ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*butt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butt, -butt-

*butt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bread and butter (n.) คนหรือแหล่งรายได้ของบริษัท
bread-and-butter (adj.) สำคัญมาก See also: เป็นพื้นฐาน
butt (vt.) ขวิด
butt (n.) ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ Syn. handle
butt (n.) ตัวตลก
butt (n.) ถังขนาดใหญ่ See also: ถังใส่เหล้าองุ่น Syn. cask
butt (n.) ส่วนก้น See also: สะโพก
butt (sl.) ก้น See also: สะโพก
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
butt in (phrv.) ยุ่ง See also: ทำให้ยุ่ง, เสือก
butter (n.) เนย
butter up to (phrv.) ประจบ See also: สอพลอ, ประจบประแจง
buttercream (n.) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
buttock (n.) สะโพก
buttocks (n.) บั้นท้าย See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ Syn. bottom
button (n.) กระดุม See also: ดุม, ลูกดุม Syn. frog
button (n.) ปุ่ม See also: สวิตช์
button (vt.) กลัด See also: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
button through (phrv.) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง
button up (phrv.) ติดกระดุม
button up (phrv.) เงียบ (คำสแลง)
button up (phrv.) ทำให้สมบูรณ์ See also: ทำให้เสร็จ, ทำให้เรียบร้อย
button-down (adj.) ป
buttonhole (n.) รังดุม See also: รังดุมเสื้อผ้า Syn. eyelet
buttress (vt.) ส่วนที่ค้ำจุน See also: ส่วนที่ค้ำ
buttress (n.) โครงสร้างที่เป็นส่วนค้ำจุน Syn. strut
buttress up (phrv.) สร้างให้แข็งแรง (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง)
buttress up (phrv.) ทำให้เข้มแข็ง See also: ทำให้เข็มเเข็ง
butty (n.) แซนด์วิช
English-Thai: HOPE Dictionary
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
butt platen. แผ่นโลหะคลุมท้ายปืน
butt shaftลูกธนูหัวทู่
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
buttstock(บัท'สทอค) ท้ายปืน
cocoa buttern. สารไขมันที่ได้จากเมล็ดโกโก
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
press-button(เพรสบัท'เทิน) n. ปุ่มกด,ปุ่มกดไฟฟ้า
push buttonn. ปุ่มกด,ปุ่มปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. push cycle
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
unbutton(อันบัท'เทิน) vt.,vi. ปลดกระดุม, Syn. free,unfasten
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
English-Thai: Nontri Dictionary
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
butter(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
buttonhole(n) รังดุม
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
butterfat(n) เนยเหลว
unbutton(vt) ปลดกระดุม,แกะกระดุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
belly button; navel; omphalus; umbilicusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buttressพอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flying buttressครีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
navel; belly button; omphalus; umbilicusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rumps; buttocks; clunes; natesแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
T-butt jointรอยต่อชนรูปตัวที [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
throttle plate; butterfly valve; throttle; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
umbilicus; belly button; navel; omphalusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bread and Butterลักษณะคล้ายขนมปังทาเนย [การแพทย์]
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Peanut butterเนยถั่ว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาบ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut Syn. สาบเสื้อ
สาบเสื้อ (n.) facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut
ก้นกรอง (n.) cigarette butt Syn. ก้นกรองบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ (n.) cigarette butt
ก้นปอด (n.) lean buttocks See also: flat buttocks Syn. ก้นแฟบ
ก้นย้อย (n.) fat buttocks Syn. ก้นห้อย Ops. ก้นปอด
ก้นสอบเล็ก (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด
ก้นแฟบ (n.) lean buttocks See also: flat buttocks
กระดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม, ลูกดุม
กลัดกระดุม (v.) button up one´s coat Syn. ติดกระดุม
ขวิด (v.) butt See also: gore, horn, ram Syn. เสี่ยว, ชน
ดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ติดกระดุม (v.) button up See also: fasten with buttons, fasten the buttons Syn. กลัดกระดุม Ops. ปลดลูกกระดุม
ตูดปอด (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก
ปุ่ม (n.) button See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node
รังดุม (n.) buttonhole
ลูกกระดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม
ลูกดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม
ลูกดุม (n.) button Syn. กระดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who, who, who, who's buttering' like a spoodledug?ใครใครใคร ผู้ที่ บัทเทอพรืเ เหมือน สปูกล บัก หรือไม่?
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
Hey... 100 buttonmen on the street 24 hours a day.เฮ้ ... 100 buttonmen บนถนนตลอด 24 ชั่วโมง
I put a special tape on the trigger and the butt. Try it.ฉันใส่เทปพิเศษในการเรียกและก้น ลอง
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
I don't think the heaviness of these buttocks can be compared to the most beautiful we have hereฉันไม่คิดว่าความหนัก of these ก้น... ...สามารถเปรียบเทียบโดย most beautiful ที่เราได้ที่นี่
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง
You want butter or jam on that toast, honey?คุณต้องการเนยหรือแยมบนขนมปังปิ้งนั้นมั้ย
Your lazy butts are in this too!ก้นเกียจคร้านของคุณอยู่ในนี้อีกด้วย
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง

