ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cushion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cushion*, -cushion-

cushion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cushion (n.) เครื่องกันกระแทก
cushion (vt.) ช่วยบรรเทาผลกระทบ
cushion (n.) เบาะ
cushion (vt.) ลดการกระแทก
cushion (n.) สิ่งที่ช่วยบรรเทา
cushion (n.) หมอนอิง
English-Thai: HOPE Dictionary
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
English-Thai: Nontri Dictionary
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cushionsเบาะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาะ (n.) cushion See also: pad, mattress Syn. ฟูก
หมอนอิง (n.) scatter cushion
เบาะลม (n.) air-cushion
เบาะลม (n.) air cushion
เบาะลม (n.) air-cushion See also: air-mattress (for infants)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman mustและเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว
Always leave a 30-yard cushion from your target on the tail.ต้องรักษาระยะ 30 หลาเสมอ ตอนสะกดรอย
Does that mean, like, a 60-yard cushion or would you say the regular tail rules apply in this situa...เท่ากับว่าต้องทิ้งห่าง 60 หลาสินะ หรือจะเล่นตามกฏในสถานการณ์แบบ
"a cushion of protection."โรงแรม? คุณคือน้องชายแวนดี้
Your whole aura reads Prius. Anyways, you're in my cushion of protection right now.ตอนนี้คุณอยู่ในช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผม ผมจะถอยรถแล้ว
Trust me. the money she'll make, it'll cushion the blow.เชื่อฉันเถอะ เงินที่ป๊อปปี้จะได้มากพอที่จะทำให้เธอโกรธน้อยลง
How about we whoopee cushion on his office chair?เอาหมอนตดไป วางบนเก้าอี้มันเป็นไง
It may be low-tech but I still maintain the whoopee cushion has comic validity.ถึงจะเป็นมุขเก่า แต่ฉันก็ยังทำให้ หมอนตดฮาได้อยู่นะ
The cushion is merely symbolic.เบาะรองนั่งเป็นแค่สัญลักษณ์น่ะ
I mean, damn it, we should have some kind of cushion so we can make a mistake once in a while.หมายถึง ให้ตาย เราควรมีอะไรบรรเทา.. ..เพื่อเราจะได้ จัดการความผิดนี้ได้อยู่
The cushion is gone, people. It's gone.ไม่มีเวลาแล้ว หมดเวลา
This cushion experienced a nude revenge wiggle.นี่เป็นเบาะ ที่โดนก้นเปลือยเปล่านั่งส่าย

cushion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, 气垫 / 氣墊] air cushion (as on hovercraft)
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, 抱枕] bolster; a long pillow or cushion
垫子[diàn zi, ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙, 垫子 / 墊子] cushion; mat
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 垫 / 墊] pad; cushion; mat
杯垫[bēi diàn, ㄅㄟ ㄉㄧㄢˋ, 杯垫 / 杯墊] a mug cushion; a beer mat
[yīn, , 茵] Skimmia japonica; cushion
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 葄] straw cushion; pillow

cushion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi)
エアクッション[, eakusshon] (n) air cushion
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball)
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular)
場所布団[ばしょぶとん, bashobuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P)
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P)
座布団を当てる[ざぶとんをあてる, zabutonwoateru] (exp,v1) to sit on a cushion
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves)
控え布団;控布団[ひかえぶとん, hikaebuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)
空気枕[くうきまくら, kuukimakura] (n) air cushion
緩衝弁[かんしょうべん, kanshouben] (n) cushion valve
腰布団[こしぶとん, koshibuton] (n) cushion worn round the waist for warmth
クッション[, kusshon] (n) cushion; (P)
ピンクッション[, pinkusshon] (n) pincushion
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine
敷き皮;敷き革;敷皮;敷革[しきがわ, shikigawa] (n) (1) fur rug; fur cushion; (2) insole; inner sole
敷物;敷き物[しきもの, shikimono] (n) carpet; rug; matting; cushion; footcloth; floorcloth; carpeting
緩衝材[かんしょうざい, kanshouzai] (n) cushioning; packaging
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion)
茵;褥;蓐[しとね(茵;褥);じょく(褥;蓐), shitone ( in ; joku ); joku ( joku ; joku )] (n) cushion; pillow; mattress
針刺し[はりさし, harisashi] (n) pincushion
針山[はりやま, hariyama] (n) pincushion

cushion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาะ[n.] (bǿ) EN: seat ; cushion FR: siège [m] ; coussin [m]
เบาะรองนั่ง[n. exp.] (bǿ røng nan) EN: cushion FR: coussin [m]
ขนน[n.] (khanon) EN: cushion FR:
หมอนอิง[n.] (møn ing) EN: cushion FR: coussin [m]
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ศยนะ[n.] (sayana) EN: bed : mattress ; cushion FR:
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress FR:

cushion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftkissenboot {n}air cushion vehicle
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil
Sitzkissen {n}floor cushion
Sofakissen {n}sofa cushion
Superballonreifen {m}super balloon tyre; super cushion tyre
Nadelkissen {n}pincushion
Unterplatte {f}cushion rubber
Kissenmischung {f}cushion compound
Luftfederung {f}air cushioning; air suspension
Unterplattenmischung {f}cushion compound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cushion
Back to top