ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ชื่อเสียง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชื่อเสียง, -ชื่อเสียง-

*ชื่อเสียง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขายชื่อเสียง (v.) betray away somebody´s name See also: dishonor
คนที่มีชื่อเสียง (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนดัง, ผู้แสดง
ความมีชื่อเสียง (n.) popularity See also: fame, renown, celebrity Syn. ความโด่งดัง, ความเด่นดัง
ความมีชื่อเสียง (n.) renown See also: reputation, celebrity Syn. ความดัง, ความเลื่องลือ
ความมีชื่อเสียง (n.) reputation See also: prominence Syn. ความมีหน้าตา
ความเสื่อมชื่อเสียง (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความอับอายขายหน้า
ชื่อเสียง (n.) fame See also: reputation, name, prestige, renown, popularity Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น
ชื่อเสียงเรียงนาม (n.) name Syn. ชื่อ
ทำลายชื่อเสียง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ผู้มีชื่อเสียง (n.) celebrity See also: famous person, notable, dignitary
มีชื่อเสียง (v.) be famous See also: be well-known, be renowned, be celebrated, be eminent, be popular Syn. มีชื่อ, โด่งดัง
สร้างชื่อเสียง (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford Syn. สร้างชื่อ
เสียชื่อเสียง (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
เสียชื่อเสียง (v.) be disreputable See also: be notorious, be infamous, lose one´s reputation Ops. มีชื่อ, มีชื่อเสียง
ได้ชื่อเสียง (v.) get the favour of Syn. ได้หน้าได้ตา, ได้เกียรติ, Ops. เสียหน้า
ได้ชื่อเสียง (v.) be famous See also: gain a reputation, gain favour, be popular Syn. ได้หน้า, ได้เกียรติ
English-Thai: HOPE Dictionary
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
alcaeus(แอลซี' อัสป n. กวีชาวกรีกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
celebrity(ซะเลบ'บริที) n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง,ชื่อเสียง,ความโด่งดัง, Syn. fame
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ,การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม,ชื่อเสียงเรียงนาม
cossack(คอส'แซค) n. นักรบชาวสลาฟในรัสเซียเป็นทหารม้าที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าซาร์ของรัสเซีย
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
eminent(เอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,สูงส่ง,มีชื่อเสียง,สูง,เป็นปุ่มยื่นออกมา, Syn. outstanding,
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
English-Thai: Nontri Dictionary
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
eminent(adj) สูงเด่น,มีชื่อเสียง,สูงส่ง,เด่น
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
laureate(adj) มีเกียรติ,มีชื่อเสียง,เป็นเกียรติ
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
luminary(n) วัตถุมีแสง,ดวงประทีป,ผู้มีชื่อเสียง
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
memory(n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์
name(n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
obscurity(n) ความคลุมเครือ,ความมืดมน,ความไม่มีชื่อเสียง
odour(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,ชื่อเสียง
popularity(n) ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reputationชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apple Computer, Inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวตอร์ บริษัทผู้ผลติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียง [คอมพิวเตอร์]
Famous Personsบุคคลผุ้มีชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be well-known (vi.) เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์) See also: ลือกระฉ่อน
go from (phrv.) เพิ่ม (อำนาจ, ชื่อเสียง, ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว)
resound (vi.) เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์) See also: ลือกระฉ่อน Syn. be well-known
self-aggrandizement (n.) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing (adj.) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
woo (vi.) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต) See also: แสวงหา, เสาะหา
woo (vt.) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ) See also: แสวงหา, เสาะหา
America Online (n.) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
anybody (pron.) บุคคลที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลสำคัญ
be on the map (idm.) มีชื่อเสียง See also: แพร่หลาย Syn. put on
big name (sl.) คนมีชื่อเสียง See also: คนดัง
blot (vt.) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
blot (n.) จุดด่างพร้อย(ชื่อเสียง) See also: รอยตำหนิ(ชื่อเสียง) Syn. stain, blemish
branded (adj.) ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง
candid camera (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. shutterbug
Carnaby Street (n.) ถนนในเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงในช่วง 1960-69 เนื่องจากมีร้านที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่น
celebrate for (phrv.) มีชื่อเสียงในเรื่อง
celebrated (adj.) ที่มีชื่อเสียง Syn. famous, well-known
celebrity (n.) ความมีชื่อเสียง Syn. fame, renown
celebrity (n.) ผู้มีชื่อเสียง See also: ผู้โ่ด่งดัง Syn. famous person
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have a name to maintainคุณมีชื่อเสียงที่ต้องรักษา
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
It's not about money and popularityมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So this is the famous Beatles?ดังนั้นนี่คือ บีทเทิล ที่มีชื่อเสียง? ดังนั้นนี่คือที่มีชื่อเสียงสกอตแลนด์ ยาร์ดใช่มั้ย?
(Liverpool accent) Hello, this is the famous Ringo, what is it that I can do for you?สวัสดีฉันชื่อ, ที่มีชื่อเสียง ริงโก้ส์ แฟบ เกียร์ที่นี่ มันคืออะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณ?
It's Raja, the famous Bengal man-eater who escaped from the zoo this morning.ดีพระเจ้าก็ ราชา มนุษย์กินเบงกอลที่มีชื่อเสียง ที่หนีออกมาจากสวนสัตว์ ลอนดอน ในเช้าวันนี้
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
This'll give me credibility, and God'll get his word across.ใช่ มันทำให้ผมมีชื่อเสียง พระเจ้าอยากส่งข้อความออกไป
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา
Oh, yes. She was a very famous black queen.รู้ซิ, นางมีชื่อเสียงมาก ราชินีดำ.
