting place for the governmental servants
จัมโบ้ (adj.) grand See also: huge, enormous, immense, large, grandiose Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม Ops. เล็ก, น้อย
มเหาฬาร (adj.) grand See also: great, huge, vast, enormous, magnificent Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่
อุฬาร (adj.) grand See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid Syn. เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน
เอาฬาร (adj.) grand See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid Syn. อุฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน
โอฬาร (adj.) grand See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน
โอ่โถง (adj.) grand See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid Syn. ภูมิฐาน
ใหญ่มาก (adj.) grand See also: huge, enormous, immense, large, grandiose Syn. เบ้อเริ่ม, จัมโบ้ Ops. เล็ก, น้อย
ใหญ่โตมโหฬาร (adj.) grand See also: huge, enormous, immense, large, grandiose Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้ Ops. เล็ก, น้อย
โคตรเพชร (n.) grand diamond See also: great diamond
ปู่เจ้า (n.) grand old man See also: respected aged person Syn. เจ้าปู่
มหาอุปรากร (n.) grand opera Syn. อุปรากร
พระบรมมหาราชวัง (n.) Grand Palace Syn. วัง, พระราชวัง
หนังใหญ่ (n.) grand shadow play
หลาน (n.) grandchild
หลานปู่ (n.) grandchild See also: grandson (boy), granddaughter (girl)
ม.จ. (n.) grandchild of a king Syn. หม่อมเจ้า
ลืบ (n.) grandchild of great-grandchild See also: great-great-great grandchild
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!"
I made 27 grand last year selling' marmalade.ฉันทำแกรนด์ 27 ปีที่ผ่านมา Sellin 'มาร์มาเลด
Another got the Grand Hotel.{\cHFFFFFF}อีกมีโรงแรมแกรนด์ ใช่.
What a grand bandstand.อะไรคือเวทีที่ยิ่งใหญ่
Did I do a good job on the Grand Canyon?ผมทำดีมั้ยล่ะ เรื่องแกรนด์แคนย่อน
We're now flying over Hoover Dam, and later we'll pass south of the Grand Canyon.ตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฮูฟเวอร์ แดม อีกสักครู่เราจะผ่านทางใต้ ของแกรนด์ แคนยอน
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก.
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ.
Pay your respects to Grand Master and Master.คารวะท่านอาจารย์เจ้าสำนักและอาจารย์ทุกคน.
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว!
Sure, I do. Ninotchka, Grand Hotel.ผมรู้จักครับ เจ้าของโรงแรมแกรนด์นีน็อตก้า.

grand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
嘉会[jiā huì, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, 嘉会 / 嘉會] auspicious occasion; grand feast
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 掌玺大臣 / 掌璽大臣] chancellor (rank in various European states); grand chancellor
侄孙女[zhí sūn nǚ, ㄓˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 侄孙女 / 侄孫女] grand niece
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 侠盗猎车 / 俠盜獵車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗猎飞车 / 俠盜獵飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗飞车 / 俠盜飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
大陪审团[dà péi shěn tuán, ㄉㄚˋ ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, 大陪审团 / 大陪審團] grand jury
大钢琴[dà gāng qín, ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, 大钢琴 / 大鋼琴] grand piano
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, 大满贯 / 大滿貫] grand slam
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, 史记 / 史記] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, 司马迁 / 司馬遷] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 盛典] majestic pomp; grand ceremony
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
大山谷州立大学[Dà shān gǔ zhōu lì dà xué, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄍㄨˇ ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 大山谷州立大学 / 大山谷州立大學] Grand Valley State University (Michigan), USA
大峡谷[Dà xiá gǔ, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 大峡谷 / 大峽谷] great valley; Grand Canyon of Colorado River
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, 叔伯] cousins; males having same grandfather (great-grandfather)
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, 外孙 / 外孫] daughter's son; grandson; descendant via the female line
外孙女[wài sūn nǚ, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 外孙女 / 外孫女] daughter's daughter; granddaughter
外孙女儿[wài sūn nǚ er, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, 外孙女儿 / 外孫女兒] granddaughter (one's daughter's daughter)
孙女[sūn nǚ, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 孙女 / 孫女] son's daughter; granddaughter
孙女儿[sūn nǚ er, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, 孙女儿 / 孫女兒] granddaughter (son's daughter)
孙女婿[sūn nǚ xu, ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 孙女婿 / 孫女婿] son's daughter's husband; granddaughter's husband
曾孙女[zēng sūn nǚ, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 曾孙女 / 曾孫女] great-granddaughter
重孙女[chóng sūn nǚ, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 重孙女 / 重孫女] great-granddaughter
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, 长孙 / 長孫] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 嘏] far; grand
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
[pī, ㄆㄧ, 丕] grand
侄孙[zhí sūn, ㄓˊ ㄙㄨㄣ, 侄孙 / 侄孫] grandnephew

