ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bachelor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bachelor*, -bachelor-

bachelor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bachelor (n.) บัณฑิต See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี Syn. graduate
bachelor (n.) ชายโสด See also: คนโสด Syn. unmarried man, single man
bachelorhood (n.) ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน Syn. celibacy
English-Thai: HOPE Dictionary
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A.B. (abbr.) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts) See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
B.A. (abbr.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts) See also: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
LL.B (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws)
LL.B. (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LLB
LLB (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LL.B
คนไม่มีลูกไม่มีเมีย (n.) bachelor See also: single man Syn. หนุ่มโสด, คนโสด Ops. หญิงโสด
ชายโสด (n.) bachelor See also: single man Syn. หนุ่มโสด, คนโสด, คนไม่มีลูกไม่มีเมีย Ops. หญิงโสด
หนุ่มโสด (n.) bachelor See also: single man Syn. คนโสด, คนไม่มีลูกไม่มีเมีย Ops. หญิงโสด
บช.บ. (n.) Bachelor of Accountancy See also: B.Acc.
บัญชีบัณฑิต (n.) Bachelor of Accountancy See also: B.Acc. Syn. บช.บ.
ทษ.บ. (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech Syn. ทษ.บ.
กส.บ. (n.) Bachelor of Agriculture See also: B.Ag Syn. เกษตรศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Agriculture See also: B.Ag. Syn. กส.บ.
สถ.บ. (n.) Bachelor of Architecture See also: B. Arch. Syn. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Architecture See also: B.Ar., B.Arch Syn. สถ.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Architecture See also: B. Arch.
อ.บ. (n.) bachelor of arts See also: B.A. Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อักษรศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Arts See also: B.A. Syn. อ.บ.
อักษรศาสตรบัณฑิต (n.) bachelor of arts See also: B.A.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a bachelor himself.เขาเองก็เป็นคนโสด...
The season premiere of The Bachelor is next.The season premiere of The Bachelor is next. Mayday!
Don't be a bachelor your whole life.อย่าเป็นหนุ่มโสดไปตลอดชีวิตเลย
My goodness! You're still a bachelor and look how considerate you are!ตายแล้ว เจ้าก็ยังหนุ่มอยู่นะ และดูเจ้าสิ ลองพิจารณาตัวเจ้าสิ!
Seriously, Johnny, no bachelor party. It's just not my kind of thing.ซีเรียส จอนนี่ ไม่มีงานปาร์ตี้สละโสด มันไม่ใช่แค่นั้น
And by the time you're out, you'd have become a grandfather... and I would be a bachelor father.กว่าพ่อจะพ้นโทษ พ่อก็จะกลายเป็นคุณตา...
I don't know if I call it a special talent, but it's a little something I picked up during bachelor parties.ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่า นั่นเรียกว่าความสามารถพิเศษรึป่าว แต่ว่ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ฉันได้มา ตอนงานเลี้ยงสละโสด
And mistress Bubbles did a bachelor party tonight which yours trulyและคุณบับเบิ้ลก็เตรียมงานฉลองสละโสดคืนนี้สำหรับคุณ
We are planning a bachelor party.เราจะจัดงานเลี้ยงสละโสด
It was a bachelor party. Dongs and gongs required.มันเป็นงานเลี้ยงสละโสด ต้องมีตุ้มถึงจะเข้าได้
What did you say in your bachelor party speech?นายพูดอะไรในงานเลี้ยงสละโสดฉันนะ?
GOOD FOR YOU FOR NOT WORRYING ABOUT YOUR HUSBAND'S BACHELOR PAD.ดีแล้วที่คุณ จะได้ไม่ต้องห่วงว่าสามีจะนอนที่ไหน

bachelor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学士[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 学士 / 學士] bachelor degree
单身汉[dān shēn hàn, ㄉㄢ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, 单身汉 / 單身漢] bachelor; unmarried man
士学位[shì xué wèi, ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 士学位 / 士學位] bachelor's degree
学士学位[xué shì xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 学士学位 / 學士學位] bachelor's degree
旷夫[kuàng fū, ㄎㄨㄤˋ ㄈㄨ, 旷夫 / 曠夫] bachelor; unmarried man
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, 光棍] gangster; hoodlum; a single person; bachelor
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, 光棍儿 / 光棍兒] single person; bachelor
独行侠[dú xíng xiá, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, 独行侠 / 獨行俠] loner; single person; bachelor

