ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palatable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palatable*, -palatable-

palatable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palatable (adj.) อร่อย See also: ถูกปาก Syn. delicious Ops. distasteful, unsavory
palatable (adj.) ซึ่งเป็นที่พอใจ Syn. acceptable, delectable, pleasant Ops. unacceptable, unpleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน,อร่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปร่า (adj.) unpalatable See also: insipid, unpleasant to the taste Syn. ขื่น, เฝื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did hear that there was a time when sermon making was not so palatable to you as at present.ฉันได้ยินมาว่ามันมีช่วงเวลานึงที่การเป็นพระ ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณเหมือนเช่นตอนนี้
I've been thinking about Dr. Greene's efforts to make science palatable for the masses.ฉันมานั่งนึกดูเรื่องความพยายามของดร.กรีน ที่จะทำให้ประชากรหมู่มากเข้าใจวิทยาศาสตร์
A waning moon will definitely make your reunion with your psycho ex-boyfriend a lot more palatable to me.แสงจันทร์ที่ลดน้อยลงจะทำให้ การกลับมาเจอกันใหม่ของเธอ กับแฟนเก่าโรคจิต ทำให้ฉันพอใจมากขึ้นเท่านั้น
There is no palatable exit strategy.มันไม่มีทางออกที่น่าพอใจ
But if we keep there is no palatable going with HFT, at least we can give our investors something when that happens.แต่ถ้าเรายังใช้ HFT ต่อ อย่างน้อย เราสามารถ ให้บางอย่างกับนักลงทุน เมื่อมันเกิดขึ้น
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า

palatable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)

palatable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
แซบ = [แซ่บ][adj.] (saep) EN: delicious ; tasty ; savory ; palatable ; appetizing FR: bon ; appétissant
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
ขื่น[adj.] (kheūn) EN: unpleasantly bitter ; bitter-sour tasting ; bitter ; astringent ; unpalatable ; mouthpuckering ; gagging taste FR:
น่ากิน[adj.] (nā kin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable ; tempting ; inviting FR: appétissant ; délectable (litt.)
ปร่า[adj.] (prā) EN: unpalatable ; untasty ; unsavoury ; unsavory (Am.) FR:

palatable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaft; wohlschmeckend {adj} | schmackhafter; wohlschmeckender | am schmackhaftesten; am wohlschmeckendstenpalatable | more palatable | most palatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palatable
Back to top