ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chief*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chief, -chief-

*chief* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Air Chief Marshal (n.) พลอากาศเอก
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
chief (n.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. leader, head
chief (adj.) มีอำนาจสูงสุด Syn. foremost, highest
chief (adj.) สำคัญ See also: หลัก Syn. main, leading
chief bishop (n.) หัวหน้าของบิชอพ
Chief Executive (n.) ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
chief executive officer (n.) ผู้บริหารสูงสุด
chief justice (n.) ผู้พิพากษาสูงสุด
chief of staff (n.) เสนาธิการ
chief person (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. leader
chiefly (adv.) อย่างสำคัญที่สุด See also: อย่างมากที่สุด Syn. mainly, primarily, principally,
chieftain (n.) หัวหน้าเผ่า
commander in chief (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
handkerchief (n.) ผ้าเช็ดหน้า
kerchief (n.) ผ้าพันคอหรือโพกศีรษะ Syn. scarf, handkerchief
make mischief (idm.) ทำให้ยุ่งยาก
mischief (n.) การก่อกวน See also: การสร้างปัญหา, การสร้างความปั่นป่วน, การสร้างความชั่วร้าย Syn. troublesomeness Ops. help
mischief (n.) ความเสียหาย See also: การทำให้บาดเจ็บ, ความโชคร้าย Syn. injury, damage, harm
mischief-maker (n.) ผู้ก่อการร้าย See also: ผู้ทำความชั่ว Syn. devil
mischief-making (n.) การก่อการร้าย See also: การทำความชั่ว Syn. mischief
neckerchief (n.) ผ้าพันคอ Syn. scarf
English-Thai: HOPE Dictionary
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader ###A. underling
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
chief of staffเสนาธิการ
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า,ผ้าพันศีรษะ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
neckerchief(เนค'เคอชีฟ) n. ผ้าพันคอ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ
English-Thai: Nontri Dictionary
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief of Staffเสนาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mischiefการทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Adenoma, Mixed Chief Cellอดีโนมาของชิฟเซลล์ [การแพทย์]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Handkerchiefsผ้าเช็ดหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันแทรก (n.) guards of the chief commander
พลอากาศเอก (n.) Air Chief Mashal See also: ACM Syn. พล.อ.อ.
กลองนำ (n.) chief drummer
กุลาซ่อนผ้า (n.) kind of game to hide a handkerchief See also: game of hiding a handkerchief
คนบัญชา (n.) chief See also: commander-in-chief
จ่ากลอง (n.) chief drummer Syn. กลองนำ
จุฬาราชมนตรี (n.) chief of the Muslim in Thailand
ซับพระพักตร์ (n.) handkerchief Syn. ผ้าเช็ดหน้า
ต้นกล (n.) chief engineer See also: chief engineer Syn. หัวหน้าช่างกล
ต้นเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship Syn. รองผู้บังคับการเรือ
นายช่างใหญ่ (n.) chief engineer
นายทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
นายบ้าน (n.) village chief See also: village head Syn. โภคี
นายบ้าน (n.) village chief See also: village head Syn. โภคิน
นายใหญ่ (n.) chief See also: leader, director, supervisor, manager
ผกก. (n.) chief Syn. ผู้กำกับการ
ผบ. (n.) commander in chief Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ. (n.) Commander-in-Chief of the Army Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. (n.) Commander-in-Chief of the Navy Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. (n.) Commander-in-Chief of the Air Force Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up to mischief already.ขึ้นอยู่กับความ เสียหายแล้ว
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
I'm Ambassador MacWhite. I've met the chiefs of section.{\cHFFFFFF}ฉันเอกอัครราชทูต MacWhite ฉันได้พบหัวหน้าส่วน
But we, the chiefs of section, were at the airport.{\cHFFFFFF}แต่เรา, หัวหน้าส่วน อยู่ที่สนามบิน
And, as it stands now, your brother is, uh, commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...{\cHFFFFFF}And, as it stands now, your brother is, uh, {\cHFFFFFF}commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...
And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, and sometimes I think she is.{\cHFFFFFF}And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, {\cHFFFFFF}and sometimes I think she is.
Listen, Chief... be careful, will you?ฟังนะ สารวัตร... - ระวังตัวด้วยล่ะ
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ...
We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you?เรารู้เรื่องคุณดีนะ สารวัตร คุณไม่เคยลงนํ้าเลยสินะ ใช่มั้ย
Mr. Mayor, Chief, ladies and gentlemen.ท่านเทศมนตรี สารวัตร... สุภาพบุรุษเเละสตรีทุกท่าน

*chief* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, 参谋总长 / 參謀總長] army Chief of Staff
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, 机长 / 機長] captain; chief pilot
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, 首席执行官 / 首席執行官] CEO, Chief Executive Officer
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, 参谋长 / 參謀長] chief of staff
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, 执行长 / 執行長] chief executive
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, 多半] chiefly; likelihood
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
首席法官[shǒu xí fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席法官] Chief Justice
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, 帕子] kerchief; handkerchief; headscarf
[shà, ㄕㄚˋ, 帹] kerchief covering head (arch.)
帹暆[shà yí, ㄕㄚˋ ㄧˊ, 帹暆] kerchief covering head (arch.)
饰巾[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 饰巾 / 飾巾] kerchief as head ornament
搞鬼[gǎo guǐ, ㄍㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 搞鬼] to make mischief; to play tricks in secret
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 倒蛋] mischief; to make trouble
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, 恶作剧 / 惡作劇] mischief; mischievous; practical joke
罪魁祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 罪魁祸首 / 罪魁禍首] ringleader; chief-criminal; arch-criminal
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ˋ ㄑㄩㄢˊ, 曾荫权 / 曾蔭權] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
[jīn, ㄐㄧㄣ, 巾] towel; kerchief; turban
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban
村长[cūn zhǎng, ㄘㄨㄣ ㄓㄤˇ, 村长 / 村長] village chief; village head
[lí, ㄌㄧˊ, 缡 / 縭] bridal veil or kerchief
[lí, ㄌㄧˊ, 褵] bride's veil or kerchief
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, 司长 / 司長] bureau chief

