ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feat*, -feat-

feat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feather (n.) ขนนก See also: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก Syn. plume, wing
feather (vt.) ปกคลุมด้วยขนนก See also: ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
feather (vi.) พายเรือแบบกรรเชียง See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
feather tick (n.) ผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน Syn. pillow, cushion
featherbedding (n.) การจัดให้มีคนมากเกินความจำเป็น
featherbrain (n.) คนโง่ See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า Syn. bungler
featheredge (n.) ขอบที่คม See also: ขอบที่บางมาก
featheredge (vt.) ทำขอบให้บาง See also: ลับขอบให้บาง
feathers (n.) ขนนก Syn. mantle
featherstitch (n.) การเย็บแบบซิกแซ็ก
featherweight (n.) น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม) See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
featherweight (n.) นักมวยรุ่นน้ำหนักเบา See also: นักกีฬาชนิดอื่นที่มีพิกัดน้ำหนักเบา
featherweight (n.) สิ่งของหรือคนที่มีน้ำหนักเบา
featherweight (n.) คนไม่สำคัญ See also: สิ่งไม่สำคัญ
featherweight (adj.) เบา See also: ไม่สำคัญ, เกี่ยวกับพิกัดนักมวยรุ่นเบา
feathery (adj.) ที่มีขนนกปกคลุม Syn. downy, fluffy, plumed
feathery (adj.) ซึ่งอ่อนนุ่มและเบาเหมือนขนนก See also: เหมือนขนนก
featly (adv.) อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว) See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
feature (n.) ลักษณะหน้าตา See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
feature (n.) สารคดีพิเศษ See also: บทความพิเศษ Syn. article, column, editorial, letters to the editor
feature (n.) ภาพยนตร์
feature (vt.) ทำให้เด่น See also: ทำให้เด่นชัด, ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ Syn. highlight, star
feature (vt.) จินตนาการ See also: นึกคิด
feature in (phrv.) มีส่วนสำคัญใน See also: เข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญ, มีบทบาทสำคัญใน
featured (adj.) ซึ่งให้ความสำคัญ See also: ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ Syn. promoted, highlighted
featureless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, characterless, null
features (n.) รูปร่างหน้าตา See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม Syn. look, looks, aspect
features (n.) ลักษณะ See also: รูปลักษณ์ Syn. look, looks, appearance
English-Thai: HOPE Dictionary
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
feather(เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. .
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
featured(ฟี'เชอดฺ) adj. เด่น,เป็นจุดเด่น,เป็นลักษณะสำคัญ
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
featuretten. ภาพยนตร์นิทานสั้น ๆ
featuritisการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะด้านหมายถึง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Featheryขนนก [การแพทย์]
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนนก (n.) feather See also: plumage, pinion, bird feather Syn. ขน
กอบด้วย (v.) feature Syn. มี, มีอยู่
ประกอบด้วย (v.) feature Syn. มี, กอบด้วย, มีอยู่
ประพิมพ์ประพาย (n.) feature See also: resemblance, appearance Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน
มีอยู่ (v.) feature Syn. มี, กอบด้วย
รูปร่างท่าทาง (n.) feature See also: resemblance, appearance Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, สัณฐาน
ลักษณะที่คล้ายกัน (n.) feature See also: resemblance, appearance Syn. รูปพรรณสัณฐาน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน
สารคดี (n.) feature See also: documentary
ลักษณะอาการ (n.) feature (of one´s behavior or condition) See also: appearance, characteristic, character, property, trait
กราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย, หางแพน
การแพ้ (n.) defeat See also: failure, rout Syn. ความพ่ายแพ้ Ops. ชัยชนะ
ขนไก่ (n.) chicken feather
ความปราชัย (n.) defeat See also: vanquishment, rout Syn. ความพ่ายแพ้, ความแพ้พ่าย Ops. ชัยชนะ
ความพ่ายแพ้ (n.) defeat See also: beating Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย Ops. การชนะ
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: beating Syn. ความปราชัย Ops. การชนะ
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: vanquishment, rout Syn. ความพ่ายแพ้ Ops. ชัยชนะ
ชนะสงคราม (v.) defeat the war See also: conquer
ตองกราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. หางแพน
ปราชัย (n.) defeat See also: failure, rout Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้ Ops. ชัยชนะ
ปีกหัก (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. ผิดหวัง, พ่ายแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This time, due to your feat I had to take you back to the schoolเวลานี้เนื่องจากความสำเร็จของคุณ ฉันต้องให้คุณกลับมาที่โรงเรียน
But next feat you'll be kicked outแต่ความสำเร็จครั้งต่อไปคุณจะถูกเตะออก
You seemed to have struck her quite speechless. A feat in itself.คุณทำเอาเธออึ้งไปเลย
Ladies and gentlemen, what you're about to witness is a feat so daring so dangerous, even the great Houdini dared not attempt it.อย่าไปไหนล่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การแสดงที่ท่านกำลังจะได้เป็นประจักพยานในครั้งนี้นั้น \Mเป็นโชว์ที่น่าลุ้นระทึก
For the next feat of magicalness.สำหรับการโชว์ มายากลถัดไป
A difficult feat from his backside.การจู่โจมที่คาดไม่ถึงจากด้านหลัง
To be able to sustain such a traumatic experience, and yet find the positive in that grizzly act, it's a remarkable feat indeed.และยังสามาถมองสิ่งต่างๆในแง่ดีได้ / ความพินาศนี้ มันเป็นรางวัลที่น่าจดจำ น่าจดจำเหรอ หรือมันอาจจะตรงกันข้ามไปครึ่งนึง
And I know it sounds outrageous, but the eiffel tower's most amazing engineering feat is the elevator itself...และฉันรู้มันเป็นการฝ่าฝืน แต่ฝีมือวิศวกรรมหอไอเฟล ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด คือลิฟต์...
"That's quite a feat of memory and research."ก็ต้องชื่นชมความสำเร็จในการค้นหาจากความจำ"
The greatest feat of social engineering in history.ช่างเป็นวิศวกรรมทางสังคมที่ เยี่ยมยอด
If we don't deliver these, we're defeated.ถ้าเราไม่ส่งสารสำคัญนี้ เราจะแพ้
Wouldn't that rather defeat the purpose?ฟังดูไม่ขัดกับวัตถุประสงค์เหรอครับ