grand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P)
グランドオペラ[, gurandoopera] (n) grand opera
グランドスラム[, gurandosuramu] (n) grand slam
グランドセール[, gurandose-ru] (n) grand sale
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car
グランドピアノ[, gurandopiano] (n) grand piano; (P)
グランドフィナーレ[, gurandofina-re] (n) grand finale
グランプリ[, guranpuri] (n) Grand Prix (fre
グランプリレース[, guranpurire-su] (n) Grand Prix race
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family)
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)
伊勢大廟[いせたいびょう, isetaibyou] (n) the Grand Shrines of Ise
侍従長[じじゅうちょう, jijuuchou] (n) grand chamberlain
優婉[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) elegant; grand
八尋殿[やひろどの, yahirodono] (n) (arch) grand palace
内閣大学士[ないかくだいがくし, naikakudaigakushi] (n) (See 大学士) position at the imperial court in ancient China; grand secretariat
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
大公国[たいこうこく, taikoukoku] (n) grand duchy
大勲位菊花大綬章[だいくんいきくかだいじゅしょう, daikun'ikikukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum
大厄[たいやく, taiyaku] (n) calamity; disaster; great misfortune; grand climacteric
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大夫[だいぶ;たいふ, daibu ; taifu] (n) high steward; grand master
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins
大汗[たいかん, taikan] (n) Great Khan; Grand Khan
大発作[だいほっさ, daihossa] (n) (See 小発作) grand mal (seizure)
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics)
大見得[おおみえ, oomie] (n) dramatic pose; grand gesture; grandstanding
大連立[だいれんりつ, dairenritsu] (n) grand coalition; grand alliance

grand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากให้กว้าง[v. exp.] (ā pāk hai k) EN: open wide FR: ouvrir grand la bouche
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
แบบเปิดเผย[adv.] (baēp poētph) EN: FR: ouvertement ; au grand jour
เบือ[adv.] (beūa) EN: a lot  FR: partout ; en masse ; en grand nombre
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ดำเกิง[adj.] (damkoēng) EN: stately ; magnificent ; grand ; high FR:
เอกบุรุษ[n.] (ēkkaburut =) EN: great man ; great personnage FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support : offer FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphas) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
นกอีก๋อยใหญ่[n.] (īkøi yai) EN: Eurasian curlew ; curlew ; Numenius arquata FR: courlis cendré [m] ; grand courlis [m] ; courlis arqué [m] ; Numenius arquata
อีแร้งดำหิมาลัย[n. exp.] (īraēng dam ) EN: Cinereous Vulture FR: Vautour moine [m] ; Vautour arrian [m] ; Grand Vautour [m] ; Vautour noir [m]
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
จอมเขมือบพลังงาน[n. exp.] (jøm khameūa) EN: FR: grand dévoreur d'énergie [m]
จอมพลเรือ[n. exp.] (jømphon reū) EN: admiral of the fleet ; fleet admiral ; grand admiral FR:
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen FR: écran de cinéma [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m] ; écran [m]
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphay) EN: movie screen ; silver screen FR: écran de cinéma [m] ; grand écran [m]
คำโอง[v.] (kham-ōng) EN: be grand FR:
ขนาดใหญ่ที่สุด (… ขนาดใหญ่ที่สุด)[adj.] (... khanāt ) EN: the biggest ... (+ n.) FR: le plus grand ... (+ n.)
เขื่อนแกรนด์คูลี[n. prop.] (Kheūoen Khr) EN: Grand Coulee Dam FR:
คอบุหรี่[n. exp.] (khø burī) EN: heavy smoker FR: grand fumeur [m]
คนทั่วไป[n. exp.] (khon thūapa) EN: general public ; people in general FR: grand public [m]
โคตรเพชร[n.] (khōtphet) EN: grand diamond FR:
กลุ่มดาวสุนัขใหญ่[n. prop.] (klum dāo Su) EN: Canis Major FR: constellation du Grand Chien ; Le Grand Chien
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
แกรนด์[adj.] (kraēn) EN: grand FR: grand
แกรนด์แคนยอน[n. exp.] (Kraēn Khaēn) EN: Grand Canyon FR: Grand Canyon [m]
แกรนด์เปียโน[n. exp.] (kraēn pīanō) EN: grand piano FR:
แกรนด์สแลม[n. prop.] (kraēn salaē) EN: Grand Slam FR:
แกรนด์เติร์ก[n. prop.] (Kraēn Toēk) EN: Grand Turk FR: Grand Turk
กรังด์ปรีซ์[n.] (krang-prī) EN: Grand Prix FR: grand prix [m]
กระเอิก[adj.] (kra-oēk) EN: grand FR:
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīe) EN: play a great game FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
ลิงทโมน[n. exp.] (ling thamōn) EN: big monkey FR: grand singe [m]
ลิงใหญ่[n. exp.] (ling yai) EN: FR: grand singe [m]
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father FR:
แม่น้ำสายหลัก[n. exp.] (maēnām sāi ) EN: main river FR: grand fleuve [m]

grand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzertflügel {m}concert grand
Enkel {m}grandchild
Großenkel {pl}great grandchildren
Enkelin {f}granddaughter
Großenkelin {f}great granddaughter
Großväterlichkeit {f}grandfatherliness
Großvater {m}grandfather
Gesamtsumme {f}grand total
Großschlemm {m}grand slam
Großtante {f}grand aunt
Großwesir {m}grand vezier
Zuschauertribüne {f}grand stand
Rotaugendrossel {f} [ornith.]Grand Cayman Thrush
Karthalabrillenvogel {m} [ornith.]Grand Comoro White-eye
Schwarzbrust-Schilffink {m} [ornith.]Grand Valley Mannikin
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.]
hochtrabend {adv}grandiloquently
Großartigkeit {f}grandioseness
großartig; pompös; vollmundig {adj}grandiose
großartig; pompös {adv}grandiosely
Prunk {m}grandiosity
Größe {f}grandness
Großenkel {m}great grandson
Urgroßmutter {f}great grandmother
Urgroßvater {m}great grandfather
Opa {m}granddad; grandpa
Selbstverherrlichung {f}self-aggrandizement
Wegrand {m} | Wegränder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grand
Back to top