*chief* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
コンドラチエフのサイクル[, kondorachiefu no saikuru] (n) Kondratieff cycle
チーフ[, chi-fu] (n) chief; (P)
チーフエグゼクティブ[, chi-fueguzekuteibu] (n) chief executive
チーフメート[, chi-fume-to] (n) chief mate
ネッカチーフ[, nekkachi-fu] (n) neckerchief; (P)
ハンカチ(P);ハンケチ[, hankachi (P); hankechi] (n) (abbr) (See ハンカチーフ) handkerchief; (P)
ハンカチーフ;ハンケチーフ[, hankachi-fu ; hankechi-fu] (n) handkerchief
ハンカチの木[ハンカチのき;ハンカチノキ, hankachi noki ; hankachinoki] (n) (uk) handkerchief tree (Davidia involucrata); dove tree
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
主力[しゅりょく, shuryoku] (n,adj-no) main force; chief object; mainline; (P)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
主席全権[しゅせきぜんけん, shusekizenken] (n) chief delegate
主席法官[しゅせきほうかん, shusekihoukan] (n) chief justice of the Court of Final Appeal of Hong Kong
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
人物本位[じんぶつほんい, jinbutsuhon'i] (n,adj-no) chiefly on the basis of someone's personal character
人長[にんじょう;ひとおさ, ninjou ; hitoosa] (n) (arch) chief kagura dancer (of kagura performed at the imperial palace)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
係長(P);掛長[かかりちょう, kakarichou] (n) chief clerk; (P)
元兇[げんきょう, genkyou] (n) chief instigator; ringleader
共のハンカチ[とものハンカチ, tomono hankachi] (n) handkerchief of the same cloth
凸坊[でこぼう, dekobou] (n) beetle-browed boy; mischief
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P)
参謀長[さんぼうちょう, sanbouchou] (n) chief of staff
司令長官[しれいちょうかん, shireichoukan] (n) Commander-in-Chief; C-in-C
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P)
図書館長[としょかんちょう, toshokanchou] (n) chief librarian
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
大納言[だいなごん, dainagon] (n) (1) chief councillor of state; chief councilor of state; (2) large-grained variety of adzuki bean

*chief* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิมุข[n.] (aphimuk) EN: chief FR: chef [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: editor in chief FR:
บรรณาธิการบริหาร[n. exp.] (bannāthikān) EN: executive editor ; editor-in-chief = editor in chief FR:
บรรณาธิการบริหารรักษาการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: acting editor-in-chief FR:
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน[n. exp.] (chomrom kam) EN: association of village headmen and subdistrict chiefs (kamnans) FR:
เอก[adj.] (ēk) EN: chief ; first ; prime ; leading FR:
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang) EN: chief engineer FR:
หัวหน้าฝ่าย[n. exp.] (hūanā fāi) EN: subdivision chief FR:
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals FR:
หัวหน้าแขวง[n. exp.] (hūanā khwaē) EN: municipal district chief FR:
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าหน่วย[n. exp.] (hūanā nūay) EN: section chief FR:
หัวหน้าแผนก[n. exp.] (hūanā phana) EN: chief (of a section) FR: chef de département [m]
หัวหน้าพ่อครัว[n. exp.] (hūanā phøkh) EN: chef ; chief cook ; head cook FR: chef [m]
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าศูนย์[n. exp.] (hūanā sūn) EN: chief of center FR:
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody FR: chef [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums) FR:
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะตำบล[n. exp.] (jaokhana ta) EN: Ecclesiastical Commune-Chief; Ecclesiastical Subdistrict Head FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess ; sponsor ; chief donor FR: hôte [m] ; organisateur [m]
จ่าปี่[n.] (jāpī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe FR: flûtiste [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief FR: chef [m]
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แก่บ้าน[n.] (kaēbān) EN: village headman ; village chief FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:

*chief* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungleichmäßigkeit {f}; Schiefe
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]Chief Executive Officer (CEO) [Am.]
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director
Hauptaufgabe {f}main task; chief task
Ebene {f} [math.] | schiefe Ebene
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb
Schieferbruch {m}; Schieferbergwerk
Schieferdach {n} | Schieferdächer
Schiefertafel {f}; Schieferplatte
schief {adj} | schiefer | am schiefstensloping | more sloping | most sloping
Torticollis {m}; Schiefhals
Chefredakteur {m}chief editor
Generalmusikdirektor {m}chief musical director
Hauptrolle {f}chief part; leading part
Pressechef {m}chief press officer
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Stabschef {m}chief of staff
Unheilstifter {m}mischief maker
Unheil {n}mischief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chief*
Back to top