ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอะอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอะอะ*, -เอะอะ-

เอะอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอะอะ (adj.) boisterous See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย Ops. เงียบ
เอะอะ (adv.) boisterously See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย Ops. เงียบ
เอะอะตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily
เอะอะโวยวาย (v.) bawl See also: shout, raise a hullabaloo Syn. เอะอะ
English-Thai: HOPE Dictionary
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
hoyden(ฮอย'เดิน) n. เด็กหญิงที่มีลักษณะและอุปนิสัยคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงแก่นแก้ว. adj. เจี๊ยวจ๊าว,เอะอะ., Syn. hoiden., See also: hoydenish adj. hoydenness hoydenism n.
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
quack(แควคฺ) n.,vi. (กระทำเป็น) หมอเถื่อน,นักต้ม adj. กำมะลอ,หลอกลวง,เก๊,หลอกลวง,ต้ม (คน) ,คุยโว, (เสียง) (เป็ด) ร้องก้าบ ๆ ,ส่งเสียงเอะอะ, See also: quackish adj. quackishness n.
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.
vociferant(โวซิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เสียงดัง,เสียงหนวกหู,เสียงเอะอะโวยวาย. n. ผู้ที่ส่งเสียงดังกล่าว, Syn. vociferating,noisy
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
English-Thai: Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
roister(vi) โวยวาย,เอะอะ,วางมาด
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู
wild(adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boisterous (adj.) เอะอะ See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง Syn. noisy, rowdy Ops. docile
lound (adj.) เอะอะ See also: อึกทึก Syn. noisy Ops. quiet
uproarious (adj.) เอะอะ See also: อึกทึก Syn. noisy, lound Ops. quiet
in a lather (idm.) เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: โวยวาย
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
roister (vi.) เอะอะโวยวาย Syn. bluster
ballyhoo (n.) การทำเสียงเอะอะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การส่งเสียงอึกทึก Syn. advertise, advertisement, propaganda
coil (n.) ความวุ่นวายเอะอะ Syn. commotion, tumult
gaggle (vi.) ส่งเสียงร้องเอะอะ See also: ส่งเสียงร้องโวยวาย
ranting (adj.) ซึ่งพูดเอะอะ See also: พูดโวยวาย Syn. raging, raving
roisterer (n.) คนเอะอะโวยวาย
roisterous (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย
row (n.) เสียงเอะอะโวยวาย See also: เสียงทะเลาะตึงตัง Syn. commotion, racket
rowdily (adv.) อย่างเอะอะโวยวาย
rowdiness (n.) การเอะอะโวยวาย See also: ความเอะอะโวยวาย Syn. disorder, roughhouse
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
rowdyish (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย Syn. rude
rowdyism (n.) ความเอะอะโวยวาย
ruckus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
rumpus (n.) เสียงเอะอะอึกทึก See also: ความชุลมุนวุ่นวาย Syn. commotion, disturbance, uproar
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut the fuck up. Shut the fuck up.หุบปาก เอะอะ ก็ให้หุบปาก..
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง
I doubt they'll kick up any fuss.ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะเตะขึ้นเอะอะใด ๆ
"I doubt they'll kick up any fuss."ผมสงสัยว่าพวกเขาจะเตะขึ้นเอะอะใด ๆ .
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า
And then the quiet cells go, so you just say everything real loud for no reason at all.ต่อไปเซลล์เงียบ เราถึงเอะอะโวยวาย
We heard noises.-(เสียงเคาะประตู) -(คนใช้)เราได้ยินเสียงเอะอะ
You're making a racket Keep it down Um... Please let me work hereทำเสียงเอะอะไปได้ เงียบซะ ได้โปรดให้ฉันทำงานที่นี่
You made all that fuss for a movie?นี่คุณเอะอะมะเทิ่ง ก็แค่เพื่อดูหนังงั้นเหรอคะ?
