ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*eat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eat, -eat-

*eat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a great amount (adv.) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ) See also: เป็นอันมาก
able to breathe again (idm.) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) See also: ค่อยบรรเทา
aculeate (adj.) เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ Syn. pointy Ops. blunt, dull
after death (adj.) หลังมรณกรรม Syn. continuing, future
all in one breath (idm.) (พูด) กระหืดกระหอบ
amphitheater (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheatre
amphitheatre (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheater
animal heat (n.) ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสัตว์
at great length (adv.) ตามความยาวสูงสุดของ See also: ตามความยาวเต็มที่ของ Syn. on and on
baccalaureate (n.) ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ) See also: บัณฑิต Syn. bachelor, graduate
back seat (n.) ที่นั่งด้านหลัง See also: ส่วนหลัง Syn. rear
back-seat driver (n.) ผู้นั่งหลังรถและสอนการขับรถที่ไร้ประโยชน์กับคนขับ
backbeat (n.) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
bad breath (n.) ภาวะที่มีกลิ่นปาก
bakemeat (n.) พายเนื้อ See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
be all beat up (idm.) เหนื่อยมาก
be beneath (phrv.) อยู่ใต้ See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้ Syn. be under
be beneath (phrv.) เสื่อมเสียเกียรติ See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
be beneath contempt (idm.) (จิตใจ) ต่ำมาก See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
be in at the death (idm.) อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ Syn. be in at the kill
be in at the death (idm.) เป็นพยาน See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน Syn. be in at the kill
be under the weather (idm.) ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
beat (n.) ใจเต้น See also: หอบ, ใจสั่น Syn. palpitation
beat (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ Syn. defeat Ops. lose
beat (vt.) ตี See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
beat (vt.) (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
beat (vt.) ตีไข่ See also: ตีหรือคนให้เข้ากัน
beat (vt.) มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
beat (vt.) หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beat (vt.) กระพือปีก
beat (n.) จังหวะ
beat (n.) เสียง (ตีกลอง) See also: เสียงเคาะ
beat (n.) การลาดตระเวน
beat (adj.) เหนื่อยมาก See also: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ Syn. exhausted
beat about (phrv.) ตะเกียกตะกาย
beat about the bush (idm.) พูดอ้อม See also: พูดอ้อมค้อม, พูดวกวน
beat against (phrv.) ฟาด See also: ตีซ้ำๆที่, กระแทก, (ฝน)กระทบ Syn. knock against
beat around the bush (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge Ops. confront, face
beat at (phrv.) ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม Syn. beat on, knock at
beat back (phrv.) ไล่ต้อนให้กลับไป See also: บังคับให้กลับไป
English-Thai: HOPE Dictionary
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
aweather(อะเวธ'เธอะ) adj., adv. ต้านลม, ทวนลม (toward the weather side)
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
back seatn. ที่นั่งข้างหลัง
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beat-up(บีท'อัพ) adj. เก่า (จากการใช้มาก)
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี,สิ่งตี
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bleat(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลูกวัว) ,ร้องคร่ำครวญ,การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
bracteateadj. ,มีกลีบ
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
buckwheatn. พืชจำพวกหนึ่ง ให้เมล็ดรูป 3 เหลี่ยม
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beaten(vt) pp ของ beat
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
bequeath(vt) ยกมรดกให้
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
breath(n) ลมหายใจ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
death(n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก,ฝังแน่น,ฝังจิต
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
eaten(vt) pp ของ eat
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annual death probabilityโอกาสตายรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pancreathelcosisแผลเปื่อยตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beatบีต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bequeathยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bracteateมีใบประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalty, death; punishment, capitalโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caveat emptor (L.)คำเตือนให้ผู้ซื้อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil deathการตายโดยนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coriaceous; leatheryคล้ายแผ่นหนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuneate; cuneal; cuneiform-รูปลิ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cuneal; cuneate; cuneiform-รูปลิ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deathความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death dutyอากรมรดก [ดู estate duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death rateอัตราตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death sentenceการลงโทษประหารชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep-seated; hypogene; plutonic-ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depancreatise; depancreatizeตัดตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escheatการให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auricular Nerve, Greaterประสาทใบหูเส้นใหญ่ [การแพทย์]
Baccalaureate addressสุนทรพจน์ในวันรับปริญญา [TU Subject Heading]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breathingการหายใจ [การแพทย์]
Creationการสร้างโลก [TU Subject Heading]
Creativeการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creativityการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Fasciculus Cuneatusฟาสซิคูลัสคูนีเอตัส [การแพทย์]
Dairy and Meat Rich Dietอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก [การแพทย์]
Deathความตาย [เศรษฐศาสตร์]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Eatingการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Featheryขนนก [การแพทย์]
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Fibril-Sheathหุ้มด้านนอก [การแพทย์]
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]
Interphalangeal Joints of Great Toeข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Greaterขนาดใหญ่ [การแพทย์]
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heatความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
latent heatความร้อนแฝง, ปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leatherหนังฟอก [TU Subject Heading]
Meatเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meatballsลูกชิ้น [TU Subject Heading]
Meatusรูเปิดหลอดปัสสาวะ [การแพทย์]
Mongoloid Featuresหน้าตาคล้ายชาวมองโกล [การแพทย์]
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Mouth-to-Mouth Breathingการเป่าปาก [การแพทย์]
Multiplex theatersโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ [TU Subject Heading]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหินซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mid-Atlantic (n.) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ Great Britain
NATO (abbr.) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization) Syn. Nato
Nato (abbr.) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization) Syn. NATO
RV (abbr.) คำย่อของ recreational vehicle
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (n.) Department of Treaties and Legal Affairs See also: Treaty and Legal Department, Treaty and Law Department
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
กับแกล้ม (n.) food eaten with alcoholic drinks Syn. แกล้ม
กินนอน (v.) do nothing without eat and sleep See also: live a life of idleness
กินผัว (v.) bring death to the husband See also: run through one´s husbands
กินเมีย (v.) bring death to the wife See also: run through one´s wives
ขนมจันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients
ขนมจาก (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar
ขนมจีน (n.) Thai vermicelli eaten with curry See also: Thai rice noodle
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ขนมทองพลุ (n.) Thai sweetmeat made of fried flour Syn. ขนมท้องพลุ
ขนมทองม้วน (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมทองเอก (n.) Thai sweetmeat made of egg yolk and sugar
ขนมปลากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า
ขนมผิง (n.) Thai sweetmeat made of flour, egg and sugar
ขนมรังนก (n.) Thai sweetmeat made of fried sweet-potato Syn. มันรังนก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
Here, eat thisเอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
You're a very creative personคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
I'm sure you'll have a great timeฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกมากๆเลยล่ะ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
It's great to have you hereดีมากๆ ที่คุณมาที่นี่
I'm a great fan of yoursฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
He cheated on his wifeเขานอกใจภรรยา
She caught him cheating on herเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
I haven't had anything to eat since I arrivedฉันยังไม่ได้ทานอะไรนับตั้งแต่มาถึง
I have to say it was a great year for meฉันคงต้องพูดว่ามันเป็นปีที่เยี่ยมมากสำหรับฉัน
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
We worked hard to create a solutionพวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
I've never been able to eat these thingsฉันไม่เคยทานสิ่งเหล่านั้นมาก่อน
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
"Tomainia has the greatest army.""โทไมเนีย มีกองทัพที่เกรียงไกร."
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ

*eat* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚历山大大帝 / 亞歷山大大帝] Alexander the Great (356-323 BC)
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 夥] assistant; partner; many; great; numerous
命不久已[mìng bù jiǔ yǐ, ㄇㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ, 命不久已] at death's door
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
口臭[kǒu chòu, ㄎㄡˇ ㄔㄡˋ, 口臭] bad breath; halitosis
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
[xí, ㄒㄧˊ, 席] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 受刑] beaten; tortured; executed
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism
[è, ㄜˋ, 咢] beat a drum; startle
[chì, ㄔˋ, 抶] beat; flog
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 捶] beat with the fist; to hammer; to cudgel
[zōu, ㄗㄡ, 掫] beat the night watches; grasp
[zòu, ㄗㄡˋ, 揍] beat up; break to pieces
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 搥] beat with the fist; to hammer
殴打[ōu dǎ, ㄡ ㄉㄚˇ, 殴打 / 毆打] beat up
毒打[dú dǎ, ㄉㄨˊ ㄉㄚˇ, 毒打] beat up

*eat* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre
アウフタクト[, aufutakuto] (n) upbeat (ger
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
アゲーン;アゲイン;アゲン[, age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda)
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アップビート[, appubi-to] (n) upbeat
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern)
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
アンチテアトル[, anchiteatoru] (n) anti-theatre (theater) (fre
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
いと[, ito] (adv) greatly; really
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
インターナショナルバカロレア[, inta-nashonarubakarorea] (n) International Baccalaureat
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre
ウエザー;ウェザー;ウェザ[, ueza-; ueza-; ueza] (n) weather
ウエザーコック[, ueza-kokku] (n) weathercock
ウエザーマーチャンダイジング[, ueza-ma-chandaijingu] (n) weather merchandising
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>)
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=)
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>)
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time
全書[ぜんしょ, zensho] treatise
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video)
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS)
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature
機能[きのう, kinou] facility, function, feature
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro
特質[とくしつ, tokushitsu] feature
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature)
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat
脅威[きょうい, kyoui] threat
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

*eat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อาหารไทยแบบสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān Thai b) EN: ready-to-eat Thai food FR:
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอร้อนยวดยิ่ง[n. exp.] (ai røn yūat) EN: superheated vapour ; superheated vapor (Am.) FR:
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) EN: fine weather ; good weather ; the weather is nice FR: il fait beau ; il fait bon ; le temps est agréable
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather ; cold FR: temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather ; hot FR: temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather FR: temps frais [m]
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อรรค-[X] (akkha-) EN: great FR:
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē ) EN: Alexander the Great FR: Alexandre le Grand
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathless ; immortal FR: éternel ; immortel
อาน[adv.] (ān) EN: eat FR:
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
อนิจกรรม[n.] (anitjakam) EN: death FR:
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle FR: siège [m] ; selle [f]
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
อปนาสนะ[n.] (apanāsana) EN: breathing pose FR:
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
อภิมหาอำนาจ[n.] (aphimahā-am) EN: superpower ; great power FR:
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภิเนษกรมณ์[n.] (aphinētsakr) EN: the Great Renunciation ( of the Buddha) FR:
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อัพภาส[n.] (apphāt) EN: repeated words FR:
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent

*eat* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Ableben {n}decease; demise; death
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
Nachbehandlung {f}after treatment
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]
Stammsitz {m}ancestral seat
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Angstschweiß {m}cold sweat
Scheintod {m}apparent death
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant
Assoziationsvertrag {m}association treaty
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Nutzwärmeleistung {f}available heat
Schweißtropfen {m}bead of sweat
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Felgenschulter {f}bead seat (of rim)
Felgenschulterradius {m}bead seat radius
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius
Schrägschulterring {m}bead seat ring
Schulterbreite {f}bead seat width
Hundewetter {n}beastly weather
Beat {m}; Beatmusik
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO)
Treiber {m} (Jagd)beater (hunting)
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky)
Gurtstraffer {m} [auto]belt tensioner; pretensioner; seat belt pretensioner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *eat*
Back to top