ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buckle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buckle*, -buckle-

buckle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buckle (n.) หัวเข็มขัด
buckle (vt.) ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด Syn. fasten
buckle (vi.) ทำให้โค้งงอ Syn. bend
buckle (vt.) ทำให้โค้งหรืองอ
buckle (vi.) รัดเข็มขัด
buckle (vi.) ยอม
buckle (vi.) พังทลาย
buckle down (phrv.) ร่วมกันทำงาน See also: พยายามร่วมกัน Syn. knuckle down
buckle down (phrv.) เริ่มทำงานหนัก Syn. buckle to
buckle to (phrv.) ร่วมกันทำงาน See also: พยายามร่วมกัน Syn. buckle down, knuckle down
buckle under (phrv.) ยอมรับความพ่ายแพ้ See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้ Syn. knuckle under
buckle up (phrv.) ผูกเชือก
buckle up (phrv.) บิด See also: คด, เบี้ยว Syn. belt up, strap in
buckle up (phrv.) รัดเข็มขัด
buckler (n.) โล่ขนาดใหญ่ของทหารโรมันโบราณ Syn. shield
English-Thai: HOPE Dictionary
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
English-Thai: Nontri Dictionary
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเข็มขัด (n.) buckle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One, two, buckle the shoes Three, four, get out on the floorหนึ่งสองหัวเข็มขัดรองเท้าสามสี่ได้รับการออกบนพื้น
Well, it's one, two Buckle the shoesดีก็หนึ่งสองหัวเข็มขัดรองเท้า
Another beautiful day in paradise. But don't forget to buckle up.อีกวันสำราญในแดนสวรรค์ แต่อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับ
But buckle up. Remember safety. A good driver is a safe driver.อ้อ อย่าลืมเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อนใช่เลย
It took me 10 minutes to buckle up one boot.ฉันใช้เวลา 10 นาทีใส่บู๊ตข้างนึง
Lex. Buckle up. We're gonna hit some turbulence.เล็ก เอาคาดเข็มขัดนิรภัย เราอาจต้องกระแทกนิดหน่อย
Better buckle up, Dr. Vaughn. We're about to hit some turbulence.Better buckle up, dr.
Don't forget to buckle up.อย่าลืมรัดเข็มขัดหล่ะ
All right, buckle tight. This one's gonna be rough.รัดเข็มขัดด้วย รอบนี้กระเทือนหนักแน่
You're gonna go out there, you're gonna put your helmets on, buckle your chinstrap, and hand out 38 ass-whoopin's!และจะออกไป ใส่หมวก และรัดสายรัดคาง และเอาชนะพวกเขาให้ราบคาบ
He can be slow to buckle down, but... he's very talented.เขาอาจไม่ค่อยเอาใจใส่ แต่...
The last time he spoke to me it was with his fist and the buckle of his belt.ครั้งสุดท้าย เขาคุยกับฉัน ด้วยกำปั้นของเขา และหัวเข็มขัดของเขา

buckle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, 凸起] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards
带扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, 带扣 / 帶釦] buckle
搭接片[dā jiē piàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, 搭接片] buckle; connector; overlapping joint
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 觼] buckle; clasp; ring
尼龙搭扣[ní lóng dā kòu, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚ ㄎㄡˋ, 尼龙搭扣 / 尼龍搭釦] nylon buckle; velcro

buckle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックル[, bakkuru] (n) buckle
尾錠[びじょう, bijou] (n) buckle
留め金具[とめかなぐ, tomekanagu] (n) buckle
ターンバックル[, ta-nbakkuru] (n) turnbuckle
盾(P);楯[たて, tate] (n) shield; buckler; escutcheon; pretext; (P)
締め金[しめがね, shimegane] (n) buckle; clamp; clasp
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub)
衝羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub)

buckle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเข็มขัด[n. exp.] (hūa khemkha) EN: buckle FR: boucle de ceinture [f] ; boucle de ceinturon [f]
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle FR: rider ; froisser
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m]
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
โล่[v.] (lō) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m] ; écu [m] ; targe [f] ; pelta [f] ; pelte [f]

buckle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delle {f}buckle
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle
Spannschlossmutter {f}turnbuckle sleeve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buckle
Back to top