ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bombardment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bombardment*, -bombardment-

bombardment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
English-Thai: Nontri Dictionary
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And no one had laid sight of Crusoe since the bombardment until that fateful night.และไม่มีใคร ได้เห็นครูโซอีกเลย ... ตั้งแต่ ระเบิดปูพรม .. จนกระทั่งคืนแห่งโชคดี
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้
That creature'll never surface after that bombardment. Puddocks.เจ้าสัตว์นั่น ไม่โผล่ขึ้นมาเลย หลังจากโดนระเบิดปูพรม พัดด๊อค
AII we need is your order to begin the bombardment.เรารอคำสั่งที่จะเริ่มทำการโจมตีด้วยระเบิดแล้วครับ
Shields will not withstand a sustained bombardment.เราเชื่อว่าการโจมตี จะเกิดในไม่ช้า โล่อาจจะต้านทาน การโจมตีพวกนั้นไม่ได้นานนัก
General Campbell's wing will be leading the bombardment.คนของนายพล แคมเบล เป็นคนนำการทิ้งระเบิด

bombardment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment
砲撃[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P)

bombardment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektronenbeschuss {m}electron bombardment
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bombardment
Back to top