ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dehydrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dehydrate*, -dehydrate-

dehydrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dehydrate (vt.) ขจัดน้ำออกไป (จากอาหาร) See also: ทำให้คายน้ำ, ทำให้ระเหย Syn. dry, smoke Ops. moisten
dehydrate (vt.) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์) Syn. dry
dehydrate (vi.) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์) Syn. dry
English-Thai: HOPE Dictionary
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้ง (v.) dehydrate See also: dry up Ops. เปียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The doctor says he is very dehydrated.หมอบอกว่า อยู่ในภาวะขาดน้ำ
I'm pretty dehydrated. If you don't mind, I'd like a glass a water. / Okayผมหิวน้ำมากเลยฮะ.ถ้าไม่ว่าอะไร,ผมขอดื่มน้ำหน่อย / โอเคจ๊ะ
He said he's dehydrated.เขาบอกว่าเขากระหายน้ำ
Please, it's too hot. We can get dehydrated.ขอร้องละ ร้อนขนาดนี้ จะละลายอยู่แล้ว
I think was in Denmark, it rained fish... because the sun dehydrated the water.ผมคิดว่า แถว ๆ เดนมาร์ก ฝนตกเป็นปลา เพราะแสงอาทิตย์ ดูดเอาน้ำระเหยขึ้นมา
We need food, we're dehydrated... and our one source of protection, this stupid car... is falling to pieces.เราต้องการอาหาร, เรากำลังจะอดตาย และสิ่งเดียวที่ป้องกันเราได้ ก็คือไอ้รถงี่เง่าคันนี้ไง ซึ่งมันกำลังจะแยกเป็นเสี่ยงๆ อยู่แล้ว
Ignore her. She's dehydrated.ไม่ต้องไปสนใจหรอก เขาขาดน้ำน่ะ
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก
The kid's dehydrated, but stable.เด็กมีอาการขาดน้ำ แต่อาการทรงอยู่
You're dehydrated. You should replenish your electrolytes.คุณสูญเสียเหงื่้อไปมาก ควรดื่มน้ำเกลือแร่ให้สดชื่นเสียน่ะ

dehydrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P)
乾燥卵[かんそうたまご, kansoutamago] (n) dehydrated eggs
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling
乾燥野菜[かんそうやさい, kansouyasai] (n) dehydrated vegetables

dehydrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูญเสียน้ำ[adj.] (sūnsīa nām) EN: dehydrated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dehydrate
Back to top