feat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, 面容] appearance; facial features
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 特点 / 特點] characteristic (feature); trait; feature
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, 连败 / 連敗] consecutive defeats; to lose several times in a row
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 破败不堪 / 破敗不堪] crushed; utterly defeated
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, 惨败 / 慘敗] defeat
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, 击败 / 擊敗] defeat; beat
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, 残敌 / 殘敵] defeated enemy
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
毁来性[huǐ lái xìng, ㄏㄨㄟˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ, 毁来性 / 毀來性] destructive; crushing (defeat)
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, 特有] distinctive; special feature; peculiar
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, 功绩 / 功績] feat; contribution; merits and achievements
特写[tè xiě, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄝˇ, 特写 / 特寫] feature article
[yǔ, ㄩˇ, 羽] feather
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, 羽冠] feathered crest (of bird)
羽毛[yǔ máo, ㄩˇ ㄇㄠˊ, 羽毛] feather; plumage; plume
羽毛笔[yǔ máo bǐ, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, 羽毛笔 / 羽毛筆] feather pen
[yì, ㄧˋ, 翳] feather screen; to screen; to shade
翿[dào, ㄉㄠˋ, 翿] feather banner or fan
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, 身披羽毛] feathered
青葙[qīng xiāng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 青葙] feather cockscomb (Celosia argentea)
青葙子[qīng xiāng zi, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, 青葙子] feather cockscomb (Celosia argentea)
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, 五官] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
伏输[fú shū, ㄈㄨˊ ㄕㄨ, 伏输 / 伏輸] to concede; to admit defeat; also written 服輸|服输
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)

feat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
キーフィーチャ[, ki-fi-cha] (n) {comp} key feature
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight)
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei
テレフィーチャー[, terefi-cha-] (n) telefeature
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ビーフィーター[, bi-fi-ta-] (n) beefeater (brand of gin, warden in the Tower of London)
ビーフイーター[, bi-fui-ta-] (n) beefeater
フィーチャ;フィーチャー[, fi-cha ; fi-cha-] (n,vs) feature
フィーチャーグループ[, fi-cha-guru-pu] (n) {comp} feature group
フィーチャコネクタ[, fi-chakonekuta] (n) {comp} feature connector
フェザー[, feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather
フェザーカット[, feza-katto] (n) feathercut
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane
フェザー級[フェザーきゅう, feza-kyuu] (n) featherweight
ボロ負け[ボロまけ, boro make] (n,vs) (See ボロ勝ち) decisive defeat; lose big
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] (n) {comp} markup minimization feature
一敗[いっぱい, ippai] (n,vs) one defeat; (P)
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat
下位範疇化素性[かいはんちゅうかそせい, kaihanchuukasosei] (n) subcategorization feature; subcategorisation feature
丸負け[まるまけ, marumake] (n) complete defeat
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired)
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
叩き[はたき, hataki] (n) (feather) duster; (P)
叩き伏せる[たたきふせる, tatakifuseru] (v1,vt) to knock down; to utterly defeat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature
機能[きのう, kinou] facility, function, feature
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro
特質[とくしつ, tokushitsu] feature
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature)
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

