ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยาะ*, -เยาะ-

เยาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
เยาะหยัน (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย
เยาะหยัน (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง
เยาะเย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน
เยาะเย้ยถากถาง (v.) ridicule See also: satirize, mock, jeer at Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน
English-Thai: HOPE Dictionary
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
loper(โล'เพอะ) n. ผู้เยาะย่าง,ผู้สาวเท้ายาว
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.
smiling(สไม'ลิง) adj. ยิ้มแย้ม,สดชื่น,เห็นชอบ,ยิ้มสรวล,ยิ้มเยาะ., See also: smilingly adv.
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt,tease,ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
flout (vi.) เยาะเย้ย See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม Syn. mock, disdain, scorn Ops. praise, esteem
gibe (vi.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe (vt.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at
guy (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน Syn. mock
jape (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock, make fun of
jibe (vi.) เยาะเย้ย See also: พูดเสียดสี, ถากถาง Syn. gibe, jeer, scoff Ops. laud, praise
make fun of (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock
mock (vi.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
mock (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
ridicule (vt.) เยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน Syn. laugh at, mock, sneer
sardonic (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. cynical, sarcastic, scornful
taunt with (phrv.) เยาะเย้ย
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
deride (vt.) หัวเราะเยาะ See also: ดูถูก, เยาะเย้ย Syn. jeer, mock, ridicule
derision (n.) การหัวเราะเยาะ See also: การเยาะเย้ย, การดูถูก Syn. mockery, scorn, ridicule Ops. honor, respect
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How dare you make fun of us!กล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะพวกเรา
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I too was... disrespectful.เยาะหยันที่นี่ ไม่ให้เกียรติ
Our God, our faith, our values, our very lifestyle.เยาะเย้ยค่านิยมเรา แบบแผนชีวิตของพวกเรา
(MOCKING GROWL) (GROWLING)เยาะเย้ยคำราม) คำราม)
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
# I can see them laugh at meฉันสามารถเห็นพวกเขาหัวเราะเยาะ ฉัน
Then you'll laugh at my expenseต่อมาคุณ'จะหัวเราะเยาะค่าใช้จ่ายของฉัน
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้
We mock what we don't understand.คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด
And don't laugh at me. Don't you dare judge me!อย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะ
But take care... not to smile at any part of it.แต่พึ่งระวัง จงอย่าได้ยิ้มเยาะกับตอนใดของเรื่อง
I think a suspended sentence is unlikely.หัวหน้า ผมไม่ได้พยายามเยาะเย้ยคุณนะ
And they did it with all of you laughing in their face.และพวกเขาทำมันท่ามกลาง เสียงหัวเราะเยาะเย้ยของคุณ
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก
I'm not young, I'm not new... and everyone laughs at me.ฉันไม่ได้เป็นหนุ่มผมไม่ใหม่ ... และทุกคนหัวเราะเยาะฉัน
I'm sorry to laugh at Miss Albert, but what is that hairdo?ฉันขอโทษที่จะหัวเราะเยาะนางสาวอัลเบิร์ แต่สิ่งที่เป็นทรงผมที่?
I don't care if you have a rapport with the boy!ชั้นไม่สนถ้านายโทษชั้น หรือจะ หัวเราะเยาะก็เชิญชั้นไม่สน
And if all else fails, try wiping that smirk off your face!แต่ถ้ายังทำไม่ไหวก็ลอง เลิกยิ้มเยาะซะบ้าง!
Our border policy is a joke, so is anybody surprised... that south of the border they're laughing at us?อาณาเขตของเราเป็นแค่เรื่องตลก / แล้วมีใครประหลาดใจบ้างหละ... พวกทางใต้ / พวกเขาหัวเราะเยาะเราไม่ใช่เหรอ?
Laughing at our laws?หัวเราะเยาะกฏหมายของเรา?
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
We're all gonna have a laugh at that, let me tell ya.เราจะต้องหัวเราะเยาะเรื่องนี้แน่ / ให้ฉันพูดหน่อยเหอะ
She laughed at me.เธอหัวเราะเยาะฉัน...
Do you know what it's like to be laughed at?รู้มั้ยว่าเวลาถูกหัวเราะเยาะ มันเป็นยังไง
You were always the popular one, and Shelley was the brainy one Lily was the fun one and Paige was the sexy one, and I was the big, fat one.-จะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม -ฉันพูดจริง ทำไมละ? ทำไมฉันจะ, ทำไมผู้หญิงอ้วนๆจะทำไม่ได้?
Always laughing at everyone!หัวเราเยาะคนอื่นเสมอเลย !
No, I wasn't laugh... laughing at you.ไม่ได้หัวเราะเยาะเธอ เพียงแต่...
Marry me. Laughing at me in my own house.แต่งงานกันนะ หัวเราะเยาะฉันลับหลังในบ้านหรือไง?
A cricket that laughs in my face.เจ้าจิ้งหรีด อย่ามาหัวเราะเยาะข้านะ
And if she's laughing to your face, imagine what she's saying behind your back.และหากเมื่อไหร่ที่นางเริ่มหัวเราะเยาะต่อหน้าเจ้า ลองจินตนาการดูสิ คล้อยหลังเจ้าไป นางจะนินทาเจ้าว่าอย่างไร
Most people would laugh at you. But not us.คนอื่นหัวเราะเยาะคุณ แต่เราเชื่อคุณ
You don't think people will laugh at me?คิดว่าคนเขาจะไม่หัวเราะเยาะฉันเรอะ
Are you laughing at me?แกหัวเราะเยาะฉันงั้นเหรอ
I said, are you laughing at me.ฉันพูดว่า แกหัวเราะเยาะฉันงั้นเหรอ
And are you sure they're not laughing with me?แม่แน่ใจเหรอว่าพวกนั้นหัวเราะเยาะผม
So there's a man out there laughing at me, too?งั้นก็มีผู้ชายอีกคน หัวเราะเยาะแม่ด้วยเหรอ
Look... we've never beaten Beechwood, okay?(เสียงเยาะเย้ย) ฟังนะ เราไม่เคยชนะบีชวู้ด เข้าใจไหม ?
What do you mean? Are you laughing at me?หมายความว่าไง/ กำลังหัวเราะเยาะชั้นอยู่หรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยาะ
Back to top