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
Ace, I gotta tell you something, but you gotta swear on your mother's good name that you won't tell anybody.เอ็ซ ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะ แต่นายต้องสาบานด้วยชื่อเสียงของแม่นายนะ ว่านายจะไม่บอกใคร
I could tell you something about him, but you gotta swear on your mother's good name you ain't gonna tell nobody.ฉันจะบอกนายบางอย่างเกี่ยวกับเขา แต่นายต้องสาบาน ด้วยชื่อเสียงของแม่นาย ว่านายจะไม่บอกใคร
I guess for those guys, protecting their mother's good name wasn't a top priority.ผมเดาว่าคนพวกนั้น การปกป้องชื่อเสียง ของแม่ของพวกเขา คงไม่ได้สำคัญนัก
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ
We trust you'll make the proper scientific analysis.ฉันเข้าใจว่า คุณต้องการให้ฉัน ทำลายชื่อเสียงโครงการ X-Files ใช่ไหม... ค่ะท่าน ?
It didn't take long for Derek to make a name for himself... and Cameron knew just how to use it.มันใช้เวลาไม่มากสำหรับ เดเร็ค / ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง... และคาเมรอนก็รู้ / ว่าควรจะใช้มันยังไง
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
Clearly, fame isn't everything is it, Mr. Potter?เห็นชัดว่า ชื่อเสียงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่มั้ย คุณพอตเตอร์
We have a very different idea about what disgraces the name of wizard, Malfoy.เรามีความคิดเห็นแตกต่างกัน ว่าอะไร ทำชื่อเสียงให้พ่อมดกันแน่ มัลฟอย
Let's match the power of Lord Voldemort, Heir of Salazar Slytherin against the famous Harry Potter.มาทดสอบอำนาจของลอร์ดโวลเดอมอร์ ทายาทซัลลาซาร์ สลิธีริน กับผู้มีชื่อเสียงแฮร์รี่ พอตเตอร์
Well, you're notorious for not protecting your womenอืม ชื่อเสียงนายดังกระฉ่อน ไม่ใช่สำหรับปกป้องผู้หญิง
I shall not tarnish the Iga name.ข้าจะไม่ทำให้ เสียชื่อเสียงของ อิกะ แน่นอน
Which is why I have devoted my life to putting criminals behind bars, even famous, powerful men who think they're above the law.ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอุทิศทั้งชีวิตของผม จับพวกอาชญากรเข้าคุก แม้แต่คนที่มีชื่อเสียง คนที่มีอิธิพล คนที่คิดว่าพวกเขาอยู่เหนือกฎหมาย
Well, I really... Ann, I'm telling you... you're perfect.ผจญภัย ชื่อเสียง ความตื่นเต้น ได้ล่องเรือยังแดนไกล
Not, of course, the highly respectable firm of KDH Pharmaceutical,ไม่ใช่ บริษัทชื่อเสียงสูงส่ง KDH Phamaceutical แน่นอน
Boy, I hate to arrest a public figure like yourself, but, hell, I don't think you got too many endorsement deals to worry about, now, do you?จริงๆผมก็ไม่อยาก จับคนมีชื่อเสียงอย่างคุณ แต่อย่างว่าคุณก็ ไม่มีชื่อไว้หากินเท่าไหร่แล้วนี่
His loss, the loss of his good name is punishment enough.เขาเสีย ชื่อเสียงที่ดีไป... ...เป็นการลงโทษที่สาสมแล้ว
Nakamura Koutaro has other well known famous works like "Chieko sho".นากามูระ โคทาโร่ ผู้มีชื่อเสียงในผลงานเช่น " ชิเอโกะ โช "
Smeared by the Church in 591 anno Domini, poor dear.เธอถูกทางคริสตจักรใส่ไคล้ ทำลายชื่อเสียง ช่างน่าสงสาร
And it was a long time ago, before he was famous when he still had a family and worshipped my mother.-มันนานมาแล้ว ก่อนที่ท่านจะมีชื่อเสียง... ...ตอนที่ท่านยังมีครอบครัวอยู่ และเทิดทูลแม่ของผมมาก...
The man left his family, discredited his career to chase wild theories halfway around the world.คนที่ยอมทิ้งครอบครัว และชื่อเสียงในอาชีพของเขา เดินทางครึ่งโลกเพื่อไล่ล่าทฤษฎีที่เลื่อนลอย
Um, I... if I'm okay for you, Kaoru-kun...แน่นอน ฉันรู้เรื่องนั้น การกระทำของเธอ ไม่ได้เพียงแค่ทำลายชื่อเสียง ของคนในครอบครัวสุโอเท่านั้น
Yamase Shin is a famous anime creator don't you know The Adventure of Joseph?ยามาเสะ ชิน เป็นนักเขียนอนิเมะที่มีชื่อเสียง เธอรู้จักเรื่อง การผจญภัยของโจเซฟไหม
And also "One Piece" lately anyways he's a famous producer and he has won international awards and we want to ask him to work on this CM but why am I here?แล้วก็ วันพีซ เค้าเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาก และเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว แล้วเราก็จะขอให้เขาช่วยงานนี้
Look,this family's reputation is already hanging by a thread.นี่ฟังนะ ชื่อเสียงครอบครัวเรา กำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย
Well, you tell edie britt just because carlos dumped her, doesn't mean she has to go around trashing my reputatn, especially when she's the slut.จะบอกอะไรให้ อีดี้ทำไปเพราะคาร์ลอสทิ้งเธอน่ะ ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมาทำให้ชั้นเสียชื่อเสียงได้นะ โดยเฉพาะผู้หญิงสำส่อนอย่างนั้น

*ชื่อเสียง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ชื่อเสียง*
Back to top