bachelor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バチェラー[, bachiera-] (n) bachelor
医学士[いがくし, igakushi] (n) Bachelor of Medicine; MB
商学士[しょうがくし, shougakushi] (n) Bachelor of Commercial Science
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering
文学士[ぶんがくし, bungakushi] (n) Bachelor of Arts; BA; B.A.
独身男[どくしんおとこ, dokushin'otoko] (n) bachelor (usu. without a girlfriend); single male
総角[チョンガー, chonga-] (n) (uk) bachelor (kor
花嫁学校[はなよめがっこう, hanayomegakkou] (n) school for training bachelor girls in homemaking arts; (a type of) finishing school
卒論[そつろん, sotsuron] (n) (abbr) (See 卒業論文) graduation thesis; bachelor's degree thesis
学士号[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree
独身[どくしん, dokushin] (n,adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P)
独身者[どくしんしゃ;どくしんもの, dokushinsha ; dokushinmono] (n) unmarried person; bachelor; spinster

bachelor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)[n. exp.] (aksørasāt b) EN: Bachelor of Arts (B.A.) FR:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)[n. exp.] (banchī band) EN: Bachelor of Accountancy (B.Acc.) ; Bachelor of Accounting FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate ; bachelor FR: bachelier [m] ; licencié [m] ; diplômé [m]
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Bachelor of Business Administration (BBA, B.B.A.) FR:
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man FR: célibataire [m]
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)[n. exp.] (kharusāt ba) EN: Bachelor of Education (B. Ed.) FR:
คนโสด[n. exp.] (khon sōt) EN: single person ; unmarried person ; bachelor ; spinster FR: célibataire [m, f]
คุรุศาสตรบัณฑิต[n.] (khurusātban) EN: Bachelor of Education (BEd) FR:
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิเทศศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (nithētsātba) EN: Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts) FR:
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)[n. exp.] (nitisāt ban) EN: Bachelor of Laws ( LL.B.) FR:
หนุ่มโสด[n. exp.] (num sōt) EN: bachelor FR:
ปริญญาตรีทาง... ; ปริญญาตรีทางด้าน...[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of ... FR:
ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Social Science (B.Soc.Sc., B.Soc.Sci.) FR:
ปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Arts (B.A., BA, A.B., AB) FR:
ปริญญาตรีทางธุรกิจ[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Business (B.Bus, BBus) FR:
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ; ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ; ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Science (Bc., B.S., BS, B.Sc., BSc) FR: baccalauréat en sciences [m]
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต[n. exp.] (phānitchaya) EN: Bachelor of Commerce FR:
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (ratthaprasā) EN: Bachelor of Public Administration (BPA, B.P.A.) FR:
รัฐศาสตรบัณฑิต[n.] (ratthasāttr) EN: bachelor of public administration FR:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (sathāpattay) EN: Bachelor of Architecture ; B. Arch. FR:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (sathāpattay) EN: Bachelor of Architecture FR:
ศิลปบัณฑิต[n. exp.] (sinlapa ban) EN: Bachelor of Fine Arts (BFA, B.F.A.) FR:
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)[n. exp.] (sinlapasāt ) EN: Bachelor of Arts ( B.A.) FR:
เทคโนโลยีบัณฑิต[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: Bachelor of Technology (Btech) FR:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)[n. exp.] (utsāhakamma) EN: Bachelor of Industrial Technology FR:
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam ) EN: bachelor of engineering FR:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)[n. prop.] (Witsawakamm) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[n. prop.] (witthayāsāt) EN: Bachelor of Science (B.Sc., Bsc) FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
ปริญญาตรี[n. exp.] (parinyā trī) EN: bachelor's degree FR: baccalauréat [m]
ปริญระดับญาตรี[n. exp.] (radap parin) EN: bachelor’s degree FR:
วันคนโสด[n. prop.] (Wan Khon Sō) EN: Singles' Day ; Bachelors' Day ; Guanggun Jie FR:
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)[abv.] (Wøsø.Bø. (W) EN: B.Eng. (Bachelor of Engineering) FR:
วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต)[abv.] (Wøthø.Bø. () EN: B.Sc. (Bachelor of Science) FR:

bachelor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakkalaureus {m} der PhilosophieBA : Bachelor of Arts
Bakkalaureus {m} der MedizinBM : Bachelor of Medicine
Bakkalaureus {m} der NaturwissenschaftenBS : Bachelor of Science [Am.]
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.]
Junggesellenbude {f}bachelor pad
Junggesellin {f}bachelor girl; spinster
Junggesellentum {n}bachelorhood
Junggesellenleben {n}bachelor's life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bachelor
Back to top