*butt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[féng, ㄈㄥˊ, 夆] to butt (as horned animals)
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 对襟 / 對襟] buttoned Chinese jacket
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, 屁股] buttocks; bottom; arse; end; butt
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 扣式电池 / 扣式電池] button cell; watch battery
枪把儿[qiāng bà r, ㄑㄧㄤ ㄅㄚˋ ㄖ˙, 枪把儿 / 槍把兒] butt of a gun
[tún, ㄊㄨㄣˊ, 臀] butt; buttocks
臀部[tún bù, ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 臀部] butt; buttocks
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
[bì, ㄅㄧˋ, 髀] buttocks; thigh
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 钮 / 鈕] button; surname Niu
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反证 / 反證] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)
鳞翅[lín chì, ㄌㄧㄣˊ ㄔˋ, 鳞翅 / 鱗翅] scaly wing; Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)
无拘无束[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, 无拘无束 / 無拘無束] unconstrained; unbuttoned; freely
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 牛油] butter
纽扣[niǔ kòu, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 纽扣 / 紐扣] button
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly
[kòu, ㄎㄡˋ, 扣 / 釦] button
扣子[kòu zi, ㄎㄡˋ ㄗ˙, 扣子 / 釦子] button
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, 菸蒂] cigarette butt
领扣[lǐng kòu, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄡˋ, 领扣 / 領釦] collar button
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
[tí, ㄊㄧˊ, 醍] essential oil of butter
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, 旋钮 / 旋鈕] knob (e.g. handle or radio button)
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生浆 / 花生漿] peanut butter

*butt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンボタン[, aikonbotan] (n) {comp} icon button
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イジェクトボタン[, ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インタラクティブボタン[, intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth
オプションボタン[, opushonbotan] (n) {comp} option button
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish
カカオバター[, kakaobata-] (n) cacao butter; cocoa butter
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus)
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ボタン[ぼたん, botan] button
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton

*butt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บั้นท้าย[n.] (banthāi) EN: hips ; buttocks ; rump FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
บุตร-[pref.] (buttra-) EN: child ; offspring ; son ; daughter FR:
บุตรา[n.] (buttrā) EN: son FR: fils [m]
บุตรธรรม[n.] (buttratham) EN: son's duty ; daughter's duty ; son's or daughter's duty FR:
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter FR: fille [f]
บุตรีตระสุม[n.] (buttrītrasu) EN: Clerodendrum chinense FR: Clerodendrum chinense
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ดุม[n.] (dum) EN: button FR: bouton de vêtement [m] ; bouton [m]
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
จรด[adj.] (jarot) EN: abutting ; joined with ; touching against ; contiguous with FR:
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner
แก้มก้น[n. exp.] (kaēm kon) EN: buttocks ; bottom FR:
กะหลีกะหลอ[v.] (kalīkalø) EN: butter up ; flatter FR:
ก่ำบี้[n.] (kambī) EN: butterfly FR:
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng) EN: rebuttal FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขมิบก้น[v. exp.] (khamip kon) EN: clench (one's) buttocks FR:
เค้กเนยสด [n. exp.] (khēk noēi s) EN: butter cake FR:
เขื่อนครีบ [n. exp.] (kheūoen khr) EN: buttress dam FR:
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klū) EN: buttress dam ; hollow dam FR:

*butt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startknopf {m}activate button
An-/Aus-Schalter {m}power button
Klingelknopf {m}bell push; call button
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Butterdose {f} | Butterdosen
Butterfass {n} | Butterfässer
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Auslöseknopf {m}cancellation button
Büttenredner {m}; Büttenrednerin
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Doppeldickspeiche {f}double butted spoke
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Auswurftaste {f}eject button
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Schwibbogen {m}flying buttress
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup
Kräuterbutter {f}herb butter
Hintern {m}behind; butt
Knopfdruck {m} | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Maustaste {f} [comp.]mouse button
Müllers Pinzettfisch {m} (Chelmon muelleri) [zool.]mulleri butterfly
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly
Palmfett {n} [cook.]palm butter
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *butt*
Back to top