ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hedge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hedge*, -hedge-

hedge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedge (n.) เครื่องล้อม See also: เครื่องกั้น, สิ่งกีดขวาง Syn. barrier
hedge (vt.) นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่ See also: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge (n.) แนวพุ่มไม้ See also: แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedge about (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. fence about with
hedge about with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. fence about with, hedge around with
hedge against (phrv.) ป้องกัน See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
hedge around with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. hedge about with
hedge in (phrv.) ห้อมล้อมแน่นหนา See also: โอบล้อม Syn. hem in
hedge in (phrv.) กั้นด้วยรั้ว See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว Syn. hem in
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. fence in, hem around, hem round
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hem about, rail in, wall in
hedge in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, rail in
hedge round with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. fence about with, hedge about
hedgehog (n.) เม่น
hedgerow (n.) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
English-Thai: HOPE Dictionary
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
hedgehop(เฮดจฺ'ฮอพ) vi. บินต่ำมาก, See also: hedgehopper n.
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) รั้วกั้น,รั้วต้นไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
No. We should hedge for the risk.ไม่นะ เราควรจะหาทางป้องกันไว้นะ
I've got a hedge fund meeting in Hong Kong.ผมต้องไปประชุมกองทุนป้องกัน ความเสี่ยงผู้ถือหุ้นที่ฮ่องกง
Everybody's buying gold 'cause they think it's a good hedge against the stock market.เขาเจ๋งจริง ทุกคนซื้อทองกันใหญ่ เพราะคิดว่ามันมั่นคงกว่า
Uh, the hedge fund released a statement.อืม กลุ่มผู้ร่วมทุนในบริษัทได้ส่งแถลงการณ์มากแล้ว
Bessette was attacked with your hedge trimmer.เบสเซตโดนทำร้าย ด้วยเลื่อยตัดตกแต่งกิ่งไม้ของคุณ ว่ามาเถอะน่า
These weapons-- a sign, the hedge trimmers, kicking him-- all suggest...อาวุธเหล่านี้-- ป้าย เลื่อยตัดกิ่งไม้ การแตะเขา-- ทุกอย่างบ่งบอก...
Or a hedge fund to manage,หรือกองทุนเพื่อการเก็งกำไรที่ต้องบริหาร
It's a hedge fund, babe. We don't do a lot oftax prep.มันเป็นกองทุนเก็งกำไร เราไม่ค่อยได้ทำเรื่องภาษี
Ski mask found in a hedge 5 doors from you.ถ้านายต้องการให้พวกเขาไปที่บ้านอิ้นๆ ให้พวกเขาไปทุกๆ บ้านเลยก็ได้
He just runs a $2-billion hedge fund called Clarium Capital.เขาเพิ่งจัดกองทุนสองพันล้าน ที่เรียกว่ากองทุนแคเรี่ยม
The unknown Mr. Morra trumped the market, prompting one top hedge fund manager to comment:. เป็นเวลาสามวันแห่งการซื้อขาย คุณมัวร่า. .

hedge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 对冲基金 / 對衝基金] hedge fund
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ, 刺猬 / 刺蝟] hedgehog
[lì, ㄌㄧˋ, 栵] hedge
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, 树篱 / 樹籬] hedge
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, 藩篱 / 藩籬] hedge; fence; (fig.) barrier
[wèi, ㄨㄟˋ, 猬 / 蝟] hedgehog (family Erinaceidae)

hedge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation)
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling
ヘッジファンド[, hejjifando] (n) hedge fund
リスクヘッジ[, risukuhejji] (n) risk hedge
刈り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge
鹿垣[しかぎ;ししがき, shikagi ; shishigaki] (n) type of hedge to keep out wild boars and deer
ヘッジ[, hejji] (n) hedge; (P)
ヘッジホッグ[, hejjihoggu] (n) hedgehog
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[, hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish
垣根[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P)
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae)
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile

hedge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[n. exp.] (køngthun pǿ) EN: Hedge Fubd FR:
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[n. exp.] (ngoen longt) EN: hedge fund FR:
ไผ่เลี้ยง[n. exp.] (phai līeng) EN: Hedge bamboo ; Bambusa nana FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: White-banded Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Common Hedge Blue FR:
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วต้นไม้[n. exp.] (rūa tonmāi) EN: hedge FR: haie [f] ; haie vive [f]
ช้องแมว[n.] (chøngmaēo) EN: Parrot's Beak ; Hedgehog ; Gmelina philippensis FR: Gmelina philippensis
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog FR: porc-épic [m] ; porcs-épics [m] ; hérisson [m]

hedge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow
Hecke {f}hedgerow
Schutzklausel {f}hedge clause
Heckenbraunelle {f} [ornith.]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock
Igelstellung {f}hedgehog position
stachlig; stachelig; dornig {adj} | stachelig wie ein Igelprickly | as prickly as a hedgehog

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hedge
Back to top