So no splashing, no signs of distress ?ไม่มีเสียงเอะอะ หรือว่าสัญญาณอันตรายเลยหรอครับ
Strange lights, weird noises maybe?แสงแปลกๆ เสียงเอะอะ หรือว่า..
Close, but we live a bit rougher than that.พอแล้ว แต่พวกเราอยู่ กันอย่างเอะอะโวยวายอย่างนี้แหละ
You also posted a message on your site and caused a fuss this morning.เธอยังโพสต์ข้อความลงเว็บไซด์ แล้วยังมาเอะอะแต่เช้าอีก
It's just stumbling onto a hunt...มันแค่.. เอะอะพี่ก็ล่า..
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
He's terrible to work for. He's always apocalypse, chaos...ทำงานให้กับนักบวชหัวหมอ เอะอะก็หายนะ ปั่นป่วน วิกฤติ...
Oh, please don't make a fuss.โอ้ ไม่ อย่าเอะอะไปซิ
She was a bit rambunctious. Father sent her to a farm so she'd have room to run.มันค่อนข้างเอะอะโวยวาย
Don't make such a commotion!อย่ามาเอะอะแถวนี้นะ!
Slater was always ranting about the girl who lived across the street, the one that we thought never existed.สเลเตอร์ชอบพูด เอะอะโวยวายอยู่เสมอ ถึงเด็กสาว ที่พักอยู่อีกฝั่งถนน คนที่เราไม่เคยคิดว่า จะมีตัวตนอยู่จริง
The council's in an uproar.ทางสภาเมืองก็ยัง พูดเอะอะวุ่นวาย
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว
If Barbra can pull off a bob, so can I.เลิกเอะอะได้แล้ว. ลงมือกันเลย
Is that working for you, huh?ดีขึ้นมั้ย เอะอะตึงตังแบบนั้น?
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ!
No, the yelling.ไม่ใช่ เสียงเอะอะนั่น
Then the rumors that he threw a fit in the brand name section...เกิดอะไรขึ้น? ข่าวลือว่าท่านประธานเอะอะโวยวายเป็นเรื่องจริงใช่มั้ย
When I was screaming and yelling, that was because it was so loud and noisy.ตอนนั้นที่ผมร้องตะโกน เอะอะโววาย
What are you doing fighting like that out there?อะไรกันไปเอะอะโวยวายกันข้างนอกน่ะ?
You don't want me to spaz out? Oh, my God! It's so horrible!แกไม่อยากให้ฉันเอะอะ พระคุณเจ้า น่ากลัวจังว่ะ
You creaming to get it done? Go do it yourself.คุณมาเอะอะโวยวายเพื่อทำให้มันจบใช่ไหม งั้นก็เชิญลงมือเองซะสิ
Just be really cool.ไม่ต้องเอะอะนะ ไม่ต้องไซเรนใส่เธอหรืออะไร
What's the racket outside?เสียงเอะอะอะไรข้างนอกนั่นน่ะ?
Emotional, not fun, a lot of fuss.อารมณ์ไม่สนุกมากเอะอะ
I hope the ruckus down the hall wasn't too off-putting.ฉันหวังว่าเสียงเอะอะตามทางเดินคงจะไม่น่ารำคาญจนเกินไป
Carl hasn't been sleeping, so I haven't been sleeping.ที่ร้าน มีเสียงเอะอะ คาร์ลไม่หลับฉันก็เลยไม่หลับเหมือนกัน
I heard the yelling.ผมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายน่ะ
Well, I don't see how losing my dead mother's purse is so funny, but I guess having to crawl up a fire escape to get into my own apartment is just a hoot.มันเป็นเรื่องตลก แต่ฉันคิดว่า การที่ปีนบันไดหนีไฟ เพื่อที่จะเข้าไปที่อพาร์ทเม้นท์ฉัน เป็นแค่เสียงเอะอะนิดหน่อย
If you make a fuss and have him removed,ถ้าคุณเอะอะ แล้วทำให้่เขาหนี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอะอะ
Back to top