feat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.) FR: léger comme une plume (fig.)
บทเด่น[n. exp.] (bot den) EN: feature role FR:
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songk) EN: defeat the war ; conquer FR: gagner la guerre ; vaincre
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
จ๊อก[X] (jǿk) EN: cry of a fighting cock when defeated FR:
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย[n. exp.] (kaēngpā lūk) EN: jungle curry with fishballs and featherback fish FR:
แกงป่าปลากราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with featherback fish FR:
ก๊าน[v.] (kān) EN: lose ; be defeated FR:
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: expression ; facial features ; face FR: bouille [f] (fam.)
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
ขน[n.] (khon) EN: feather ; fur FR: plume [f]
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: chicken feather FR: plume de poulet [f]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather FR: plume [f] ; plume d'oiseau [f] ; plumage [m]
ขนนกกระจอกเทศ[n. exp.] (khon nok kr) EN: ostrich feather FR: plume d'autruche [f]
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepth) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature ; analogy FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ความเป็นเอกลักษณ์[n. exp.] (khwām pen ē) EN: uniqueness ; unique feature FR: unicité [f]
ความพ่ายแพ้[n.] (khwām phāip) EN: defeat FR:
กอบด้วย[v.] (køpdūay) EN: feature FR:
กราย[n.] (krāi) EN: clown featherback ; clown knifefish ; spotted knifefish ; Chitala ornata FR: Chitala ornata
กระแตหางขนนก[n. exp.] (krataē hāng) EN: Feather-tailed Treeshrew ; Ptilocercus lowii FR: Ptilocercus lowii
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลักษณะภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana phū) EN: geographical features ; topography FR: caractéristiques topographiques [fpl]
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (laksana thā) EN: architectural feature FR: caractéristique architecturale [f]
ไม้ขนไก่[n.] (māi khon ka) EN: feather duster FR: plumeau [m]
ไม้ปัดฝุ่น[n. exp.] (māi pat fun) EN: feather duster FR: plumeau [m]
แมลงปอเข็มหางยาวสีขาว[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
แมลงปอเข็มยาวเข่าดำ[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
หนังสองเรื่องควบ[n. exp.] (nang søng r) EN: a double feature FR:
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f] ; visage [m] ; look [f] ; cachet [m]

feat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pionierarbeit {f}pioneering feat
Hauptmerkmal {n}characteristic feature
Wagnis {n}daring feat; daring exploit
Deckbett {n}feather bed
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature
Unterscheidungsmerkmal {n}distinctive feature
Dokumentarspielfilm {m}documentary feature
Daune {f}downy feather
Echofunktion {f}echo feature
Federstaub {m}feather dust
Kehrwisch {m}feather duster
Staubwedel {m}feather duster
Röhrenwurm {m} [zool.]feather duster worm
Tat {f}feats
Ausstattung {f}amenities; features
(Vogel-) Feder {f}feather
Federgewicht {n} [sport]featherweight
Feuilleton {n} (Artikel)feature (article); feuilleton
Feuilleton {n} (Unterhaltungsteil einer Zeitung)feature pages; arts pages
Gefieder {n}feathering; feathers
Grundzug {m}main-feature
Kenngröße {f}feature size
Leistungsmerkmal {n}feature of performance
Meisterwerk {n}feat
Niederlage {f}defeat
Pfauenfeder {f}peacock feather
Schlafittchen {n} (Rockschoß)wing feather
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Sicherheitsmerkmale {pl}security features
Speicherbereichsschutz {m} [comp.]area protect feature
Spielfilm {m}feature film
Stoppelfeder {f}pinfeather
Straußenfeder {f}ostrich feather
aufgedonnert {adj}in full feathers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feat
Back to top